Prezentacja produktu Oracle Fusion Cloud Supply Chain Collaboration

Supply Chain Collaboration

Oracle Fusion Cloud Supply Chain Collaboration pomaga zminimalizować zakłócenia w zamówieniach i zapasach dzięki współpracy z partnerami handlowymi. Zyskujesz lepszą widoczność zapasów, zakupów, wysyłek i postępów produkcji na wielu poziomach klientów, producentów kontraktowych i dostawców, a także większą odpowiedzialność dzięki procesom prognozowania zobowiązań i zarządzania zapasami przez dostawców.

Monitorowanie stanu procesów współpracy

Użyj strony docelowej, aby monitorować stan procesów współpracy. Wskaźniki obejmują współpracę w zakresie planowania, VMI po stronie zakupu oraz przepływy produkcji kontraktowej. Można również monitorować status wiadomości B2B i przeglądać wszelkie błędy w wiadomościach, sprawdzać status dostarczenia i odtwarzać wiadomości.

Ujednolicony dostęp za pośrednictwem portalu dla dostawców

Portal dla dostawców zapewnia dostawcom pojedynczy punkt dostępu do wszystkich ich interakcji. Dostawcy mogą zarządzać prognozami zamówień, zatwierdzać zamówienia, zarządzać zamówieniami i wysyłkami, wyświetlać faktury i dokonywać płatności. Portal monitoruje ich działania i powiadamia o określonych warunkach, takich jak niedopełnienie zobowiązań, zmiany prognoz i zaległe faktury, dzięki czemu dostawcy mogą skupić się na zadaniach, które wymagają uwagi.

Wspólnie przgotowuj prognozy dotyczące zleceń

Współpracuj z dostawcami i producentami kontraktowymi, udostępniając prognozy zamówień i uzyskując ich zobowiązania do dostarczenia krytycznych elementów i materiałów. Zwiększ odpowiedzialność partnerów handlowych przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na potencjalne problemy, którymi można zająć się wcześniej.

Aktualizacje postępu produkcji

Producenci kontraktowi mogą korzystać z portalu dla dostawców, aby regularnie informować o postępach produkcji. Raporty produkcyjne pomagają zrozumieć realizację zlecenia, wykorzystanie komponentów, zestawienie kosztów i inne szczegóły. Podane dane mogą dotyczyć partii lub serii przeznaczonej do wykorzystania. Aktualizacje te są widoczne dla wszystkich użytkowników Oracle Fusion Cloud Manufacturing w przedsiębiorstwie.

Włącz funkcję magazynu zarządzanego przez dostawcę

Rozwiązanie Oracle Buy-Side Vendor-Managed Inventory (VMI) umożliwia dostawcom uzupełnianie zapasów w Twojej lokalizacji. Obsługuje zarówno modele płatności za faktyczne użycie (pay-on-use), jak i płatności przy przyjęciu (pay-on-receipt) i jest wstępnie zintegrowane z rozwiązaniem Oracle Fusion Cloud Supply Chain Execution. Dla płatności za faktyczne użycie proces okresowo uruchamia transakcje doradztwa dotyczącego zużycia w miarę wykorzystania zapasów. W przypadku płatności przy przyjęciu proces może automatycznie wygenerować fakturę w imieniu dostawcy po ukończeniu procesu przyjęcia.

Monitorowanie skuteczności VMI

Kierownicy ds. zapasów dostawców mogą uzyskać wizualne oznaczenie każdego artykułu wysłanego do lokalizacji, którym zarządzają, wraz z wyjątkami, progami minimalnymi i maksymalnymi oraz zapasami na różnych etapach uzupełniania. Rozwiązanie Oracle VMI zapewnia analitykom VMI i ich dostawcom kompleksowy wgląd w uzupełnienia od dostawców. Każde zlecenie uzupełnienia jest przypisywane do zamówienia zakupu, ASN, przyjęcia, faktury i płatności, które dla niego zostały utworzone.

Zarządzanie cyklem życia zlecenia uzupełniania

Rozwiązanie VMI oferuje dostawcom pełną kontrolę nad procesem uzupełniania zapasów. Dostawcy mogą generować ręczne uzupełnianie swoich towarów, przesyłać zlecenia za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub tworzyć je za pomocą interfejsu API REST. Kierownik ds. zapasów dostawców może również wybrać siedzibę dostawcy, z której wysyłane są materiały, a także ilość i datę dostawy. Po przesłaniu zlecenie uzupełnienia uruchamia zapotrzebowanie zakupu w module Oracle Fusion Cloud Procurement.

Synchronizacja wielu poziomów transakcji magazynowych

Rozwiązanie Oracle Supply Chain Collaboration umożliwia cyfrową synchronizację informacji o dostawach pochodzących od wielu dostawców i producentów kontraktowych, zapewniając pełny wgląd w stan zapasów, produkcji i realizacji zamówień. Dzięki wczesnym ostrzeżeniom o niespełnionych oczekiwaniach w łańcuchu dostaw można ograniczyć zakłócenia w łańcuchu dostaw i rozwiązać problemy, zanim staną się one problemami związanymi z obsługą klienta.

Uwzględnianie sygnałów od klientów w planach popytu

Można poprawić ogólną dokładność prognoz i dostosować plany popytu, uwzględniając uwagi klientów w procesie planowania popytu. Dystrybutorzy, partnerzy handlowi, franczyzobiorcy i klienci detaliczni mogą udostępniać swoje prognozy i informacje o historii zużycia. Informacje te można wykorzystać do dostosowania w celu uzyskania lepszych wyników. Następnie można podzielić się prognozami z klientami w celu wypracowania konsensusu.

Monitorowanie statusu współpracy w zakresie popytu

Dane można przesyłać za pomocą komunikatu B2B, usług REST lub portalu dostawców. Użyj pulpitu informacyjnego, aby przeglądać status prognoz zamówień i monitorować wskaźniki, takie jak liczba otrzymanych prognoz lub relacji dotyczących zużycia, status przesyłania plików danych przez klientów oraz stan kompleksowej integracji pomiędzy Oracle Supply Chain Collaboration i Oracle Demand Management.

Wyświetlanie szczegółów współpracy w zakresie popytu

Można wyświetlać dane popytu klienta według różnych wymiarów i kryteriów wyszukiwania przy użyciu widoku Szczegóły współpracy dot. popytu. Można także zobaczyć dane popytu przyszłych okresów. Dostosuj swoje plany, edytując dane w widoku przyszłych okresów.

Automatyzacja komunikacji z partnerami handlowymi

Oracle Supply Chain Collaboration umożliwia synchronizację danych przy użyciu wielu form komunikacji. Oprócz portalu dostawców można zautomatyzować komunikację z partnerami handlowymi, korzystając ze scentralizowanej struktury wiadomości B2B i usług internetowych. Usług sieciowych można także używać do przeglądania, tworzenia, aktualizowania i usuwania rekordów pojedynczych lub zbiorczych.

Wgląd w wydajność pracy zespołowej

Wyodrębniaj dane dotyczące współpracy z partnerami handlowymi i analizuj wydajność za pomocą Oracle Fusion Analytics, a także innych narzędzi do analizy biznesowej, aby zapewnić dobrze funkcjonujący proces.

Zrób kolejny krok

Dzięki scentralizowanej komunikacji B2B oraz kompleksowej widoczności podaży i popytu, Oracle Supply Chain Collaboration angażuje partnerów w identyfikowanie i rozwiązywanie problemów, zanim spowodują zakłócenia. Dostosowując sieć partnerów handlowych, można poprawić obsługę i budować lepsze relacje handlowe.

Oracle Fusion Cloud Supply Chain Collaboration - pierwsze kroki