Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Czym jest system zarządzania magazynem (WMS)?

System zarządzania magazynem (warehouse management system, WMS) to oprogramowanie, które zapewnia wgląd w cały asortyment zapasów firmy i zarządza procesem realizacji zamówień w oparciu o łańcuch dostaw — od centrum dystrybucji do półki sklepowej.

Obecnie realizacja zamówień przebiega dynamicznie i wielokanałowo, a konsumenci korzystający z Internetu chcą mieć możliwość kupowania, otrzymywania i zwracania produktów w dowolnym miejscu. Aby spełnić to oczekiwanie, firmy muszą mieć możliwość szybkiego reagowania. Umożliwia to oprogramowanie do zarządzania magazynem optymalizujące możliwości realizacji zamówień. Wiodący w branży, oparty na chmurze, system zarządzania magazynem firmy Oracle już dziś pozwala przygotować się na wyzwania łańcucha dostaw jutra. Pakiet Oracle WMS Cloud rozszerza funkcjonalność łańcucha dostaw, aby dostosować usługi zarządzania zapasami i realizacji zamówień do nowoczesnych metod zakupu, oraz zapewnia wgląd we wszystkie zapasy w czasie rzeczywistym — za pośrednictwem smartfonu i przeglądarki — potrzebny jest tylko dostęp do Internetu.

Zalety nowoczesnego, chmurowego systemu zarządzania magazynem

Internet i technologie cyfrowe przekształciły sposób, w jaki klienci dokonują zakupów, zmieniając rynki dostaw i wzorce zachowań kupujących oraz zwiększając złożoność łańcuchów dostaw. Sprawiło to, że operacje realizacji zamówień wymagają teraz połączonego cyfrowo rozwiązania, które pozwoli dostosować je do zachodzących zmian.

Dzięki przeniesieniu systemów zarządzania magazynem do chmury można spełnić potrzeby dzisiejszych konsumentów, ponieważ nowoczesne rozwiązanie do realizacji zamówień zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym, skalowalność i możliwość reagowania na zmiany na rynku.

Błyskawiczne wdrożenie

By zachować konkurencyjność, trzeba szybko dostosować się do zmian w sposobach realizacji zamówień. System oparty na chmurze pozwala błyskawicznie poszerzyć system zarządzania łańcuchem dostaw. Wszechstronne możliwości logistyczne są dostępne już po kilku tygodniach — nie miesiącach. Oracle Warehouse Management Cloud można od razu zintegrować z wieloma systemami, co pozwala obsługiwać złożone, wielokanałowe procesy realizacji zamówień.

Rozwiązanie to zapewnia takie same funkcje zarządzania magazynem jak lokalny system, ale nie wiąże się z dodatkowymi kosztami IT. Technologia chmurowa eliminuje konieczność płacenia za sprzęt i oprogramowanie oraz zatrudniania informatyków zajmujących się systemem. Wszystkie niezbędne zasoby IT są udostępniane bardzo szybko — i w przystępniejszej cenie.

Brak konieczności uaktualniania

Dzięki rozwiązaniu opartemu na chmurze oprogramowanie, z którego korzysta Twoja firma, będzie zawsze aktualne. Model oprogramowania jako usługi (SaaS) obejmuje regularne aktualizacje według harmonogramu bez dodatkowych kosztów utrzymania infrastruktury IT. Wszystko znajduje się w chmurze. Oprogramowanie aktualizowane jest w podobny sposób jak aplikacje na telefonach komórkowych. Oznacza to, że klienci zawsze korzystają z najnowszej bazy kodu.

Niższe koszty początkowe

Rozwiązania oparte na chmurze przynoszą użytkownikom niemal natychmiastowy zwrot z inwestycji i charakteryzują się niższym łącznym kosztem posiadania. Chmura eliminuje konieczność korzystania z lokalnego sprzętu i oprogramowania oraz zatrudniania specjalistów IT. Rozwiązanie można od razu zintegrować z wieloma systemami, by kompleksowo połączyć wszystkie procesy logistyczne.

Dla porównania: firma z lokalnym systemem WMS przez okres pięciu lat może zapłacić nawet za kilka modyfikacji i zmian. A gdy przyjdzie czas na modernizację, będzie musiała wykonać instalację i konfigurację całego systemu od początku.

Dzięki rozwiązaniu WMS opartemu na chmurze nie trzeba płacić za modernizację ani konserwację systemu. Można też zapomnieć o kosztach infrastruktury IT, sprzętu, systemu oraz o zatrudnianiu administratorów baz danych. Wszystko jest zainstalowane, zarządzane i utrzymywane w centrach danych firmy Oracle przez naszych ekspertów. Wcześniej taki system wymagał znacznych inwestycji — teraz firma ponosi jedynie przewidywalne i o wiele niższe koszty operacyjne, co pozwala jej zachować marżę zysku.

Skalowalność i elastyczność

Na dzisiejszym rynku globalnym liczy się szybkość. Rozwiązanie firmy Oracle oparte na chmurze oferuje możliwość skalowania i szybkiego rozszerzania działań związanych z łańcuchem dostaw, dzięki czemu firma może dostosować się do zmiennych warunków rynkowych. Dzięki skalowaniu w zależności od potrzeb szczyt sezonu ani inne zmiany nie stanowią problemu. Firma już zawsze będzie gotowa na nowe możliwości. Tego rodzaju elastyczność jest możliwa bez płacenia za lokalny system. Eliminuje to wydatki kapitałowe na lokalny sprzęt, oprogramowanie i siłę roboczą i umożliwia zainwestowanie zaoszczędzonych w ten sposób środków w rozwój firmy, a nie w pracę działu IT.

Bezproblemowa integracja

Oracle Warehouse Management Cloud Service zaprojektowano z myślą o integracji z innymi systemami. Rozwiązanie zapewnia integrację z systemami ERP, MMS i SCM.

Oracle WMS Cloud zaprojektowano z myślą o integracji, a nie izolacji. Dane mogą być wysyłane i odbierane za pomocą najlepszych w branży usług internetowych RESTful i XML. Z tych możliwości integracji mogą skorzystać również dostawcy sprzętu do obsługi asortymentu, by tworzyć zintegrowane systemy w zautomatyzowanych magazynach

Zarządzanie magazynem przenosi się do chmury

System WMS firmy Oracle oparty na chmurze reprezentuje nowy paradygmat oprogramowania SCM — jest to zaawansowane rozwiązanie nowej generacji do zarządzania magazynami w niezwykle przystępnej cenie. Nowe funkcje zarządzania łańcuchem dostaw oferują innowacyjne możliwości, rozwiązania dla użytkowników mobilnych oraz przejrzysty interfejs.

Firmy inwestują w oprogramowanie do zarządzania magazynem, by uprościć i zautomatyzować procesy realizacji zamówień, a równocześnie ograniczyć koszty. Zaawansowany system WMS jest dynamiczny i daje możliwość łatwej konfiguracji, a ponieważ działa w chmurze, umożliwia szybkie, niedrogie wdrożenie i przynosi następujące korzyści:

  • Zwiększona wydajność operacyjna — oprogramowanie do zarządzania magazynem steruje operacjami realizacji zamówień w chmurze, dzięki czemu można skorzystać z wglądu w czasie rzeczywistym w stany magazynowe i działania w ramach łańcucha dostaw. Pozwala to dostosować się do sposobów, w jakie klienci dokonują zakupów, za pomocą odpowiedniej technologii.
  • Niższy łączny koszt posiadania — wdrożenie systemu zarządzania magazynem opartego na chmurze obniża koszty, ponieważ firma nie musi już obawiać się płacenia za drogie działania konserwacyjne i modernizacje.
  • Lepsza obsługa klientów — krótszy czas realizacji zamówień oznacza większe zadowolenie klientów i wyższe przychody. Klienci mogą kupować produkty w dowolnym czasie i miejscu. Systemy zarządzania magazynem działające w chmurze pomagają sprostać wymaganiom stawianym przez realia rynkowe.

Oracle Warehouse Management Cloud

Oracle Warehouse Management Cloud (WMS) to wiodący w branży chmurowy system zarządzania magazynem. Innowacyjne funkcje, rozwiązania mobilne i łatwy w obsłudze interfejs sprawiają, że rozwiązanie Oracle WMS Cloud łączy w sobie szybkość oraz oszczędności charakterystyczne dla chmury, z wysokiej klasy możliwościami z zakresu zarządzania magazynem i realizacji zamówień.