Raport Oracle i KPMG dotyczący zagrożeń w chmurze w 2020 r.

Dokładne spojrzenie na wyzwania i szanse w ograniczaniu ryzyka i zagrożeń w chmurze.

Pobierz wszystkie pięć raportów Oracle i KPMG z 2020 roku, które koncentrują się na najważniejszych tematach i wyzwaniach związanych z przenoszeniem obciążeń do chmury.

Zarządzanie ryzykiem w chmurze i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Raport dotyczący zagrożeń w chmurze przygotowany przez Oracle i KPMG wskazuje najważniejsze czynniki ryzyka i wyzwania, z którymi muszą się mierzyć organizacje wdrażające i utrzymujące rozwiązania chmurowe. Zabezpieczenie firmowych danych i utrzymanie zgodności z odnośnymi przepisami wymaga priorytetowego traktowania kwestii bezpieczeństwa w kulturze i infrastrukturze przedsiębiorstwa oraz dokładnej znajomości wspólnych obowiązków w zakresie ochrony chmury.

Tradycyjne strategie zabezpieczania danych nie zapewniają kompletnego przygotowania do chmury

Co prawda 75% specjalistów IT postrzega chmurę publiczną jako bezpieczniejszą niż ich własne centra danych, ale równocześnie 92% uważa, że niedojrzałość wewnętrznych firmowych programów zapewnienia bezpieczeństwa w chmurze skutkuje lukami w gotowości do korzystania z chmury. Coraz więcej przedsiębiorstw przyznaje, że ich własny brak wiedzy o współodpowiedzialności za zabezpieczenie chmury jest najważniejszą przyczyną częstych błędnych konfiguracji i luk w bezpieczeństwie. Ów brak wiedzy sięga samej góry, ponieważ tylko 8% szefów działów cyberbezpieczeństwa w pełni rozumie rolę podległych zespołów w ochronie środowisk chmurowych.

Błędne konfiguracje prowadzą do luk w zabezpieczeniach i ujawniania wrażliwych danych

Organizacje, które nie wdrożą kultury priorytetowego traktowania kwestii bezpieczeństwa w całej strukturze — od dyrekcji firmy aż po pracowników na najniższych szczeblach, ryzykują utratą danych, rozpowszechnianiem się złośliwego oprogramowania oraz brakiem zaufania ludzi do usług chmurowych. 59% respondentów potwierdziło, że w ich organizacjach doszło do wyłudzenia zaawansowanych poświadczeń dostępu do chmury, a 75% zgłosiło, że dane przechowywane w chmurze utracono więcej niż raz. Dlatego wszystkie jednostki i komórki w przedsiębiorstwach muszą aktywnie dbać o bezpieczeństwo newralgicznych firmowych danych.

Głębsza analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa w chmurze

Przedsiębiorstwa planujące bezpieczną migrację do chmury borykają się z wieloma wyzwaniami. Mimo że raport przedstawia informacje w sposób kompleksowy, nieustannie stwarzamy możliwość dogłębniejszego zbadania wyników tej przełomowej analizy, oferując dostęp do zwięzłych omówień, podsumowań najważniejszych wniosków i nieprzerwanych dyskusji online na blogu Oracle poświęconym tematyce bezpieczeństwa w chmurze.

Objaśnienie modelu wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w chmurze

Oracle i KPMG wspólnie pracują nad stawieniem czoła typowym wyzwaniom, przed którymi stoją szefowie działów IT i cyberbezpieczeństwa. Wśród nich są m.in. nieznajomość podstawowych składników środowisk chmurowych, takich jak model wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w chmurze.

Głębsza analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa w chmurze

Przedsiębiorstwa planujące bezpieczną migrację do chmury borykają się z wieloma wyzwaniami. Mimo że raport przedstawia informacje w sposób kompleksowy, nieustannie stwarzamy możliwość dogłębniejszego zbadania wyników tej przełomowej analizy, oferując dostęp do zwięzłych omówień, podsumowań najważniejszych wniosków i nieprzerwanych dyskusji online na blogu Oracle poświęconym tematyce bezpieczeństwa w chmurze (poniżej).

Rozwiązywanie problemu cyberzagrożeń i oszustw w chmurze

Dowiedz się, jak organizacje radzą sobie z zagrożeniami i oszustwami dzięki zaawansowanym strategiom chmury.

Omówienie priorytetów dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji oraz stojących przed nimi wyzwań

Dowiedz się, jak dzisiejsi dyrektorzy ds. bezpieczeństwa informacji dążą do zbudowania organizacji odpornej na zagrożenia.

Blog o raportach dotyczących zagrożeń w chmurze

Przeczytaj najnowsze artykuły branżowych liderów poświęcone kluczowym tematom i rozważaniom zawartym w raporcie dotyczącym zagrożeń w chmurze.