Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle

Raport Oracle i KPMG dotyczący zagrożeń w chmurze w 2020 r.

Dokładne spojrzenie na wyzwania i szanse w ograniczaniu ryzyka i zagrożeń w chmurze.

Pobierz wszystkie pięć raportów Oracle i KPMG z 2020 roku, które koncentrują się na najważniejszych tematach i wyzwaniach związanych z przenoszeniem obciążeń do chmury.

Zarządzanie ryzykiem w chmurze i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Raport dotyczący zagrożeń w chmurze przygotowany przez Oracle i KPMG wskazuje najważniejsze czynniki ryzyka i wyzwania, z którymi muszą się mierzyć organizacje wdrażające i utrzymujące rozwiązania chmurowe. Zabezpieczenie firmowych danych i utrzymanie zgodności z odnośnymi przepisami wymaga priorytetowego traktowania kwestii bezpieczeństwa w kulturze i infrastrukturze przedsiębiorstwa oraz dokładnej znajomości wspólnych obowiązków w kwestii ochrony chmury.

Tradycyjne strategie zabezpieczania danych nie zapewniają kompletnego przygotowania do chmury

Co prawda 75% specjalistów IT postrzega chmurę publiczną jako bezpieczniejszą niż ich własne centra danych, ale równocześnie 92% uważa, że niedojrzałość wewnętrznych firmowych programów zapewnienia bezpieczeństwa w chmurze skutkuje lukami w gotowości do korzystania z chmury. Coraz więcej przedsiębiorstw przyznaje, że ich własny brak wiedzy o współodpowiedzialności za zabezpieczenie chmury jest najważniejszą przyczyną częstych błędnych konfiguracji i luk w bezpieczeństwie. Ów brak wiedzy sięga samej góry, ponieważ tylko 8% szefów działów cyberbezpieczeństwa w pełni rozumie rolę podległych zespołów w ochronie środowisk chmurowych.

Błędne konfiguracje prowadzą do luk w zabezpieczeniach i ujawniania wrażliwych danych

Organizacje, które nie wdrożą kultury priorytetowego traktowania kwestii bezpieczeństwa w całej strukturze — od dyrekcji firmy aż po pracowników na najniższych szczeblach, ryzykują utratą danych, rozpowszechnianiem się złośliwego oprogramowania oraz brakiem zaufania ludzi do usług chmurowych. 59% respondentów potwierdziło, że w ich organizacjach doszło do wyłudzenia zaawansowanych poświadczeń dostępu do chmury, a 75% zgłosiło, że dane przechowywane w chmurze utracono więcej niż raz. Dlatego wszystkie jednostki i komórki w przedsiębiorstwach muszą aktywnie dbać o bezpieczeństwo newralgicznych firmowych danych.

Głębsza analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa w chmurze

Przedsiębiorstwa planujące bezpieczną migrację do chmury borykają się z wieloma wyzwaniami. Mimo że raport przedstawia informacje w sposób kompleksowy, nieustannie stwarzamy możliwość dogłębniejszego zbadania wyników tej przełomowej analizy, oferując dostęp do zwięzłych omówień, podsumowań najważniejszych wniosków i nieprzerwanych dyskusji online na blogu Oracle poświęconym tematyce bezpieczeństwa w chmurze.

Objaśnienie modelu wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w chmurze

Oracle i KPMG wspólnie pracują nad stawieniem czoła typowym wyzwaniom, przed którymi stoją szefowie działów IT i cyberbezpieczeństwa. Wśród nich są m.in. nieznajomość podstawowych składników środowisk chmurowych, takich jak model wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w chmurze.

Głębsza analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa w chmurze

Przedsiębiorstwa planujące bezpieczną migrację do chmury borykają się z wieloma wyzwaniami. Mimo że raport przedstawia informacje w sposób kompleksowy, nieustannie stwarzamy możliwość dogłębniejszego zbadania wyników tej przełomowej analizy, oferując dostęp do zwięzłych omówień, podsumowań najważniejszych wniosków i nieprzerwanych dyskusji online na blogu Oracle poświęconym tematyce bezpieczeństwa w chmurze (poniżej).

Raporty planowane w 2020 roku

Rozwiązywanie problemu cyberzagrożeń i oszustw w chmurze

Dowiedz się, jak organizacje radzą sobie z zagrożeniami i oszustwami dzięki zaawansowanym strategiom chmury.

Szef bezpieczeństwa (CISO) procesów chmurowych

Wpływ naruszenia poufności danych na biznes

Poznaj strategie ochrony przed włamaniami i możliwy wpływ straty danych na firmę.

Blog o raportach dotyczących zagrożeń w chmurze

Blog o raportach dotyczących zagrożeń w chmurze

Przeczytaj najnowsze artykuły branżowych liderów poświęcone kluczowym tematom i rozważaniom zawartym w raporcie dotyczącym zagrożeń w chmurze