Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle Business Analytics dla działów IT

Przyspieszenie wprowadzania innowacji
Przyspieszenie wprowadzania innowacji

Dzięki połączeniu analizy wizualnej ze swobodnym dostępem do danych firmy mogą zwiększyć tempo wprowadzania innowacji.

IT

Chmura
Chmura — ikona Chmura

Czy wprowadzenie nowych technologii cyfrowych wymusza zmianę strategii dotyczącej analityki w Twojej firmie?

Wprowadź chmurę w dostosowanym do swoich potrzeb tempie. Połącz wdrożone w lokalnej infrastrukturze technologie z chmurą, aby korzystać z błyskawicznych analiz. Możesz dostosować tempo wzrostu firmy przy niskim koszcie i mniejszym ryzyku.


Analiza wizualna
Analiza wizualna — ikona Analiza wizualna

Czy potrafisz zapewnić użytkownikom biznesowym możliwość przeprowadzania analizy wizualnej ich danych?

Zaoferuj pracownikom większe możliwości dzięki elastycznej analizie. Dzięki najlepszej w swojej klasie platformie do analiz wizualnych możesz udostępnić zaawansowane, łatwe w użyciu funkcje analityczne wszystkim użytkownikom.


Uproszczenie operacji
Uproszczenie operacji — ikona Uproszczenie operacji

Systemy zwane „shadow systems” skłaniają Cię do podejmowania niewłaściwych decyzji administracyjnych?

Scentralizuj swój model danych i wskaźniki, aby wszyscy pracowali, korzystając z tych samych rozwiązań. Pomóż użytkownikom w odkrywaniu nowych informacji bez negatywnego wpływu na integralność i bezpieczeństwo danych.


Zacznij już teraz