Oracle Business Analytics dla działów IT

Przyspieszenie wprowadzania innowacji
Przyspieszenie wprowadzania innowacji

Dzięki połączeniu analizy wizualnej ze swobodnym dostępem do danych firmy mogą zwiększyć tempo wprowadzania innowacji.

IT

Chmura
Chmura — ikona Chmura

Czy wprowadzenie nowych technologii cyfrowych wymusza zmianę strategii dotyczącej analityki w Twojej firmie?

Wprowadź chmurę w dostosowanym do swoich potrzeb tempie. Połącz wdrożone w lokalnej infrastrukturze technologie z chmurą, aby korzystać z błyskawicznych analiz. Możesz dostosować tempo wzrostu firmy przy niskim koszcie i mniejszym ryzyku.


Analiza wizualna
Analiza wizualna — ikona Analiza wizualna

Czy potrafisz zapewnić użytkownikom biznesowym możliwość przeprowadzania analizy wizualnej ich danych?

Zaoferuj pracownikom większe możliwości dzięki elastycznej analizie. Dzięki najlepszej w swojej klasie platformie do analiz wizualnych możesz udostępnić zaawansowane, łatwe w użyciu funkcje analityczne wszystkim użytkownikom.


Uproszczenie operacji
Uproszczenie operacji — ikona Uproszczenie operacji

Systemy zwane „shadow systems” skłaniają Cię do podejmowania niewłaściwych decyzji administracyjnych?

Scentralizuj swój model danych i wskaźniki, aby wszyscy pracowali, korzystając z tych samych rozwiązań. Pomóż użytkownikom w odkrywaniu nowych informacji bez negatywnego wpływu na integralność i bezpieczeństwo danych.


Zacznij już teraz