Zabezpieczanie oprogramowania

Oracle Software
Security Assurance

 

Zasady bezpieczeństwa systemów w Oracle

Znaczenie procesu zabezpieczania oprogramowania (ang. software security assurance) rośnie, ponieważ przedsiębiorstwa na całym świecie coraz bardziej polegają na oprogramowaniu jako metodzie ochrony swoich danych i środowisk komputerowych w chmurze. Ogromne koszty ewentualnych wycieków danych, coraz bardziej złożone przepisy oraz niezbędne koszty aktualizacji zabezpieczeń skłaniają zatem kierownictwa przedsiębiorstw do rozważenia wspomnianej kwestii oraz oceny praktyk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa stosowanych przez dostawców technologii.

Więcej informacji o procesie zabezpieczania oprogramowania można znaleźć w Wikipedii.

Lorem Ipsum


Więcej informacji