Zacznij korzystać z platformy Oracle Cloud Platform bezpłatnie

Rozpocznij pracę z Oracle Cloud Platform z ofertą do 3500 bezpłatnych* godzin.

Najnowsze produkty Oracle Cloud Platform

Przedstawiamy Oracle Autonomous Database Cloud

Oracle Autonomous Database Cloud upraszcza korzystanie z bazy danych w chmurze, eliminując złożoność, błędy ludzkie i ręczne zarządzanie. Co otrzymujesz: wyższą niezawodność, bezpieczeństwo i większą efektywność operacyjną – przy najniższych kosztach.

Co mogę zrobić z moim bezpłatnym kontem?

ikona dostępu

Uzyskaj dostęp do zasobów obliczeniowych, sieciowych i pamięci masowej.

ikona pracy

Pracuj z bazami danych Oracle, MySQL, NoSQL, big data i bazami danych typu open source.

ikona rozwoju

Twórz aplikacje w językach Java, Node.js, Python, PHP i Ruby.

ikona wykorzystania usług chmurowych

Wykorzystuj usługi w chmurze, takie jak blockchain, IoT, chatboty, integracja, zarządzanie interfejsem API i inne.

Na co mogę wydać moje darmowe kredyty?

Nowoczesna technologia
Liczba produktów

Technologia blockchain

400 godzin lub 200 000 transakcji blockchain, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Bezpieczne i niezawodne rozszerzanie procesów biznesowych i przyspieszanie transakcji B2B.

Kontenery

3500 godzin obliczeń dla zarządzanych kontenerów Kubernetes i 5 TB pamięci masowej na rejestr Docker o wysokiej dostępności. Płać tylko za zasoby w swojej bezpiecznej i izolowanej partycji chmury.

Cyfrowy asystent

Stwórz prostego chatbota FAQ lub zaawansowanego asystenta cyfrowego dla systemów ERP, HCM, CX itp. oraz dla popularnych interfejsów konwersacyjnych, takich jak Facebook Messenger czy Amazon Alexa.

Infrastruktura
Liczba produktów

Przetwarzanie danych

3500 godzin. Wysokowydajne maszyny wirtualne i serwery typu bare metal.

Pamięć masowa

Pamięć 5 TB. Przechowywanie obiektów i bloków w celu przechowywania i dostępu do danych na dużą skalę.

Ravello

2500 godzin. Przenieś maszyny wirtualne do wielu chmur.

Moduł równoważenia obciążenia

3500 godzin. Automatyczna dystrybucja ruchu i zapewnianie skalowalności oraz odporności na awarie.

FastConnect

1400 godzin. Połącz swoje centrum danych z chmurą w prywatnej sieci.

Systemy bazodanowe
Liczba produktów

Autonomiczne przetwarzanie transakcji

3338 godzin, 2 TB pamięci Oracle Exadata. Przetwarzanie transakcji o znaczeniu newralgicznym stało się łatwe; przyszłość bazy danych leży w chmurze.

Rozwiązanie Autonomous Data Warehouse

3300 godzin, 2 TB pamięci Oracle Exadata. Zbuduj hurtownię danych w ciągu kilku sekund. W pełni zarządzany, skonfigurowany i zoptymalizowany.

NoSQL Database

1,25 miliarda zapisów, 2,5 miliarda odczytów*, 50 GB pamięci masowej na miesiąc. W pełni zarządzany i elastyczny. Rozpocznij pracę w ciągu kilku minut.
* Rozmiar rekordu 1KB, całkowita spójność odczytów, w miesiącu

System bazodanowy

3200 godzin, 500 GB pamięci masowej. Najbardziej kompletna, zintegrowana i zabezpieczona baza danych do każdego wdrożenia.

Kopia zapasowa bazy danych

5 TB kopii zapasowych Oracle Database. Bezpieczne, skalowalne rozwiązanie pamięci masowej na żądanie do tworzenia kopii zapasowych Oracle Database w chmurze.

Hub danych

3300 godzin, 500 GB pamięci masowej. Wysoce skalowalna, szerokokolumnowa, rozproszona baza danych NoSQL, która zasila natywne aplikacje w chmurze.

Tworzenie aplikacji
Liczba produktów

Java

1700 godzin, 250 GB pamięci masowej. W pełni zarządzany serwer Oracle Weblogic Server.

Środowisko uruchomieniowe aplikacji

5500 godzin, 500 GB pamięci masowej. Oparte na kontenerze chmurowe środowisko uruchomieniowe dla aplikacji Java, Node.js, Python, PHP i Ruby.

Mobilność

56 600 żądań. Twórz aplikacje mobilne i chatboty z Oracle jako zapleczem.

Platforma API

3000 godzin. Twórz, publikuj i monitoruj interfejsy API.

Technologia blockchain

400 godzin lub 200 000 transakcji blockchain, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Bezpieczne i niezawodne rozszerzanie procesów biznesowych i przyspieszanie transakcji B2B.

Cyfrowy asystent

Stwórz prostego chatbota FAQ lub zaawansowanego asystenta cyfrowego dla systemów ERP, HCM, CX itp. oraz dla popularnych interfejsów konwersacyjnych, takich jak Facebook Messenger czy Amazon Alexa.

Developer Cloud

Zawsze bezpłatne. Automatyzuj przepływy pracy CI/CD.

Wiadomości

800 milionów wiadomości. Oparte na chmurze wiadomości dla systemów rozproszonych.

Visual Builder

1700 godzin, 250 GB pamięci masowej. Szybko twórz aplikacje biznesowe.

Analizy danych
Liczba produktów

Analytics Cloud

1700 godzin, 250 GB pamięci masowej. Najbardziej wszechstronna analiza w chmurze.

Big Data
Liczba produktów

Możliwości obliczeniowe Big Data

2700 godzin, 2,5 TB pamięci masowej. Twórz aplikacje oparte na Hadoop i Spark.

Hub zdarzeń

3300 godzin, 400 GB pamięci masowej. Zarządzane rozwiązanie Kafka do przesyłania strumieniowego danych.

Content and Experience Cloud
Liczba produktów

Content and Experience Cloud

600 godzin pracy dla przedsiębiorstw, 1 TB pamięci masowej. Hub oparty na chmurze do zarządzania treściami wielokanałowymi.

WebCenter Portal

1100 godzin, 400 GB pamięci masowej. Portale chmurowe klasy korporacyjnej.

Zarządzanie i bezpieczeństwo
Liczba produktów

Zarządzanie

3500 godzin. Monitorowanie, rejestrowanie i usługa analityczna.

CASB dla SaaS

60 użytkowników korporacyjnych przez 30 dni. Broker zabezpieczeń dostępu do chmury dla aplikacji i obciążeń roboczych.

Tożsamość

24 000 godzin aktywnego użytkowania. Dodaj uwierzytelnianie użytkownika do swoich aplikacji.

Integracja
Liczba produktów

Integracja samoobsługowa

20 000 wykonań zadań. Spraw, aby Twoja chmura pracowała dla Ciebie.

Integration Cloud

4464 godzin. Integracja aplikacji wykorzystująca łączność z adapterami i automatyzację procesów. Oracle zajmuje się zarządzaniem, tworzeniem kopii zapasowych i wprowadzaniem poprawek.

Integration Cloud

1700 godzin, 250 GB pamięci masowej. Integracja aplikacji wykorzystująca łączność z adapterami i automatyzację procesów. Ty zajmujesz się zarządzaniem, tworzeniem kopii zapasowych i wprowadzaniem poprawek.

SOA Suite

1700 godzin, 250 GB pamięci masowej. Twórz i wdrażaj aplikacje oparte na architekturze SOA.

Oracle Internet of Things

1100 godzin, 400 GB pamięci masowej. Szybkie projektowanie aplikacji IoT.

GoldenGate

1700 godzin, 250 GB pamięci masowej. Integracja i replikacja danych w czasie rzeczywistym.

Integracja danych

1700 godzin, 250 GB pamięci masowej. Przesyłanie strumieniowe danych, migracja i zarządzanie.

Klienci Oracle Cloud Platform

Logo klienta Oracle Cloud Platform

* 300 USD darmowych kredytów dostępnych w wybranych krajach i ważnych do 30 dni. Możesz uruchomić maksymalnie 8 instancji we wszystkich dostępnych usługach i uzyskać do 5 TB miejsca w okresie promocyjnym. Kredyty Oracle Cloud są rozliczane po preferencyjnych stawkach podczas 30-dniowego okresu promocyjnego. Limity pojemności wymienione w każdej usłudze są jedynie wartościami szacunkowymi i odzwierciedlają maksymalną pojemność, jaką możesz uzyskać, jeśli zużyjesz cały kredyt na jedną usługę w okresie promocyjnym. Maksymalna liczba obsługiwanych usług może być mniejsza w przypadku korzystania z wielu usług. Lista usług i szacunkowe pojemności mogą ulec zmianie. Saldo kredytowe jest dostępne dla użytkownika w panelu Oracle My Services.