Soluţii HCM Oracle – Funcţionalităţi privind statul de plată

Recompense pentru forţa de muncă

Atrageţi şi reţineţi talentele cu recompense diferenţiate şi obţineţi flexibilitate pentru a îndeplini atât nevoile simple, cât şi pe cele complexe ale organizaţiei.

State de plată

Simplificaţi administrarea statelor de plată prin intermediul unui motor global cu extensii pentru ţări care respectă sistemul local de impozitare şi regulile pentru statele de plată. Îndepliniţi cele mai simple, dar şi cele mai complexe nevoi privind statele de plată cu ajutorul experţilor de instalare şi al şabloanelor de design.

Stat de plată de bază

Stat de plată de bază

  • Utilizaţi un tablou de bord privind statele de plată şi listele de verificare, care comunică vizual starea unui stat de plată
  • Monitorizaţi progresul şi diagnosticaţi avertismentele pentru a corecta imediat erorile, înainte să devină probleme de conformitate
  • Permiteţi managerilor responsabili cu statele de plată să acceseze cu uşurinţă procesele privind statele de plată şi să întreprindă acţiunea corespunzătoare atunci când este nevoie
Localizări ale statelor de plată

Localizări ale statelor de plată

  • Procesaţi state de plată pentru Canada, China, Kuweit, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit şi Statele Unite
  • Finalizaţi cu succes toate activităţile din ciclul statelor de plată utilizând cele mai bune practici pentru raportarea conformităţii
  • Gestionaţi câştigurile locale, deducerile de taxe şi legale, calcularea statelor de plată, transferurile electronice de fonduri şi raportarea legală
Integrarea statelor de plată

Integrarea statelor de plată

  • Menţineţi controlul asupra statelor de plată atunci când externalizaţi parţial sau total procesul de gestionare a statelor de plată către un furnizor terţă parte
  • Utilizaţi o interfaţă standard pentru US ADP Tax Filing, ADP Garnishments Disbursements, ADP Payroll Offering şi ADP Payforce
  • Reduceţi costul de integrare cu suita de afaceri pentru statele de plată pentru a trimite informaţii către furnizori de state de plată terţă parte

Începeţi acum