JD Edwards EnterpriseOne Asset Lifecycle Management

Soluția JD Edwards EnterpriseOne Asset Lifecycle Management de la Oracle vă ajută să valorificați resursele dumneavoastră mai bine, fie că este vorba de fabrici, facilități sau echipamente. De la planificarea și bugetarea capitalului, la achiziții și operațiuni, până la întreținere și reparații, JD Edwards EnterpriseOne Asset Lifecycle Management poate maximiza profitabilitatea și randamentul investițiilor de-a lungul întregului ciclu de viață al activelor.

Produse pentru managementul ciclului de viaţă al activelor JD Edwards EnterpriseOne

Maximizaţi rentabilitatea activelor de capital

JD Edwards EnterpriseOne Capital Asset Management de la Oracle, nucleul JD Edwards Asset Lifecycle Management, vă oferă o vizualizare mai detaliată şi mai completă a activelor, de la implementare până la operaţii, mentenanţă şi retragere. Vizibilitatea sporită a performanțelor financiare și operaționale vă permite să maximizați randamentul investițiilor în active fizice, astfel încât acestea să fie mai performante, să dureze mai mult și să coste mai puțin pentru întreținere.


Caracteristici cheie
 • Recunoașterea veniturilor independent de procesul de facturare și prin mai multe metode, inclusiv „flat-line”, etapă și procent de finalizare.
 • Majorarea automată a tarifelor și adăugarea altor taxe, cum ar fi componente, taxe și impozite
 • Aplicarea regulilor de afaceri asociate cu rețineri sau limite de „a nu se depăși”
 • Alegerea din zeci de formate standard de factură sau adaptarea unei facturi la nevoile specifice ale unui client
 • Utilizați rolul UX One Maintenance Manager pentru a vă optimiza activitățile de întreținere cu o mai mare vizibilitate asupra volumului de muncă și a utilizării personalului, pentru a crește fiabilitatea echipamentelor prin vizualizarea datelor de întreținere a echipamentelor și pentru a reduce costurile de întreținere prin gestionarea variațiilor

Reducerea la minimum a timpilor morți de întreținere a echipamentelor

JD Edwards EnterpriseOne Condition-Based Maintenance de la Oracle vă permite să luaţi decizii de mentenanţă pe baza stării efective a echipamentului, nu pe baza timpului sau intervalului de utilizare. Puteți identifica din timp problemele echipamentelor, atunci când este mai puțin costisitor să le remediați, și puteți efectua lucrări de întreținere doar atunci când este necesar, sporind astfel gradul de utilizare a activelor, prelungind durata de viață a echipamentelor și reducând costurile de întreținere.


Caracteristici cheie
 • Utilizați date în timp real de la dispozitivele de monitorizare a echipamentelor pentru a evalua condițiile echipamentelor în raport cu parametrii de funcționare normali și predefiniți
 • Furnizați alerte în timp real (prin pager, e-mail sau alte sisteme de mesagerie) atunci când echipamentul funcționează în afara limitelor normale, astfel încât să poată fi luate măsuri adecvate de întreținere
 • Iniţiază automat acţiunea de mentenanţă corespunzătoare, inclusiv investigarea, crearea unei comenzi de lucru şi actualizări ale programului de mentenanţă bazat pe condiţii

Simplificați gestionarea tuturor resurselor

JD Edwards EnterpriseOne Resource Assignments de la Oracle este un instrument de lucru intuitiv și integrat care vă permite să atribuiți sarcini de întreținere sau echipamente, să gestionați în mod eficient sarcinile de lucru și să monitorizați modul în care echipajul atribuit se comportă conform programului.


Caracteristici cheie
 • Asociaţi cerinţele comenzilor de lucru cu resursele disponibile
 • Verificaţi instantaneu disponibilitatea, competenţele şi locaţiile resurselor
 • Monitorizarea asignărilor de lucru
 • Examinaţi asignările resurselor pt. a stabili dacă resursele sunt încărcate în funcţie de capacitate
 • Pregătirea programelor săptămânale la nivel de echipaj sau ambarcațiune
 • Efectuaţi modificările necesare echipajelor sau încărcărilor fără a genera comenzi de lucru
 • Măsurarea conformității programului de către echipaj

Compararea şi controlul costurilor echipamentelor

JD Edwards EnterpriseOne Equipment Cost Analysis de la Oracle vă permite să rezumați și să comparați costurile echipamentelor de-a lungul timpului, pentru a controla mai bine costurile operaționale și de mentenanță. Cu aceasta, puteți identifica zonele de escaladare a costurilor și / sau reproduce domenii de excelență a costurilor la orice nivel al organizației dvs., de la fabrici până la anumite piese de echipament.


Caracteristici cheie
 • Urmăriţi şi administraţi costurile operaţionale şi de întreţinere după tipul de echipament şi/sau relaţia părinte/fiu
 • Sumarizaţi, stocaţi şi tendinţa costurilor cu echipamentele în timp şi afişaţi costurile fie după echipament, fie după codul contului, prin filtrarea informaţiilor irelevante
 • Detaliați ordinele de lucru pentru a identifica și corecta cauzele profunde ale escaladării costurilor echipamentelor

Optimizați-vă activele imobiliare

JD Edwards EnterpriseOne Real Estate Management integrează practic toate informațiile despre proprietățile dumneavoastră, eficientizând procesele financiare și operaționale pe parcursul întregului ciclu de viață al proprietății imobiliare.


Caracteristici cheie
 • Îmbunătăţiţi investiţiile imobiliare şi luaţi decizii de management cu acces la informaţii şi rapoarte în timp real
 • Împărtășiți documente, sesizați probleme și gestionați și coordonați sarcinile între echipele interne și externe
 • Susţineţi procese de business complete, cu date detaliate, care oferă o vizualizare corectă şi promptă a operaţiunilor fiecărui magazin
 • Accesaţi informaţii despre clienţi, furnizori, proprietari, angajaţi şi produse oricând, oriunde
 • Creșteți satisfacția clienților luând decizii imobiliare mai inteligente
 • Utilizați rolul UX One Property Manager pentru a vedea rapid alertele pentru a maximiza gradul de ocupare și fluxul de numerar, pentru a analiza datele de ocupare pentru a maximiza profitabilitatea și pentru a accesa cu ușurință toate aspectele unei proprietăți pe tot parcursul ciclului său de viață

Maximizarea ROI

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Advanced Real Estate Forecasting integrează procesele tranzacționale, bugetare și de prognoză, astfel încât să puteți crea rapid și eficient previziuni și bugete precise și actualizate la nivel de unitate, proprietate și portofoliu.


Caracteristici cheie
 • Proiectaţi fluxurile de numerar viitoare şi obţineţi o evaluare actualizată a proprietăţii. Utilizați informațiile de închiriere existente pentru a facilita previziunile privind CAM, vânzările, procentul de chirie, cheltuielile și gradul de ocupare cu o mai mare precizie.
 • Mențineți integritatea datelor financiare prin furnizarea unui spațiu de lucru separat pentru planificarea bugetului, prognozarea veniturilor viitoare și a fluxurilor de cheltuieli.
 • Sistemul elimină reintroducerea datelor, ceea ce duce la o mai mare integritate și acuratețe, evitând astfel reconcilierea, consumatoare de timp, a unor informații disparate.
 • Advanced Forecasting face bugetarea rapidă și simplă, oferindu-vă mai mult timp pentru a vă concentra pe creșterea portofoliului și maximizarea valorii.

 

Consolidați-vă operațiunile de închiriere

JD Edwards EnterpriseOne Rental Management de la Oracle le permite clienților să gestioneze închirierea echipamentelor de capital, a articolelor de inventar și vânzarea produselor și serviciilor asociate. Gestionaţi întregul proces de închiriere, de la crearea contractului până la primirea şi efectuarea operaţiilor de service asupra echipamentelor returnate. Vedeți ce echipamente sunt închiriate în prezent, în jos fiind deservite, și ceea ce este rezervat pentru închirieri viitoare.


Caracteristici cheie
 • Personalizaţi valorile prestabilite ale contractelor după divizie şi client
 • Creaţi automat toate comenzile corelate pt. un contract de închiriere, inclusiv: Comandă de vânzări, Comandă de achiziţii şi Comandă de servicii
 • Utilizați Workbench-ul de închiriere pentru a vizualiza informații în timp real despre disponibilitate, cum ar fi: disponibilitatea echipamentelor, numărul de articole disponibile, rezervări viitoare, articole returnate și starea returnării – este în service și reparații?
 • Vindeți produse și servicii suplimentare (livrare, preluare, service) folosind același contract de închiriere permite angajaților dvs. să ofere servicii mai bune pentru clienți prin simplificarea procesului
 • Utilizaţi rolul Manager de operaţiuni UX One Rental pt. a vedea rapid alertele pt. contracte şi comenzi corelate care necesită atenţie, a analiza datele privind rentabilitatea, utilizarea articolelor şi volumul de business şi a accesa cu uşurinţă programele de administrare a închirierilor
 • Utilizați graficul Disponibilitatea articolelor de închiriat pentru a vizualiza informații în timp real despre articolele care sunt închiriate, angajate pentru rezervare și disponibile pentru închiriere
 • Pentru companiile care închiriază echipamente de capital, acest produs oferă posibilitatea de a vizualiza disponibilitatea echipamentelor, de a crea contracte de închiriere, de a urmări locația și starea echipamentelor și de a factura clienții pentru chiria continuă a echipamentelor de capital. Gestionează mutarea activelor în și din inventar pe măsură ce sunt închiriate și returnate și deservite la sfârșitul contractului de închiriere.

 

JD Edwards Portal - LearnJDE.com

LearnJDE vă oferă tot ceea ce aveţi nevoie să ştiţi despre JD Edwards – totul dintr-un singur loc. Aflați detalii despre posibilitățile produsului, caracteristicile celei mai recente versiuni, documentația aplicațiilor, viitoarele conferințe cu clienții și vă conectați la JD Edwards prin intermediul paginilor noastre de pe rețelele de socializare.

Începutul cu JD Edwards EnterpriseOne


Solicitați demonstrația

Parcurgeți o prezentare generală cu unul dintre experții noștri.


Faceți un tur

Explorați soluția JD Edwards EnterpriseOne pe cont propriu.


Contactați echipa de vânzări

Adresați-vă unui membru al echipei despre JD Edwards EnterpriseOne.

</div