JD Edwards EnterpriseOne Project Management

Preluați controlul și gestionați în mod proactiv costurile și facturarea proiectelor (de la concepție până la finalizare) cu aplicațiile de gestionare a proiectelor JD Edwards EnterpriseOne de la Oracle.

Produse JD Edwards EnterpriseOne Project Management

Păstrarea datelor sincronizate

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Project Costing de la Oracle oferă vizibilitate în timp real, în profunzime, pentru toate costurile și facturarea proiectelor, cu o vizualizare personalizată a sumelor din bugetul inițial, a costurilor curente, a angajamentelor deschise, a proiecțiilor costurilor finale și a informațiilor privind procentul de finalizare pentru fiecare proiect.


Caracteristici cheie
 • Vizualizare stare proiect după rol
 • Încorporați terminologie specifică domeniului și specifică companiei
 • Personalizaţi metodele formulelor de calcul (MOC)
 • Urmăriţi valorile şi unităţile angajate, efective şi finale
 • Documentaţi automat procesul de modificare a comenzii
 • Îmbunătățiți productivitatea cu o gamă largă de funcționalități de raportare, inclusiv rapoarte personalizate privind costurile proiectelor, analize ale profitului istorice și ad-hoc, rapoarte privind progresul în teren, analiza productivității și a forței de muncă, raportarea angajamentelor și raportarea finanțărilor/obligațiilor

 

Prognoze exacte și auditabile

Creează formule, metode de calcul şi prognoze pentru a calcula cu exactitate sumele finale proiectate şi unităţile asociate cu un anumit post.


Caracteristici cheie
 • Vizualizaţi datele financiare la un moment dat, cum ar fi bugetele, valorile efective şi angajamentele deschise
 • Identificaţi activitatea de proiect rămasă detaliată după sarcina de proiect
 • Evaluaţi precis costurile de joburi rămase prin tarifele unitare curente/prognozate
 • Formule și metode de calcul definite de utilizator
 • Supravegherea managementului prin examinări, aprobări şi jurnale de audit

Simplificați procesele de facturare

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Contract and Service Billing calculează facturile cu exactitate, în conformitate cu regulile de afaceri pe care le definiți, oferindu-vă flexibilitatea de a respecta diverși termeni și metode de facturare a contractelor și serviciilor.


Caracteristici cheie
 • Recunoașterea veniturilor independent de procesul de facturare și prin mai multe metode, inclusiv „flat-line”, etapă și procent de finalizare.
 • Majorarea automată a tarifelor și adăugarea altor taxe, cum ar fi componente, taxe și impozite
 • Aplicarea regulilor de afaceri asociate cu rețineri sau limite de „a nu se depăși”
 • Alegerea din zeci de formate standard de factură sau adaptarea unei facturi la nevoile specifice ale unui client
 • Utilizați rolul UX One Maintenance Manager pentru a vă optimiza activitățile de întreținere cu o mai mare vizibilitate asupra volumului de muncă și a utilizării personalului, pentru a crește fiabilitatea echipamentelor prin vizualizarea datelor de întreținere a echipamentelor și pentru a reduce costurile de întreținere prin gestionarea variațiilor
 • Utilizați rolul UX One Maintenance Supervisor pentru a optimiza întreținerea cu o mai mare vizibilitate asupra volumului de muncă și a utilizării personalului, pentru a reduce timpul de nefuncționare a echipamentelor și pentru a vă asigura că întreținerea este finalizată la timp prin monitorizarea disponibilității pieselor
 • Utilizați rolul UX One Operations Manager pentru a reduce costurile de întreținere prin gestionarea costurilor, pentru a optimiza întreținerea și pentru a îmbunătăți siguranța organizației dvs. prin monitorizarea incidentelor și luarea de măsuri în funcție de tendințe
 • Utilizaţi rolurile UX One Maintenance Manager, Maintenance Supervisor, Operations Manager, Maintenance Scheduler, Maintenance Technician şi Asset Manager pt. a vă optimiza activităţile de mentenanţă şi a vă administra eficient activele

Creşteţi controlul şi performanţa proiectelor

JD Edwards EnterpriseOne Advanced Contract Billing de la Oracle îmbunătățește fluxul de numerar și rentabilitatea proiectelor prin fluidizarea și gestionarea proceselor de facturare. Cu ajutorul acestei soluţii, puteţi gestiona atât contractele comerciale, cât şi pe cele guvernamentale, pentru a pune de acord o mare varietate de condiţiile contractuale.


Caracteristici cheie
 • Administraţi mai multe niveluri de facturare, niveluri de finanţare şi valori ale contractelor
 • Scurtați zilele de întârziere A/R și îmbunătățiți fluxul de numerar
 • Îmbunătăţiţi conformitatea cu reglementările controlând termenii şi condiţiile contractelor, ceea ce duce la audituri mai bune
 • Stabiliți comisioane de la simplu la complex, metode de reținere, categorii de muncă specifice contractului și încărcarea în funcție de termenii și condițiile fiecărui contract
 • Creşteţi vizibilitatea şi controlul asupra finanţelor proiectelor prin integrarea cu alte aplicaţii JD Edwards EnterpriseOne

Administraţi costurile şi relaţiile de la contract la închidere

JD Edwards EnterpriseOne Homebuilder Management de la Oracle oferă funcționalități specifice industriei într-un cadru flexibil pentru a gestiona, coordona, comunica și analiza profitabilitatea pe tot parcursul ciclului de construcție de case.


Caracteristici cheie
 • Stabiliţi şi administraţi ofertele de produse, inclusiv comunităţile sau subdiviziunile, fazele, loturile, planurile, cotaţiile de preţ şi opţiunile
 • Gestionați mai eficient furnizorii și subcontractanții
 • Gestionaţi profitabilitatea la nivel de lot
 • Vizualizaţi starea lotului dintr-o privire, prin intermediul Asistentului
 • Analizaţi rentabilitatea după comunitate, plan şi opţiune
 • Simplificați procesele cu o interfață intuitivă și ușor de utilizat, la birou sau pe șantier
 • Utilizați rolul UX One Lot Start Manager pentru a vedea rapid alertele pentru a minimiza întârzierile în planificarea construcției de locuințe, pentru a evalua situația financiară a tuturor locuințelor în construcție pentru a optimiza profitabilitatea și pentru a accesa cu ușurință detaliile de vânzare și preconstrucție ale locuințelor

Change Management

Un sistem flexibil de programe interdependente, care vă permite să creaţi un proces de management al modificărilor care să se potrivească organizaţiei.


Caracteristici cheie
 • Urmăriţi modificările cererilor de modificare pe măsură ce cererile parcurg procesul de aprobare al organizaţiei
 • Ataşaţi cererile de modificare corelate la PCO-uri şi ataşaţi PCO-uri corelate la CO-uri pt. a crea o ierarhie de management al modificărilor
 • Examinaţi cererile, jurnalele, informaţiile despre registru şi alte informaţii despre cererea de modificare pe măsură ce un job parcurge procesul de aprobare al organizaţiei
 • Managerii de proiect pot accesa paginile UX One bazate pe roluri pentru a accesa, examina și acționa cu ușurință pe baza informațiilor importante pentru a finaliza proiectele în timp util și în mod rentabil

JD Edwards Portal - LearnJDE.com

LearnJDE vă oferă tot ceea ce aveţi nevoie să ştiţi despre JD Edwards – totul dintr-un singur loc. Aflați detalii despre posibilitățile produsului, caracteristicile celei mai recente versiuni, documentația aplicațiilor, viitoarele conferințe cu clienții și vă conectați la JD Edwards prin intermediul paginilor noastre de pe rețelele de socializare.

Începutul cu JD Edwards EnterpriseOne


Solicitați demonstrația

Parcurgeți o prezentare generală cu unul dintre experții noștri.


Faceți un tur

Explorați soluția JD Edwards EnterpriseOne pe cont propriu.


Contactați echipa de vânzări

Adresați-vă unui membru al echipei despre JD Edwards EnterpriseOne.

</div