Achiziţii strategice Oracle

Purtători de cuvânt Oracle

Oracle achiziţionează Maxymiser

 

Prin activităţile de achiziţie, Oracle doreşte să-şi completeze oferta de produse, să accelereze procesul de inovare, să răspundă mai rapid cerinţelor clienţilor şi să-şi extindă oportunităţile pentru parteneri. O parte integrantă a filozofiei Oracle de achiziţii şi fuziuni este angajamentul nostru constant faţă de serviciile pentru clienţi şi asistenţa pentru produse şi, în acelaşi timp, realizarea obiectivelor noastre financiare, precum şi crearea de valoare pentru acţionari.

Aplicaţii


Soluţii pentru domenii de activitate

Comunicaţii şi media
Proiectare şi construcţii
Ştiinţe medicale
Ospitalitate şi distribuţie
Utilităţi

Middleware


Servere, stocare şi reţelistică


We're here to help