Migrarea în cloud este simplă

Instrumentele automate Oracle simplifică mutarea unei baze de date locale în Oracle Cloud, aceasta realizându-se aproape fără întreruperi. Oracle Database Cloud Service utilizează aceleaşi standarde, produse şi aptitudini pe care momentan le folosiţi on-premises, ceea ce uşurează mutarea fluxurilor de lucru esenţiale ale bazei de date în cloudul public. Puteţi să vă menţineţi controlul şi să obţineţi o mai bună eficienţă graţie gestionării unificate a mediului on-premises şi a cloudului.

Faceţi upgrade bazei de date în cloud

Puteţi să migraţi baza de date Oracle Database on-premise către Oracle Database Cloud folosind o gamă largă de metode şi instrumente. Fiecărui scenariu privind migrarea i se aplică anumite metode de migrare. Printre caracteristicile şi factorii de luat în considerare când alegeţi metoda de migrare se numără: versiunea Oracle Database folosită on-premises şi în cloud; sistemul de operare şi versiunea pentru găzduire on-premises; setul de caractere pentru baza de date; cantitatea datelor, inclusiv a indexurilor; tipurile datelor utilizate; stocările pentru stadializarea datelor; durata acceptabilă pentru întreruperea sistemului; şi lăţimea benzii reţelei. Folosiţi aceste informaţii drept ghid pentru a vedea care metode de migrare se aplică pentru scenariul dvs. de migraţie specifică privind baza de date pentru containere sau baza de date care nu este dedicată containerelor (CDB sau non-CDB).

Metodă Bază de date care nu este dedicată containerelor Bază de date pentru containere
Deconectaţi/Conectaţi: Consolidaţi şi migraţi La o singură bază de date pentru containere (CDB) din cloud La o instanţă DBaaS
Clonarea la distanţă: copiaţi o bază de date Oracle Database 12c on-premises La baza de date din cloud Pentru instanţa DBaaS
Folosiţi serverul Datapump, Oracle Recovery Manager (RMAN) şi metodele dezvoltatorilor SQL pentru a efectua migrarea în Oracle Database Cloud Da, toate metodele sunt disponibile Da, toate metodele sunt disponibile
Metode privind migrarea Planificarea şi metodologia migraţiei Documentaţie