Definiția JSON

Datele sunt importante. Dar și mai important este să știți cum să lucrați cu o varietate de date. Programatorii, dezvoltatorii și profesioniștii din IT trebuie să transfere structuri populate de date din orice limbă în formate care pot fi recunoscute de alte limbi și platforme. JavaScript Object Notation (JSON) este formatul pentru transferul de date care face posibil acest lucru.

JSON a devenit popular ca format de date pentru dezvoltatori deoarece textul poate fi citit de către om, este simplu, necesită mai puțină codare și prelucrează datele mai rapid, deoarece nu este necesară deserializarea.

Tipuri și exemple de date JSON

Formatul JSON poate fi utilizat în programe JavaScript fără a fi necesară analizarea sau serializarea. Este o modalitate bazată pe text de a reprezenta valori literale ale obiectelor, matricelor și datelor scalare JavaScript.

JSON este relativ ușor de citit și de scris și, în același timp, ușor de analizat și de generat de către software. Este utilizat adesea pentru serializarea datelor structurate și transferul lor într-o rețea, de obicei, între un server și aplicații web.

La nivel granular, JSON constă din tipuri de date.

 1. Matrice
 2. Booleean
 3. Nul
 4. Număr
 5. Obiect
 6. Șir

Matrice

Tipul de date matrice este o colecție de valori ordonată. În JSON, valorile matricei trebuie să fie de tip șir, număr, obiect, matrice, boolean sau nul.

Exemplu


{

"Influencers" :  [ 
{
 "name" : "Jaxon", 
 "age" : 42, 
 "Works At" : "Tech News"
}

{
 "name" : "Miller", 
 "age" : 35
 "Works At" : "IT Day"
}

] 
}
	

Booleean

Valorile booleene sunt notate cu adevărat sau fals. Valorile booleene nu sunt încadrate între ghilimele și sunt tratate ca valori de tip șir.

Exemplu


{ "AllowPartialShipment" : false }
	

Nul

Nul este o valoare egală cu zero Când nu există nicio valoare alocată unei chei, aceasta poate fi tratată ca nulă.

Exemplu


{ "Special Instructions" : null }
	

Număr

Un număr JSON respectă formatul JavaScript în virgulă mobilă și dublă precizie.

Exemplu


{
 "number_1" : 210,
 "number_2" : 215,
 "number_3" : 21.05,
 "number_4" : 10.05
}
	

Obiect

Un tip de date obiect JSON este un set de perechi de nume sau de valori introduse între {} (acolade). Cheile trebuie să fie șiruri separate printr-o virgulă și trebuie să fie unice.

Exemplu


{
 "Influencer" :  { "name" : "Jaxon" , "age" : "42" , "city" , "New York" }
}
	

Șir

Un șir din JSON este compus din caractere Unicode urmate de o linie oblică inversă (\).

Exemplu


{ "name" : "Jones" }
	

Acum, că JSON și tipurile sale de date au fost identificate și descrise, să explorăm modul în care pot fi utilizate.

Principalele cazuri de utilizare a JSON

Tutorial JSON

Explorați noua funcționalitate pentru lucrul cu documentele JSON stocate în Database.

Cazuri de utilizare a JSON

1.  Generarea unui obiect JSON din datele generate de utilizatori

JSON este perfect pentru stocarea datelor temporare. De exemplu, datele temporare pot fi unele date generate de utilizatori, cum ar fi un formular trimis pe un site web. De asemenea, JSON poate fi utilizat ca format de serializare a datelor pentru orice limbaj de programare, oferind un nivel ridicat de interoperabilitate.

2.  Transferul datelor între sisteme

Baza de date a unui site web conține adresa de e-mail a unui client, dar aceasta trebuie verificată prin intermediul unei interfețe API pentru a i se confirma validitatea. Trimiteți datele adresei în format JSON către API-ul serviciului de validare a adreselor.

3.  Configurarea datelor pentru aplicații

La dezvoltarea aplicațiilor, fiecare aplicație are nevoie de acreditări pentru a se conecta la o bază de date, precum și de o cale către un fișier jurnal. Datele de conectare și calea către fișierul jurnal pot fi specificate într-un fișier JSON, pentru a fi citite și disponibile.

4.  Simplificarea modelelor de date complexe

Formatul JSON simplifică documentele complexe până la componentele identificate ca fiind semnificative, prin convertirea procesului de extragere a datelor într-un fișier JSON previzibil și ușor de citit de către om.

De ce preferă dezvoltatorii JSON

JSON a câștigat teren în domeniul programării codului API și a serviciilor web, deoarece transferul de date și rezultatele serviciilor web sunt mai rapide, reducând diferențele dintre obiectele din codul aplicației și reprezentarea lor serializată. Se bazează pe text, este ușor și are un format de date simplu de interpretat, care nu necesită cod suplimentar pentru analiză. Pentru serviciile web, unde trebuie returnate și afișate foarte multe date, JSON este alegerea ideală.

Ghidul JSON pentru dezvoltatori

Explorați noua funcționalitate pentru lucrul cu documentele JSON stocate în Oracle Database.

Accesați ghidul pentru dezvoltatorii JSON

Ce este o bază de date pentru documente?

O bază de date pentru documente este o bază de date nerelațională concepută pentru stocarea, preluarea și gestionarea informațiilor care constau din documente. În loc să aibă o schemă predefinită, bazele de date pentru documente permit stocarea datelor în colecții care conțin documente. Bazele de date NoSQL și JSON (documente) sunt baze de date pentru documente. Oracle Database, o bază de date convergentă, acceptă în mod nativ fluxurile de lucru pentru stocarea documentelor.

Bazele de date pentru documente sunt preferate adesea de dezvoltatori, deoarece stochează datele într-un format de document (semistructurat), nu într-unul relațional (structurat). Bazele de date pentru documente oferă mai multă flexibilitate, comparativ cu cele relaționale, deoarece dezvoltatorii nu trebuie să planifice schemele în avans și pot utiliza același format cu cel din codul aplicației. Aceasta înseamnă că planificarea atentă a unei baze de date SQL nu este atât de necesară, ceea ce face ca bazele de date pentru documente să fie utile în cazul schemelor în evoluție rapidă, întâlnit frecvent în dezvoltarea de software. Totuși, dezavantajul este reducerea vitezei, a dimensiunii și a specificității.

Ce este o bază de date pentru documente JSON?

Aplicațiile care utilizează diferite tipuri de date JSON și un limbaj de interogare bazat pe JSON pot interacționa cu datele stocate într-o bază de date pentru documente JSON. Baza de date pentru documente JSON oferă, de asemenea, suport nativ pentru JSON.

Următoarele caracteristici definesc o bază de date pentru documente JSON:

 • O bază de date pentru documente JSON este o bază de date nerelațională creată pentru a stoca și interoga documente JSON.
 • Datele JSON din baza de date sunt text, dar textul poate fi stocat folosind un format binar, cum ar fi tipul de date JSON nativ în Oracle Database 21c.
 • Accesarea datelor JSON stocate în baza de date este similară cu accesarea altor date din baza de date, inclusiv utilizarea Oracle Call Interface (OCI), .NET sau Java Database Connectivity (JDBC).
 • Datele JSON dintr-o bază de date pentru documente JSON pot fi stocate, indexate și interogate fără a fi nevoie de o schemă care să le definească.

Lucrul cu o bază de date pentru documente JSON

După cum s-a menționat anterior, JSON este un format de transfer de date ușor, care a devenit standardul pentru schimbul de documente. Să analizăm modul în care se stochează și se gestionează datele JSON într-o bază de date pentru documente JSON.

Stocarea datelor JSON

Stocarea datelor JSON într-o bază de date pentru documente JSON stochează documentele ca atare, fără a necesita deserializare. Cu Oracle Database, utilizați coloane ale căror tipuri de date sunt VARCHAR2, CLOB, BLOB sau tipul de date JSON binar nativ Oracle, în Oracle Database 21c. Alegerea tipului de date utilizat depinde, în general, de dimensiunea documentelor JSON. Stocarea datelor JSON în baza de date cu ajutorul tipurilor de date SQL standard înseamnă că datele JSON pot fi gestionate ca orice alt tip de date.

Gestionarea datelor JSON

Datele JSON pot fi gestionate și manipulate cu tabelele dintr-o bază de date pentru documente JSON, indiferent de tipul de date. Alegerea tabelului utilizat este de obicei motivată de dimensiunea documentelor JSON. Una dintre caracteristicile Oracle Database este aceea că poate replica ușor tabelele care conțin coloane cu date JSON.

Simple Oracle Document Access (SODA)

Oracle Database oferă o familie de API-uri SODA, concepute pentru a sprijini dezvoltarea aplicațiilor fără schemă. Cu ajutorul acestor API-uri, dezvoltatorii pot lucra cu documente JSON gestionate de Oracle Database fără a fi nevoie să utilizeze SQL. SODA este compatibil cu mai multe platforme și limbaje, inclusiv REST, Java, Node.js, Python, PL/SQL și OCI. Aflați mai multe de aici.

Oracle Database API pentru MongoDB

Cu interfața API Oracle Database pentru MongoDB, dezvoltatorii pot continua să creeze aplicații MongoDB în Oracle Database utilizând driverele, instrumentele și arhitecturile MongoDB. Dezvoltatorii pot crea aplicații MongoDB pe un laptop și le pot implementa în Oracle Database.

Cazuri de utilizare a bazei de date pentru documente JSON

O bază de date pentru documente JSON nativă le oferă dezvoltatorilor posibilitatea de a vizualiza, crea și, în cele din urmă, de a afla mai multe.

Clienții dintr-o bază de date sunt identificați prin nume și adresă, dar atributele respective pot fi exprimate și ca valori care apar în matrice, în scopul recomandării de produse personalizate și al unor interacțiuni mai convingătoare.

Eficacitatea datelor JSON depinde doar de baza de date care le conține.

Aplicații care oferă experiențe mai personalizate Le oferiți clienților experiențe de interacționare personalizate, prin recomandări în timp real referitoare la mai multe proprietăți digitale.
Managementul conținutului și al cataloagelor Dezvoltați servicii pentru managementul conținutului și cataloage de produse care tratează o gamă largă de atribute și metadate.
Aplicații IoT integrate Creați aplicații integrate pentru sisteme clickstream, de monitorizare, de jurnalizare și de senzori, pentru procesarea a milioane de inserări și preluări pe secundă, generând informații noi fără ca precizia datelor să fie afectată.

Datele JSON și baza de date JSON autonomă

O bază de date pentru documente JSON oferă nu doar un suport nativ pentru tipurile de date JSON, ci permite și migrarea cu ușurință, dezvoltarea low-code, precum și stocarea și gestionarea datelor fără nicio modificare a schemei. Oracle Database oferă suport nativ pentru JSON și stocarea documentelor, pentru orice implementare care începe cu Oracle Database 19c.

Dar, ce s-ar întâmpla dacă ar exista o modalitate de a utiliza avantajele Oracle Database într-un mediu serverless? O bază de date pentru documente în cloud simplifică dezvoltarea aplicațiilor JSON, pe o platformă complet gestionată, datorită alocării, scalării și reparării automate, oferind totodată o disponibilitate de 99,95%.