10 module ERP de top și caracteristicile acestora

Mark Jackley | Strateg de conținut | Februarie 2023

Un sistem de planificare a resurselor companiei (ERP) este esența unei afaceri moderne. Datele circulă în cadrul întreprinderii pe măsură ce personalul utilizează sistemul pentru a executa tranzacții comerciale standard. Informațiile sunt preluate din sistemul ERP pentru a ajuta la măsurarea performanței afacerii și pentru a sprijini procesul decizional.

Funcționalitatea ERP este organizată după capacitățile specifice, denumite adesea module. Aceste module sunt concepute să deservească anumite departamente din cadrul unei întreprinderi - de exemplu, finanțe, achiziții, lanț de aprovizionare și resurse umane. Echipele descentralizate au acces la o platformă ERP centrală, astfel încât toată lumea folosește același sistem, pentru a genera o viziune comună asupra operațiunilor de afaceri și o sursă unică de adevăr din datele colectate într-un depozit central.

Ce sunt modulele ERP?

Modulele ERP sunt doar componentele, sau capacitățile/procesele de afaceri ale sistemului dvs. ERP. Aceste module includ funcții care deservesc în principal departamentul administrativ al întreprinderii, inclusiv finanțele și contabilitatea, achizițiile, planificarea cererii și anumite funcții nefinanciare, cum ar fi resursele umane. Unele companii adaugă funcționalități front-end, cum ar fi managementul relațiilor cu clienții (CRM) la sistemele ERP, fapt care le permite să integreze complet întreprinderea. Cu o platformă și o bază de date centrală pentru toate departamentele, utilizatorii petrec mai puțin timp compilând date și mai mult timp cu sarcini strategice.

Module ERP explicate

Deși sistemele ERP sunt modulare, este important să înțelegeți că întreprinderile au abordări diferite în ceea ce privește achiziționarea și integrarea modulelor. Unele companii aleg abordarea de tip „big bang” pentru implementarea ERP, ceea ce înseamnă că încep să utilizeze instantaneu toate capacitățile de care au nevoie. Alții adoptă o abordare etapizată – lansarea capacităților de management financiar, apoi achiziții sau resurse umane, probabil – ghidată de o strategie pe termen lung pentru fiecare etapă. Uneori, fazele sunt implementate în funcție de unitatea de afaceri sau de regiunea geografică, adăugând funcții pe măsura necesităților, dar folosind aceeași bază. Un alt exemplu este activitatea de fuziuni și achiziții: Atunci când o întreprindere achiziționează o companie, aceasta va folosi adesea situația ca argument de afaceri pentru o implementare ERP în etape.

Deoarece un sistem ERP funcționează pe structuri de date bine definite în cadrul unei baze de date unice, modulele care se conectează la acesta funcționează în moduri similare. Indiferent de departamentul din care provin, datele sunt coerente, bazate pe definiții comune și experiențe comune ale utilizatorilor. În locul haosului generat de procesele de afaceri disparate, acum există ordine și o orchestrare a proceselor.

10 module ERP de top și funcționalitatea lor

Majoritatea soluțiilor ERP încep cu datele financiare și apoi includ capacități suplimentare, în funcție de profesioniștii din domeniul afacerilor, de domeniul dvs. și de condițiile în schimbare. Iată o listă cu cele mai importante 10 module ERP, cu modul în care acestea vă pot fi de folos în organizația dvs. și cu motivele pentru care companiile decid să le utilizeze.

1. Management financiar

Modulul management financiar este fundamentul unui sistem ERP. Urmărind conturile de plată și de încasat și facilitând managementul registrului general, acest modul pune în evidență situația și perspectivele financiare actuale. De asemenea, generează și stochează bilanțuri, încasări și alte documente financiare cheie.

Automatizarea joacă un rol esențial. Modulul financiar automatizează, printre altele, sarcinile legate de facturare, plățile către furnizori, managementul cheltuielilor, managementul activelor și contabilitatea societăților mixte. De exemplu, managementul automatizat al numerarului simplifică analiza tranzacțiilor de numerar și îmbunătățește previziunile privind fluxul de numerar. Echipa dvs. de contabilitate poate închide conturile mai repede, câștigând uneori o săptămână sau mai mult, dar respectând, în același timp, directivele stricte de recunoaștere a veniturilor. Automatizarea bilanțului furnizează date aproape în timp real pentru a obține cea mai precisă perspectivă asupra poziției financiare a companiei dvs.

2. Achiziții

Modulul de achiziții vă îmbunătățește capacitatea de a achiziționa produsele sau materialele de care aveți nevoie pentru a produce sau vinde bunuri. Automatizează, urmărește și analizează ofertele, facilitând, în același timp, pregătirea și trimiterea comenzilor de achiziție. Utilizând o listă de furnizori aprobați, modulul poate automatiza achizițiile de articole specifice, ceea ce accelerează procesul, impune cheltuieli conforme, îmbunătățește relațiile cu furnizorii și, cel mai adesea, contribuie la creșterea profitabilității.

Mai mult decât orice, modulul adecvat simplifică integral procesul de achiziționare, fluidizând atât cumpărăturile și cheltuielile, cât și modul în care gestionați achizițiile directe de materiale și servicii. Cu ajutorul datelor în timp real utilizate în negocierile cu furnizorii și în atribuirea contractelor, poate identifica, de asemenea, modalități de consolidare a puterii dvs. de cumpărare, astfel încât să vă asigurați cel mai mic cost, reducând în același timp perturbările de aprovizionare.

3. Managementul riscurilor

Un modul de management al riscului și de conformitate utilizează inteligența artificială (AI) și procesul de machine learning pentru a consolida controalele financiare, permițând echipelor financiare să prevină scurgerile de numerar, să execute audituri și să se protejeze împotriva riscurilor emergente, economisind în același timp ore întregi de activitate manuală.

Cu ajutorul funcțiilor de management al riscurilor, puteți păstra conformitatea prin automatizarea proceselor, cum ar fi raportarea privind segmentarea sarcinilor (SoD) și facilitarea și controlul accesului utilizatorilor. De asemenea, automatizarea accelerează tranzacțiile de audit, astfel încât să puteți identifica rapid fraudele, erorile și încălcările politicilor. De asemenea, puteți simplifica fluxurile de lucru pentru audit și conformitate cu legea Sarbanes-Oxley (SOX), pentru managementul riscului și planificarea continuității activității.

4. Managementul lanțului de aprovizionare

Modulele de management al lanțului de aprovizionare (SCM) urmăresc modul în care livrările și bunurile se deplasează în cadrul lanțului dvs. de aprovizionare: de la furnizori și subcontractanți până la producători, distribuitori și comercianți cu amănuntul sau consumatori. Aceasta vă permite să planificați în mod eficient cererea, aprovizionarea, onorarea comenzilor și producția în cadrul activității dvs. pentru a reduce fluctuațiile și a minimiza costurile, menținând disponibilitatea stocului potrivit la momentul potrivit și în locul potrivit.

Un exemplu concret: Sistemele de management al lanțului de aprovizionare vă ajută să stabiliți nivelurile optime de inventariere și de reaprovizionare pentru fiecare locație a unui articol pe baza previziunilor privind cererea, astfel încât să puteți evita stocurile excesive sau epuizarea stocurilor. Iar automatizarea economisește timp și bani în cadrul proceselor lanțului de aprovizionare, cum ar fi managementul comenzilor, care simplifică preluarea comenzilor, decontarea și asistența post-vânzare pentru clienți.

Un modul pentru lanțul de aprovizionare vă poate ajuta, de asemenea, să preziceți cererea cu ajutorul unor funcții, cum ar fi segmentarea și procesul de machine learning, care vă ajută să gestionați variabilitatea. Aceste funcții creează un lanț de aprovizionare mai rezistent, care poate face față schimbărilor de pe piață și șocurilor globale.

5. Managementul performanței companiei

Modulele de management al performanței întreprinderii (EPM) îmbunătățesc procesele care vă facilitează planificarea, bugetarea, prognozarea și raportarea performanței. Acestea permit o planificare conectată (față de planificarea de tip siloz tradițională) prin realizarea unei viziuni unificate asupra planificării financiare, operaționale și de linie de afaceri. Aceste module utilizează, de asemenea, automatizarea pentru a accelera raportarea rezultatelor financiare.

Prin utilizarea modelării scenariilor, a planificării pe termen lung și a altor funcții, modulele EPM vă oferă o înțelegere mai profundă a costurilor și a rentabilității, vă ajută să atingeți obiectivele de venituri și simplifică reconcilierea conturilor și raportarea fiscală. Cu EPM, echipele dvs. vor fi echipate pentru a modela și planifica în domenii cheie, cum ar fi finanțele, resursele umane, lanțul de aprovizionare și vânzările.

6. Proces de producție

Cu un modul de producție, este mai ușor să planificați și să gestionați seriile de producție pentru afacerea dvs. Aceasta presupune să vă asigurați că unitatea dvs. dispune de materiile prime necesare pentru a satisface cererea, că poate funcționa eficient în producție și că poate menține costurile la un nivel scăzut - toate acestea garantând în același timp calitatea produselor finite.

Modulele actuale vă permit să realizați producția în mod mixt, astfel încât să puteți utiliza o combinație de procese de producție, cum ar fi producția discretă și de proces, în locul unui singur tip de producție. Acest lucru vă ajută să vă diversificați portofoliul și să atrageți clienți noi. De exemplu, ați putea utiliza procesul de producție pentru a realiza o linie de băuturi și ați putea utiliza producția discretă, care se concentrează pe piese și asamblare, pentru a produce sticle și cutii de conserve. De asemenea, puteți monitoriza costurile și diferențele în funcție de fabrică, puteți urmări producția în raport cu previziunile și puteți compara oferta cu cererea preconizată, după ce ați calculat timpul mediu necesar pentru a realiza un articol.

7. Managementul relațiilor cu clienții

Modulurile de management al relațiilor cu clienții (CRM) vă ajută să vă gestionați clienții prin îmbunătățirea proceselor de vânzări și de marketing, în special a celor care vizează clienții potențiali. Aceste module stochează toate informațiile despre clienți și potențiali clienți, inclusiv fiecare interacțiune cu clienții și istoricul achizițiilor, și oferă date de segmentare și recomandări de vânzări încrucișate.

Printre funcțiile pe care trebuie să le căutați în modulele CRM se numără managementul contactelor, urmărirea comunicării, urmărirea oportunităților sau a clienților potențiali, istoricul comenzilor, soluționarea problemelor, crearea de oferte și productivitatea agenților de vânzări. Cel mai important, modulul dvs. trebuie să vă ajute să urmăriți clienții din stadiul inițial de marketing și prin intermediul unui proces de ofertă sau de vânzare, culminând cu o vânzare și cu servicii permanente pentru clienți.

Notă: nu toate organizațiile sau furnizorii de ERP consideră CRM ca fiind un modul ERP. Unele includ doar module mai strâns legate de managementul financiar și de alte activități de back-office, în timp ce altele au o viziune mai largă și includ sarcini de front-office, cum ar fi managementul relațiilor cu clienții.

8. Resurse umane

Un modul de management al capitalului uman (HCM) – denumit uneori management al resurselor umane (HRM) – conține înregistrări detaliate despre toți angajații, inclusiv evaluări ale performanțelor, descrieri ale locurilor de muncă, selecții de beneficii și prezență/timp liber. La fel ca și alte module ERP, acesta înlocuiește foile de calcul anuale cu o automatizare care colectează în permanență date la nivelul întregii companii, reducând datele duplicate și sporind acuratețea, un beneficiu important având în vedere cantitatea mare de date de resurse umane pe care le gestionează majoritatea întreprinderilor.

Un modul de resurse umane automatizează sarcinile, cum ar fi programarea angajaților, recrutarea și managementul compensațiilor. Cu o colaborare ușoară între fluxurile de lucru interne, un modul de resurse umane se poate conecta la datele CRM pentru a stabili bonusurile pentru reprezentanții de vânzări - mult mai ușor și mai precis dacă acest proces ar fi fost realizat manual.

9. Managementul de proiect

Acest modul îmbunătățește managementul proiectelor cu ajutorul unor instrumente de vizualizare partajate care ajută la urmărirea planificărilor, a bugetelor și a resurselor. De exemplu, aveți acces la mai multe planuri de proiect într-o singură vizualizare, ceea ce vă permite să alocați (și să realocați) cu ușurință resursele. Puteți forma echipa de proiect potrivită utilizând filtre de căutare pentru roluri, competențe și locație. De asemenea, puteți gestiona mai bine bugetele prin standardizarea modului de înregistrare a costurilor la nivelul întregii întreprinderi. Instrumentele avansate de management al proiectelor vă ajută, de asemenea, să maximizați fluxul de numerar prin automatizarea facturilor către clienți și a facturării proiectelor.

În mod previzibil, utilizarea unui modul de management de proiect este frecventă în domeniile cu un număr mare de proiecte, cum ar fi construcțiile și producția. Implementate în mod corespunzător, modulele de management de proiect pot crește durata de finalizare a proiectelor, pot monitoriza și controla costurile, pot îmbunătăți acuratețea estimărilor și a costurilor bazate pe servicii și pot optimiza utilizarea personalului și a echipamentelor.

10. Analize ERP

Un modul de analiză ERP îi ajută pe profesioniștii din domeniul financiar, al achizițiilor și al managementului de proiect să înțeleagă factorii care determină profitabilitatea, să îmbunătățească utilizarea capitalului de lucru și să controleze cheltuielile de afaceri.

Analizele ERP oferă informații din registrul general privind profitabilitatea și accelerează procesul de colectare, optimizând fluxul de numerar. De asemenea, aceasta consolidează conturile de plată, ajutând echipele financiare să urmărească sumele de plată la timp și sumele restante ale furnizorilor, pentru a stabili urgența plăților. Acest modul controlează cheltuielile companiei prin identificarea economiilor de costuri și a riscurilor financiare. De exemplu, permite echipelor financiare să monitorizeze cheltuielile angajaților cu mai multă acuratețe decât prin utilizarea proceselor manuale tradiționale, pentru a identifica rapid fraudele și a asigura respectarea politicilor de cheltuieli.

Ghid modern pentru ERP

Ghidul dumneavoastră complet pentru o soluție ERP modernă

Descoperiți ce definește o soluție ERP modernă și modul în care sistemul ERP în cloud stimulează flexibilitatea și inovarea în afaceri.

Alegeți modulele potrivite

Există o singură practică optimă pentru a vă ghida în achiziționarea modulelor ERP: Selectați-le pe cele care răspund cel mai bine cerințelor organizației dvs. O mărime unică nu se potrivește tuturor atunci când vine vorba de ERP.

Ce module ERP sunt standard? Nicio surpriză, răspunsurile variază de la un furnizor la altul. Funcțiile financiare de bază vor face întotdeauna parte din pachet, în timp ce alte funcții, cum ar fi vânzările sau resursele umane, pot fi vândute separat. Prețurile modulelor ERP pot varia, dar, de obicei, furnizorii de ERP la sediu oferă o licență pentru fiecare utilizator. Furnizorii de software ca serviciu (SaaS) percep, de obicei, o taxă lunară sau anuală.

Uneori, furnizorii de servicii ERP își personalizează ofertele pentru diferitele domenii de activitate. De exemplu, un pachet de producție va conține probabil un modul de lanț de aprovizionare, iar un pachet de vânzare cu amănuntul va include în mod obișnuit comerțul electronic. Dacă afacerea dvs. vinde mai multe produse decât servicii, veți dori module pentru managementul lanțului de aprovizionare și al comenzilor, printre alte funcții. Dacă activați într-o industrie de servicii, ați putea adăuga un modul de servicii profesionale pentru a oferi o mai bună asistență pentru clienți. Cele 10 module descrise pe această pagină reprezintă doar un punct de plecare. Este posibil să nu aveți nevoie de toate, cel puțin nu imediat, dar un sistem ERP de primă clasă vă permite să începeți cu funcționalitățile de care aveți nevoie la momentul respectiv și să adăugați module pentru a vă menține avantajul competitiv. Veți dori, de asemenea, un sistem care să se poată adapta la mediul dvs. de activitate, precum și la provocările și oportunitățile organizației dvs.

Întrebări frecvente despre modulele ERP

Există module ERP obligatorii?
Nu neapărat, dar un modul de management financiar este esențial pentru orice sistem ERP. Deși modulele dvs. ar trebui să reflecte cerințele și domeniul de activitate al companiei dvs., acestea ar trebui să se ocupe și de elementele esențiale: managementul financiar, managementul de numerar, bilanțul și achizițiile, pentru început. Aceste module sunt cât se poate de apropiate de obligativitatea specifică sistemelor ERP. Nu ați cumpăra o mașină fără un sistem de transmisie și, de asemenea, nu ați cumpăra un sistem ERP care nu furnizează date financiare care să stimuleze creșterea companiei dvs.

Care sunt modulele de bază ale unui sistem ERP?
Managementul financiar este modulul de bază, împreună cu module strâns corelate, precum achiziții, lanțul de aprovizionare și managementul performanței companiei. Puteți suplimenta modulele de bază cu software mai specializat: vânzări (CRM), resurse umane sau analiză.

Care este soluția pentru selectarea modulelor ERP?
Pe lângă selectarea modulelor care îndeplinesc cerințele organizaționale, trebuie să vă gândiți dacă are sens să le implementați pe toate deodată sau să le introduceți treptat, în funcție de prioritățile dvs. O altă idee cheie este să începeți cu un sistem ERP care este flexibil și scalabil, ceea ce permite afacerii dvs. să se schimbe și să se transforme în timp.

Aflați cum Oracle Cloud ERP vă oferă flexibilitatea necesară pentru a adopta rapid noi modele și procese de afaceri, ajutându-vă să reduceți costurile, să perfecționați previziunile și să inovați mai rapid.