Ce este managementul financiar? Un ghid la nivel expert

Lynne Sampson | Strateg pentru conținutul ERP | ianuarie 2023

Când majoritatea oamenilor se gândesc la managementul financiar, se gândesc adesea la gestionarea propriilor conturi bancare: plata chiriei sau a ipotecilor, plata facturilor la utilități, cumpărarea de alimente, poate chiar planificarea unui buget lunar. Dar managementul financiar de afaceri este o abordare mult mai complexă. Acesta implică controlul și urmărirea tuturor banilor care intră și ies din companie, precum și luarea unor măsuri de creștere a rentabilității și siguranței financiare a companiei.

Pentru a obține o imagine mai clară, să analizăm câteva dintre obiectivele și funcțiile importante ale managementului financiar.

Ce este managementul financiar?

Managementul financiar înseamnă controlul fluxului de bani în și din afara organizației. Fiecare companie trebuie să vândă produse sau servicii, să plătească cheltuieli, să echilibreze registrele și să înregistreze taxe. Managementul financiar include toate acestea, împreună cu procese mai complexe, cum ar fi plata angajaților, achiziția de materiale și transmiterea rapoartelor către agențiile guvernamentale pentru a arăta că respectă legile și reglementările în vigoare. Acțiunea de a monitoriza toate aceste tranzacții reprezintă managementul financiar al unei companii. În general, cu cât este mai mare compania, cu atât managementul financiar devine mai complicat.

Angajații care se specializează în managementul financiar sunt responsabili pentru toți banii care intră și ies din companie. Companiile mai mici vor avea cel puțin un contabil sau o persoană care menține evidențele și care lucrează cu banca pentru a executa aceste tranzacții și a urmări fluxul de bani. Companiile mari vor avea adesea echipe financiare întregi conduse de un director financiar (CFO), un controlor, un șef al finanțelor sau pe cineva cu o funcție similară.

Principala sarcină a echipei financiare este să se asigure că societatea rămâne solvabilă și nu rămâne fără numerar – dar nu este singura sa datorie. Aceasta răspunde, de asemenea, de gestionarea împrumuturilor și datoriilor, de echilibrarea registrelor, de supravegherea investițiilor, de atragerea capitalului de risc și de gestionarea ofertelor publice (și anume, vânzarea acțiunilor societății pe piața deschisă). Practic, echipa de finanțe protejează resursele financiare ale unei companii, monitorizează și controlează toate tranzacțiile și ia măsuri pentru a crește la maximum profitabilitatea companiei.

Concluzii cheie

 • Managementul financiar înseamnă monitorizarea, controlul, protejarea și raportarea resurselor financiare ale unei companii.
 • Companiile au contabili sau echipe financiare responsabile pentru gestionarea finanțelor lor, inclusiv a tuturor tranzacțiilor bancare, împrumuturilor, datoriilor, investițiilor și altor surse de finanțare.
 • Echipele financiare trebuie, de asemenea, să se asigure că sunt respectate toate reglementările în cadrul companiei, că aceasta este solvabilă și cât mai profitabilă posibil.

Înțelegerea managementului financiar

Managementul financiar include procese de afaceri care acoperă fiecare echipă și departament din companie. Responsabilitățile unei echipe financiare includ:

 • Facturarea și creanțele: banii pe care clienții îi plătesc sau au promis că îi vor plăti. Echipele financiare sunt responsabile pentru trimiterea facturilor și procesarea plăților, pe măsură ce acestea intră. Echipele de colectare sunt responsabile de urmărirea conturilor cu scadența depășită (acest proces este uneori externalizat către terți).
 • Obligațiile de plată: banii pe care compania îi datorează comercianților și furnizorilor săi. Echipele financiare sunt responsabile de plata acestor facturi și de înregistrarea plăților.
 • Tranzacțiile bancare și reconcilierile Echipele financiare colaborează îndeaproape cu băncile pentru a se asigura că toate tranzacțiile bancare sunt procesate corect. De asemenea, acestea trebuie să se asigure că extrasele de cont corespund propriilor evidențe din Cartea mare și subregistrele companiei. Echipa financiară trebuie să urmărească și să corecteze orice neconcordanțe dintre extrasele de cont și registre – un proces cunoscut sub numele de reconcilierea conturilor.
 • Închiderea registrelor: la o anumită dată, compania va efectua tranzacții într-o anumită perioadă, astfel încât să își poată reconcilia conturile și raporta situația financiară. Închiderea, așa cum este denumit acest proces, are loc de obicei la sfârșitul unei luni, al unui trimestru sau al unui an.
 • Raportarea: companiile trebuie să raporteze periodic cu privire la performanța financiară, indiferent dacă este vorba despre un director executiv, un consiliu de administrație, investitori, acționari sau autorități de reglementare guvernamentale. Echipa financiară răspunde de claritatea și exactitatea acestor rapoarte.
 • Modelarea, planificarea și bugetarea scenariilor: modelarea scenariilor începe cu realizarea anumitor ipoteze despre o perioadă viitoare, de exemplu „În trimestrul următor, preconizăm să realizăm venituri cuprinse între 10 și 15 milioane USD.” Echipa financiară va rula mai multe scenarii ipotetice pentru cele mai favorabile și cele mai nefavorabile cazuri, estimând suma de bani pe care o va deține compania în cazul în care condițiile respective vor deveni realitate. Pe baza acestor modele, echipa financiară va evalua cea mai bună modalitate de a răspunde și de a dezvolta planuri, prognoze și bugete corespunzătoare. Deseori, echipa financiară va colabora cu alte departamente – cum ar fi echipele de vânzări, HR, de management de proiect sau de achiziții – pentru a crea modele care includ datele din estimările de vânzări, cheltuielile cu forța de muncă și costurile cu inventarul. Acest proces este cunoscut drept planificare conectată.
 • Salarizarea și cheltuielile: verificările plăților individuale către angajați sunt, de obicei, responsabilitatea departamentului de resurse umane. Totuși, costurile globale cu forța de muncă se transferă la nivelul echipei financiare, pentru ca aceasta să le poată lua în calcul la crearea bugetelor și planurilor. Finanțele sunt, de asemenea, responsabile pentru rambursarea cheltuielilor angajaților, cum ar fi călătoriile și mesele legate de locul de muncă.
 • Managementul și estimarea numerarului: având în vedere că banii intră și ies în mod constant din companie, este important ca echipele financiare să privească în perspectivă. Acestea trebuie să se asigure că societatea are suficienți bani pentru a rămâne solvabilă în trimestrul, anul următor – poate chiar și pentru următorii trei până la cinci ani. În majoritatea companiilor, prognoza numerarului se efectuează, de obicei, o dată pe lună.
 • Strategiile fiscale: fiecare companie trebuie să depună declarații de impozit. Și, la fel ca oricine, doresc să profite de cât mai multe deduceri posibile pentru a preveni plata suplimentară. Unele echipe financiare au angajați specialiști în domeniul fiscal pentru a gestiona acest aspect. Companiile care nu efectuează frecvent aceste activități fiscale le externalizează unei firme de contabilitate.
 • Riscurile și conformitatea Fiecare companie are riscuri financiare, de la creșterea ratelor dobânzilor până la pandemiile globale. Echipa financiară are sarcina de a controla astfel de riscuri și de a reduce cât mai mult expunerea companiei la acestea. De asemenea, trebuie să se asigure că, în cadrul companiei, sunt respectate normele și reglementările stabilite de guverne, autoritățile de reglementare și alte organisme juridice, pentru respecta conformitatea și a evita amenzi substanțiale.
Ghid modern pentru ERP

Ghidul dumneavoastră complet pentru o soluție ERP modernă

Descoperiți ce definește o soluție ERP modernă și modul în care sistemul ERP în cloud stimulează flexibilitatea și inovarea în afaceri.

De ce este important managementul financiar?

Cele mai bune 5 practici pentru automatizarea închiderii financiare

O închidere financiară automatizată și conectată este esențială pentru transmiterea la timp a rapoartelor exacte către factorii de decizie. Iată cum puteți începe – și cum să procedați corect.

Managementul financiar este important deoarece asigură solvența companiei. Scopul său de bază este acela de a se asigura că afacerea nu dă faliment. Managementul financiar abordează cele mai importante probleme cu care se poate confrunta o companie, cum ar fi pierderea veniturilor (așa cum s-a întâmplat în timpul pandemiei de COVID-19) sau în cazul unor dezastre naturale, greve, războaie etc.

Dincolo de rentabilitatea de bază, un management financiar susținut de un software adecvat – pot ajuta o companie să se dezvolte și să prospere. Echipele financiare pot utiliza multe instrumente în cadrul companiei pentru a stimula dezvoltarea. În condiții bune de piață, cu o economie în creștere și rate scăzute ale dobânzii, echipele financiare pot împrumuta bani de la bănci, pot strânge fonduri de la investitori sau pot lista compania la bursă (vinde acțiuni pe piața bursieră). Compania poate investi aceste fonduri în dezvoltare prin deschiderea unor noi filiale, extinderea în alte teritorii, modernizarea echipamentelor etc. Atunci când situația pe piață este mai puțin favorabilă – de exemplu, în timpul unei recesiuni – tacticile de management financiar ar putea include reducerea costurilor prin concedierea angajaților sau închiderea unor locații nerentabile.

Îmbunătățirea rentabilității este o componentă importantă a managementului financiar. Echipele financiare colaborează adesea cu echipele de vânzări și de marketing pentru a stabili prețurile pentru produsele sau serviciile companiei. Acestea trebuie să găsească un echilibru pentru a stabili prețurile corecte. Dacă prețurile sunt prea mari, clienții ar putea apela la concurenți care vând mai ieftin. Dacă sunt prea mici, compania ar putea să nu realizeze venituri suficiente pentru a acoperi cheltuielile. În același mod, controlul costurilor este, de asemenea, una dintre responsabilitățile importante ale echipei financiare, indiferent dacă este vorba despre angajați, chirii, electricitate, materii prime sau cheltuieli de transport.

Raportarea este o componentă esențială pentru un management financiar eficient. Directorii financiari și alți lideri de afaceri doresc să știe cât de bine funcționează compania, pentru a lua cele mai bune decizii privind rentabilitatea acesteia. Ei vor să știe că afacerea funcționează conform planificării și că oferă profitul corespunzător pentru investitorii companiei. Un management financiar bun contează, deoarece ajută o companie să-și atingă sau chiar să-și depășească obiectivele.

Obiectivele managementului financiar în afaceri

Echipele financiare au multe obiective legate de managementul financiar. Obiectivele lor principale includ:

1. Asigurarea solvabilității companiei prin evitarea falimentului și producerii banilor necesari pentru desfășurarea activității.

2. Maximizarea rentabilității prin stabilirea prețului potrivit pentru produsele și serviciile existente, renunțarea la produsele și serviciile nerentabile și evaluarea profitului potențial al noilor produse și servicii.

Faceți ca lumea să devină un loc mai bun cu Oracle Cloud EPM for ESG (1:49)

3. Minimizarea costurilor prin monitorizarea cheltuielilor și căutarea unor noi modalități de reducere a costurilor indirecte.

4. Asigurarea unui randament bun al investițiilor (ROI) pentru investitori, acționari și alte părți interesate.

5. Creșterea capitalului prin atragerea mai multor investiții stimulate de un ROI pozitiv.

6. Estimarea numerarului pentru a se asigura că organizația are suficienți bani – nu doar pentru a funcționa, ci și pentru a investi în dezvoltare.

7. Reducerea riscurilor și evitarea amenzilor prin asigurarea conformității companiei cu reglementările corespunzătoare. Din ce în ce mai mult, acest lucru include și planificarea și raportarea privind guvernanța de mediu, socială și corporativă (ESG).

Funcțiile managementului financiar

În companiile mai mici, o persoană sau o echipă mică ar putea îndeplini toate funcțiile de management financiar. Companiile mari au, de regulă, echipe responsabile pentru anumite funcții. Printre avantaje se numără:

1. Contabilitatea

Acesta include urmărirea, înregistrarea și asocierea tuturor tranzacțiilor monetare din cadrul companiei. Echipa de contabilitate este condusă adesea de un controlor sau contabil șef și utilizează unsoftware de contabilitate. Acestea utilizează frecvent sistemele ERP în cloud – în special sistemele financiare – pentru a efectua, înregistra și raporta situația financiară a companiei. Contabilitatea este, de asemenea, responsabilă pentru reconcilierea conturilor și închiderea registrelor contabile (citiți mai sus).

2. Managementul de proiect

Proiectele sunt o sursă principală de venituri și cheltuieli, în special pentru serviciile oferite de profesioniști, precum ingineri, avocați și consultanți. Echipele financiare răspund de alocarea bugetului pentru un proiect și de supravegherea veniturilor pe care le aduce fiecare proiect.

3. Achiziții

Acest aspect este, de obicei, împărțit în două categorii:

 • Achizițiile directe includ piesele și materiile prime utilizate pentru fabricarea produselor unei companii. Achizițiile directe sunt, de obicei, supervizate de lanțul de aprovizionare și/sau de echipele operative care gestionează și colaborează cu furnizorii prin intermediul unui sistem de achiziții. Piesele, materiile prime și produsele finite sunt urmărite folosind un sistem de inventariere. Interconectarea acestor sisteme simplifică mult operațiunile, controlul și supravegherea furnizorilor și a stocurilor.
 • Achizițiile indirecte se referă la achizițiile care nu intră în produsele și serviciile unei companii, ci sunt utilizate în cadrul operațiunilor zilnice. Acestea pot include articole precum mobilier de birou, laptopuri și papetărie. Finanțele autorizează și monitorizează aceste achiziții utilizând un sistem pentru achiziții.

4. Planificarea și analiza financiară (FP&A)

În marile companii, aceasta este uneori o echipă separată în cadrul departamentului financiar. Specialiștii FP&A sunt responsabili de modelarea scenariilor potențiale și de estimarea rezultatelor probabile pentru cele mai bune și cele mai rele situații. Aceștia utilizează estimările pentru a elabora planuri și bugete financiare pentru trimestrul sau anul următor. Profesioniștii FP&A colaborează strâns cu alte departamente ale companiei pentru a elabora estimări și bugete, inclusiv planuri de vânzări, pentru forța de muncă și operaționale. Acest proces este cunoscut drept planificare conectată.

5. Impozite

Fiecare companie trebuie să depună declarații de impozit, dar această activitate devine deosebit de complicată pentru companiile mari care trebuie să depună aceste declarații în diferite țări. Astfel de companii au adesea echipe fiscale specializate care utilizează software de raportare fiscală pentru fiecare țară în parte și pentru alte rapoarte.

6. Trezoreria

Departamentul de trezorerie este responsabil de urmărirea și gestionarea activelor de capital, a datoriilor, a împrumuturilor și a numerarului din bancă. Trezoreria îi comunică directorului financiar suma disponibilă pentru diverse aspecte cum ar fi investițiile de capital (de exemplu, achizițiile mari de echipamente) sau fuziunile și achizițiile (M&A). De asemenea, răspunde de structura de capital a companiei (vedeți mai jos).

7. Riscuri și conformitate

Această funcție gestionează controalele pentru prevenirea riscurilor financiare – toate, de la audituri până la dezastre naturale – și reduce cât mai mult posibil expunerea companiei la acestea. De asemenea, trebuie să se asigure că, în cadrul companiei, sunt respectate normele și reglementările stabilite de guverne, autoritățile de reglementare și alte organisme juridice, pentru respecta conformitatea și a evita amenzi substanțiale.

Tipuri de management financiar

În general, managementul financiar se împarte în următoarele tipuri:

Managementul capitalului uman

Acesta se axează în principal pe operațiunile zilnice, cum ar fi asigurarea banilor necesari pentru plata angajaților sau cumpărarea materiilor prime. Capitalul de lucru acoperă aspecte precum numerarul disponibil, stocul disponibil sau alte active care pot fi vândute rapid pentru obținerea unor fonduri necesare în cazul apariției unor probleme urgente.

Managementul ciclului de venituri

Acesta reprezintă venitul pe care o companie îl acumulează în timp prin vânzarea bunurilor și serviciilor sale. Din ce în ce mai mult, pe măsură ce companiile se orientează către vânzarea produselor „ca serviciu”, aceste venituri trebuie contabilizate în perioada lunară sau trimestrială în care au fost realizate și nu toate odată, în momentul vânzării. Acest ciclu de distribuție a veniturilor este cunoscut drept venit lunar recurent sau MRR.

Bugetarea capitalului

Acest domeniu al managementului financiar se referă la identificarea cerințelor financiare ale unei companii pentru a-și atinge atât obiectivele pe termen scurt, cât și pe cele pe termen lung. Managerii financiari utilizează bugetarea de capital pentru a evalua rentabilitatea investițiilor și/sau proiectelor și pentru a observa dacă acestea adaugă valoare afacerii.

Structura de capital

Structura de capital este o combinație între datorii și capitalurile proprii utilizate pentru a finanța operațiunile, achizițiile, investițiile și dezvoltarea unei companii. Structura de capitalul a unei companii este de obicei transmisă într-un raport datorii/capital.

Gestionați-vă datele financiare cu Oracle

Fără un tip de software pentru managementul financiar, o organizație ar putea avea dificultăți pentru a rezista. Pe măsură ce compania se dezvoltă, managementul financiar devine mai complicat – veți avea nevoie de un software financiar care poate face mai mult decât contabilitatea de bază. Sistemele avansate de management financiar vă pot ajuta nu numai să gestionați fluxul de bani, ci și să optimizați profitabilitatea, să calculați obligațiile fiscale, să reduceți riscurile, să respectați conformitatea, să îmbunătățiți managementul veniturilor și multe altele. Implementând un sistemul adecvat de planificare a resurselor companiei (ERP), veți fi pregătit pentru orice situație.

Întrebări frecvente despre managementul financiar

Ce înseamnă managementul financiar?
Managementul financiar se referă la gestionarea finanțelor unei companii, inclusiv a tuturor banilor care intră și ies din companie, a numerarului sau a tuturor activelor de rezervă.

Care este rolul managementul financiar?
Rolul esențial al managementului financiar este acela de a asigura solvabilitatea companiei. Pe lângă acesta, un management financiar adecvat poate ajuta o companie să se dezvolte și să prospere.

Care ar fi un exemplu de management financiar?
Un exemplu de management financiar este cazul în care o echipă de management financiar stabilește suma de bani pe care o companie ar trebui să o împrumute pentru a investi într-o nouă fabrică, linie de produse sau ofertă de servicii.

Aflați cum Oracle Cloud ERP vă oferă flexibilitatea necesară pentru a adopta rapid noi modele și procese de afaceri, ajutându-vă să reduceți costurile, să perfecționați previziunile și să inovați mai rapid.