Ce este managementul riscurilor companiei (ERM)?

Managementul riscurilor companiei (ERM) este un framework pentru gestionarea riscurilor organizaționale. Riscul organizațional este un termen larg. Aceasta poate cuprinde preocupări de la asigurarea siguranței angajaților și securizarea datelor sensibile până la respectarea reglementărilor legale și combaterea fraudelor financiare. Riscurile pot fi interne, cum ar fi defectarea echipamentelor, sau externe, cum ar fi dezastrele naturale. Ceea ce este considerat risc diferă de la o entitate la alta.

Managementul riscurilor este considerat, prin tradiție, procesul menit să minimizeze impactul unui eveniment nociv asupra valorii create de o organizație, angajaților, acționarilor, clienților și comunității. Fiecare companie decide ce percepe ca reprezentând un risc pentru organizație și efectuează o anumită formă de evaluare a riscurilor. Un cadru ERM este un set de principii și proceduri care ajută organizația să gestioneze riscurile anticipate, astfel încât să își poată atinge cu succes obiectivele.

În acest sens, soluțiile de management al riscurilor fac două lucruri: protejează compania împotriva evenimentelor nocive și creează oportunități pentru îmbunătățirea performanțelor companiei.

Un bun management al riscurilor contribuie la asigurarea continuității activității. Managementul continuității activității (BCM) este corelat cu ERM. BCM este un proces de management pe care companiile îl utilizează pentru a identifica potențialele amenințări și pentru a planifica în avans în cazul în care aceste amenințări se materializează, asigurându-se că își pot onora obligațiile față de clienți, furnizori și angajați.

O abordare modernă a managementului riscurilor companiei este că ar trebui să vă ajute să creșteți probabilitatea de a vă îndeplini obiectivele organizaționale în loc să întocmiți o listă de probleme potențiale.

Noi considerăm că software-ul pentru managementul riscurilor înseamnă mai mult decât simpla protejare a activelor. Este vorba despre crearea unei culturi bazate pe riscuri, astfel încât angajații dvs. să poată acționa în cunoștință de cauză și să ia cele mai bune decizii. Misiunea noastră este de a oferi soluții de management al riscurilor întotdeauna activate, unificate, coordonate și aliniate cu afacerea dvs.

De ce sunt esențiale pentru succesul companiei instrumentele ERM de gestionare a riscurilor

Indiferent care sunt obiectivele dvs. de afaceri, managementul riscurilor companiei vă poate ajuta să le realizați. Deși fiecare companie practică un anumit management al riscurilor, procesul ERM oficial oferă metodologii și practici prin care vă puteți crește în mod sistematic șansele de succes. În absența unui management al riscurilor, este mai probabil ca o companie să ia decizii nefavorabile, să fie mai puțin pregătită și să depună eforturi considerabile pentru a-și îndeplini constant obiectivele de afaceri.

Dacă un lucru a devenit foarte clar în ultimii doi ani, acesta este faptul că unica alternativă a companiilor este să planifice, pentru a se proteja împotriva situațiilor neașteptate. Companiile erau greu încercate de o serie de probleme, inclusiv protecția insuficientă a angajaților, deficiențe ale lanțului de aprovizionare și imprevizibilitatea financiară, simțind nevoia unui ERM flexibil și bazat pe date.

De exemplu, securitatea este întotdeauna o preocupare, dar a devenit o urgență și s-a reorientat în condițiile în care companiile au impus lucrul de acasă. Schimbarea bruscă a determinat multe companii să facă eforturi pentru a-și adapta protocoalele la condițiile muncii de la distanță, pentru a-și proteja în continuare afacerea și angajații împotriva mai multor amenințări, inclusiv scurgerea de informații și frauda financiară, și pentru a menține confidențialitatea datelor, protecția adresei IP, conservarea capitalului și conformitatea.

Deși majoritatea companiilor se axează pe inovare și dezvoltare, doar cele rezistente au succes în timp, deoarece strategiile lor de afaceri cuprind, de asemenea, riscurile și pregătirea. Cele mai bune planuri de afaceri sunt cele care pot pivota rapid ca răspuns la evoluțiile piețelor, modelelor de afaceri și reglementărilor. De exemplu, companiile cu sisteme moderne de management al riscurilor, care includ audituri automate și monitorizarea securității, pot continua să efectueze aceste sarcini de la distanță - chiar și la nivel internațional. Acest lucru le permite să funcționeze fără probleme, în ciuda restricțiilor privind călătoriile, și le oferă un nivel de eficiență și de reducere a costurilor de care vor beneficia mult timp după sfârșitul crizei.

Crearea unui cadru adecvat pentru managementul riscurilor companiei

ERM este un proces de business cu anumite etape, repere și părți interesate. Un cadru ERM fiabil și eficient se bazează pe implicarea părților interesate și este susținut de date și informații de substanță, pe baza cărora se poate acționa.

Scopul cadrului dvs. ERM este să vă ajute să identificați, să evaluați și să analizați principalele riscuri ale companiei - și să minimizați impactul negativ asupra companiei, dacă aceste riscuri devin realitate. Cadrul ERM trebuie să se bazeze pe context și să fie modelat în toate domeniile de activitate, deoarece diferitele funcții sunt vulnerabile la diferite tipuri de risc și la diferite niveluri. În cele din urmă, ERM trebuie să ia în considerare atât riscurile interne, cât și pe cele externe, precum și modul în care aceste riscuri pot crea, de asemenea, oportunități.

De exemplu, dacă intrați pe o piață nouă sau achiziționați o companie nouă, veți dori să aplicați modelarea riscurilor pentru a înțelege impactul potențial asupra fiecărei unități de business și a fiecărei funcții. Analizele robuste ale datelor, AI și machine learning (ML) vă pot ajuta să creați scenarii și modele care evidențiază nu doar posibilele amenințări, ci și potențialul de dezvoltare a companiei.

Cum se schimbă managementul riscurilor companiei datorită tehnologiilor și analizelor în cloud?

Tehnologia este într-o continuă transformare în domeniul ERM, la fel ca în multe alte procese din cadrul companiilor. Tehnologia conferă mai multă forță managementului riscurilor companiei în trei moduri principale.

1. Orientează procesele mai mult către date. În trecut, atenuarea riscurilor a suferit fluctuații, emanând de la liderii companiei, care identificau riscurile conform propriilor lor opinii. Tehnologia oferă o capacitate mai mare, bazată pe date, de clasificare a riscurilor existente și de identificare a celor noi pe baza unor informații de încredere. Această capacitate schimbă regulile jocului. Cu cât integrați ERM mai mult în procesele dvs. existente și colectați date legate de aceste procese, cu atât managementul riscului va avea mai multă forță.

2. Totodată, procesul devine mai prietenos și mai digital. Tehnologia cloud permite fluxuri de lucru simple, dar sigure, care unifică și coordonează activități între diverse domenii de activitate, locații și funcții. Multe organizații încă se bazează pe foi de calcul, site-uri web și e-mailuri pentru procesele de management al riscurilor. Această absență a proceselor securizate de management al riscurilor împiedică organizațiile să identifice și să planifice riscurile, creând totodată oportunități pentru breșele de date. În schimb, trecerea la o platformă digitală, cum ar fi managementul riscurilor în cloud, crește semnificativ eficiența ERM și permite întregii organizații să participe cu ușurință la acest proces, ceea ce este esențial pentru succes.

3. Securitatea cibernetică reprezintă o preocupare la nivelul întregii companii și o prioritate importantă a conducerii acesteia. Tehnologia a determinat o explozie de date și îndepărtarea forței de muncă față de sediu, ceea ce a condus la creșterea gravității și frecvenței amenințărilor cibernetice. De asemenea, organizațiile se confruntă cu așteptări mai mari din partea autorităților de reglementare financiară atunci când vine vorba de asigurarea protecției digitale. Pentru majoritatea companiilor, o strategie proactivă de management al riscurilor, care monitorizează continuu accesul utilizatorilor și activitatea acestora, ar trebui să fie următorul pas în călătoria lor pentru securitate cibernetică.

Ce să căutați într-o soluție ERM

Când sunteți gata să aduceți tehnologia în eforturile organizației dvs. privind riscurile și conformitatea, căutați o soluție ERM creată special, care vă poate oferi următoarele caracteristici:

  • Simplitate. În primul rând, soluția ERM trebuie să fie ușor de utilizat de către toate părțile interesate. Acest lucru este esențial, deoarece trebuie să aveți o implicare multiparticipativă pentru a fi eficienți. ERM nu este un proces individual. Trebuie să fie integrat profund cu sistemele dvs. existente, astfel încât să puteți ajunge cu ușurință la toți factorii de decizie din organizația dvs., și să poată furniza ușor informațiile noi.
  • Integrare. Un program și o implementare de tehnologie ERM nu pot fi izolate și separate de restul organizației. Adeseori, software-ul izolat pentru managementul riscurilor nu reușește să ajungă la alte părți interesate și să le influențeze. În această situație, ERM este doar o procedură fără colaborare, impact sau adopție sistemică, toate acestea fiind esențiale pentru succes. În schimb, creați o cultură de conștientizare a riscurilor în întreaga organizație.
  • Interacţiunea. Când doriți să recurgeți la o soluție de management al riscurilor, evaluați potențialul acesteia de a implica toate părțile interesate din întreaga organizație. Acesta este factorul decisiv. Alegeți o soluție intuitivă și ușor de utilizat, astfel încât toată lumea să o poată utiliza. Deși managementul digital al riscurilor se bazează pe tehnologie, succesul său real de datorează implicării atât a liderilor din prima linie, cât și a liderilor organizaționali, făcând parte din responsabilitățile zilnice ale tuturor și din procesul decizional la toate nivelurile.
  • Standarde și cele mai bune practici. Orice soluție ERM trebuie să cuprindă standarde ISO globale și cele mai bune practici, precum și un set standard de analize, pentru a vă ajuta să începeți.

Când devine ERM parte din structura fiecărui sistem

Atunci când soluția dvs. ERM este complet integrată în sistemele financiare, HR și lanțul de aprovizionare, puteți modela diferite probleme, evenimente și posibilități din cadrul companiei, pentru a afla care este impactul acestora și ce oportunități pot apărea. Acest lucru permite monitorizarea întregii companii, semnalarea riscurilor și crearea planurilor de atenuare a acestora. Organizațiile care nu au o strategie proactivă de management al riscurilor vor fi reactive și vor intra în modul de criză atunci când vor avea loc perturbări.

Cum vă poate proteja un cadru puternic de management al riscurilor

Care sunt avantajele unei soluții de management al riscurilor companiei?

Caracteristicile și avantajele standard pe care le oferă cloudul sunt valabile și pentru soluțiile ERM: implementare mai rapidă, securitate mai mare și disponibilitate permanentă. În contextul evenimentelor ERM, cum ar fi întreruperile sistemului sau activității din cauze interne sau externe, o infrastructură disponibilă non-stop este esențială pentru protejarea companiei și menținerea sa în stare de funcționare.

În plus, colaborarea este esențială pentru o implementare ERM eficientă. Colaborarea în cloud este mult mai ușoară decât într-un alt mediu.

În plus, cu ajutorul cloudului, crearea de soluții eficiente de management al riscurilor nu este un proiect complex, care necesită investiții masive în resurse și timp. În schimb, soluțiile pentru managementul riscurilor în cloud se pot implementa rapid - chiar și în câteva zile. Acest lucru înseamnă că puteți să vă mișcați rapid și să profitați de avantaje imediat.

Care este viitorul managementului riscurilor companiei

În prezent, pentru foarte multe companii, ERM este un set de activități deconectate și separate, care nu profită de cea mai recentă tehnologie pentru a contribui la luarea deciziilor importante legate de riscuri. Nu este bine. Tehnologia digitalizată și cloudul oferă, împreună, o platformă integrată și fluidă, cu care oricine poate interacționa ușor - spre binele întregii organizații.

În viitor, ERM se va extinde pretutindeni și se va baza mai mult pe date, devenind parte integrantă a tuturor deciziilor și proceselor. Utilizând date solide, AI și ML pentru a îmbunătăți ERM, nu numai că veți putea identifica riscurile mai bine, dar managementul riscurilor va face parte din toate activitățile organizației. Așadar, se poate spune că ERM devine o componentă a oricărei acțiuni.

Cu AI și ML încorporate într-o soluție ERM în cloud, puteți să monitorizați continuu activitatea din cadrul proceselor de business esențiale, să contracarați amenințările interne și să coordonați pregătirea și răspunsurile. Soluția dvs. va oferi aceste informații în dashboardurile concepute special pentru părțile interesate, astfel încât acestea să aibă acces ușor la informații și analize. De la evaluare până la redresare, soluția dvs. trebuie să adopte o abordare holistică, ajutându-vă să mențineți continuitatea operațiunilor esențiale, indiferent de riscurile care pot apărea.

ERM nu se referă doar la minimizarea daunelor - este o modalitate de a ajuta organizațiile să își îndeplinească obiectivele și de a-și crește șansele de succes, în ciuda riscurilor.

De ce sunt soluțiile ERP în cloud și managementul riscurilor o combinație bună

Liderii de companii înțeleg că incertitudini și perturbări vor exista întotdeauna. Nu putem prezice întotdeauna următorul factor social sau de mediu, nou model de afaceri perturbator sau concurent emergent - dar putem controla răspunsurile și acționa rapid. De aceea, o metodă modernă pentru ERP și managementul riscurilor crește capacitatea unei companii de a rezista în timp și de a lua decizii îndrăznețe cu încredere. Deținerea unei soluții de management al riscurilor integrate complet în procesele ERP esențiale le oferă companiilor cadrul potrivit pentru dezvoltare, conformitate și siguranță. În plus, controalele avansate integrate și automatizarea vă permit să:

  • Automatizați monitorizarea și controlul accesului utilizatorilor
  • Monitorizați continuu activitatea utilizatorilor cu AI
  • Simplificați raportarea și conformitatea financiară