Departamentul HR în domeniul sănătății: 9 provocări importante care trebuie rezolvate

Mark Jackley | Strateg de conținut | 17 martie 2023

Domeniul sănătății se confrunta deja cu schimbări majore, chiar înainte de COVID-19, iar ritmul acestora s-a accelerat din 2020. Lipsa talentelor și personalului continuă, iar epuizarea angajaților și ratele de părăsire a organizației cresc, punând uneori în pericol îngrijirea pacienților. Aceste perturbări au reprezentat provocări majore pentru managerii HR ai furnizorilor de servicii medicale, care au trebuit să investească mai mult în angajați și să găsească modalități mai eficiente de motivare a acestora, pentru a se asigura că vor rămâne și vor oferi cele mai bune performanțe.

Ce este departamentul HR în domeniul sănătății?

Resursele umane – sau managementul capitalului uman – joacă un rol esențial în fiecare sistem medical. Echipele HR contribuie la îmbunătățirea rezultatelor din domeniul sănătății susținând medici, asistenți medicali și alte persoane care oferă asistență medicală pentru pacienți. Departamentul HR influențează și perfecționează procesele operaționale, de la gestionarea internărilor și înregistrărilor pacienților la protocoalele de siguranță și multe altele, ajutând spitalele și clinicile să își desfășoare activitatea fără probleme. De asemenea, departamentul HR colaborează cu liderii pentru a modela strategiile organizaționale în beneficiul angajaților, al pacienților și al companiei.

Într-un spital sau într-o clinică, experiența angajatului afectează performanțele lui la locul de muncă, eficiența și asistența oferită pacientului, iar echipele HR au puterea de a oferi fiecărui angajat cea mai bună experiență posibilă. Pe lângă asigurarea resurselor, angajarea și onboardingul noilor angajați, departamentul HR trebuie să creeze o cultură care să-i încurajeze pe angajații existenți să rămână. Printre modurile în care puteți face acest lucru se numără ascultarea și implicarea în feedbackul angajaților, menținerea practicilor flexibile privind programul de lucru și gestionarea dezvoltării talentelor.

De asemenea, departamentul HR susține angajații, constituind o legătură între rolurile de conducere și angajați, la toate nivelurile. Echipele HR trebuie să câștige încrederea tuturor angajaților pentru a echilibra interesele medicale și de afaceri cu preocupările persoanelor și departamentelor din cadrul organizației.

Concluzii cheie

  • Departamentul HR ajută la echilibrarea obiectivelor de afaceri ale unui sistem de sănătate cu interesele angajaților.
  • Deși echipele HR ale furnizorilor de servicii de asistență medicală au multe responsabilități, rolul lor principal este păstrarea personalului adecvat prin angajarea, dezvoltarea și păstrarea celor mai bune talente.
  • Din cauza lipsei de personal, departamentul HR alocă mai mult timp programelor care atrag și rețin angajații, efectuând în același timp și alte activități, cum ar fi asigurarea conformității juridice.

De ce este important departamentul HR în domeniul sănătății?

Departamentul HR contează în domeniul asistenței medicale dintr-un motiv mai presus de toate: viețile pacienților depind de clinicieni și de sprijinul personalului HR. Echipele HR supraveghează activitatea esențială de recrutare a talentelor calificate pe fondul unei penurii a forței de muncă la nivel de domeniu și fac tot posibilul – de la actualizarea pachetelor de compensații până la furnizarea tehnologilor care fac instruirea mai accesibilă – pentru păstrarea celor mai buni angajați.

De asemenea, departamentul HR supraveghează procesul de management al performanțelor organizației, asigurând faptul că angajații primesc feedbackul de care au nevoie pentru a excela în activitatea lor și pentru a oferi asistență medicală de înaltă calitate pentru pacienți.

În domeniul sănătății, ca în multe alte sectoare, departamentul HR oferă o contribuție esențială care influențează strategia organizațională și luarea deciziilor, ajutând furnizorii să rezolve problemele axate pe obiective. De exemplu, în loc să se grăbească să rezolve lipsa de personal prin angajare externă, departamentul HR ar putea recomanda modificări ale practicilor de instruire internă și de promovare, ceea ce i-ar putea ajuta să ocupe poziții mai rapid și să abordeze totodată provocarea de extindere a carierelor profesionale.

Din ce în ce mai mult, departamentul HR participă la elaborarea strategiilor de afaceri ale organizației, ceea ce este important, deoarece, dacă departamentul HR nu este implicat în strategie, aceasta nu poate susține eficient obiectivele conducerii. De exemplu, dacă rolurile de decizie doresc să se concentreze mai mult asupra serviciilor medicale specializate, dar departamentul HR recrutează în continuare generaliști, va apărea o diferență de competențe.

Împreună cu departamentul juridic, departamentul HR supraveghează, de asemenea, problemele etice (atât medicale, cât și sociale), iar managerii HR sunt factorii cheie care se asigură că organizația și angajații săi respectă politicile interne, precum și legile și reglementările externe.

Rolul în permanentă schimbare al departamentului HR în domeniul sănătății

Deși în linii mari rolul departamentului HR în domeniul sănătății nu s-a schimbat de la începutul COVID-19 – echipele HR încă angajează și integrează persoane, participă la asigurarea siguranței la locul de muncă și joacă un rol important în menținerea conformității cu legile și reglementările. Acum, departamentul HR investește mai mult în bunăstarea angajaților, ca parte a eforturilor mai mari de dezvoltare a personalului și ca răspuns la schimbările generate de pandemie la nivelul întregului domeniu.

Echipele de resurse umane din spitale au petrecut o mare parte din 2020 și 2021 lucrând în regim de criză, încercând să se asigure că schimbările au fost puse în practică și că echipele au avut toate condițiile pentru a oferi cea mai bună îngrijire posibilă pacienților, precum și pentru a se asigura că angajații au avut acces la asistența medicală mentală, atât de necesară. Într-un raport din 2018, organizația American College of Healthcare Executives a clasat provocările financiare ca fiind principala preocupare din domeniu, urmate de siguranța pacienților și de obligațiile guvernamentale. În 2021, principala problemă a fost deficitul de personal.

Pe măsură ce asigurarea personalului a devenit o prioritate din ce în mai mare, directorii din domeniul sănătății au înțeles importanța care trebuie acordată personalului și impactul pozitiv pe care departamentul HR îl poate avea, cu sprijinul adecvat. De exemplu, echipele de HR nu și-au pierdut din vedere rolul lor în promovarea și aplicarea conformității legale și a siguranței la locul de muncă, dar acum au acordul conducerii de a se implica în programe de implicare a angajaților, inclusiv concursuri și evenimente distractive, clarificarea și extinderea căilor de dezvoltare în carieră, politicile de reelaborare a programului de lucru pentru a preveni epuizarea personalului, precum și mărirea salariilor și beneficiilor.

9 provocări pentru departamentul HR în domeniul sănătății

Pe măsură ce echipele HR își schimbă prioritățile pentru a se concentra mai mult asupra angajaților, acestea trebuie să facă față următoarelor provocări.

1. Angajarea și onboardingul

Până în 2030, SUA s-ar putea confrunta cu un deficit de 120.000 de medici. Pentru a păstra personalul, departamentul HR trebuie să exploreze noi strategii de angajare și de onboarding a angajaților. Potrivit revistei Hospital & Health Networks, doar 29% dintre mileniali folosesc platformele online pentru locurile de muncă. Pentru a ajunge la profesioniștii mai tineri, unele echipe HR colaborează cu departamentele lor de marketing, pentru a utiliza optimizarea motorului de căutare și urmărirea candidaților potențiali, pentru a atrage și urmări mai bine candidații. Altele oferă bonusuri la semnare și oferă plata cheltuielilor la relocare. Sistemele automatizate pot îmbunătăți procesul de onboarding prin programarea mai eficientă a sesiunilor de orientare pentru noii angajați, a instruirii corelate și a înscrierii la beneficii, iar mentorii alocați pot ajuta la accelerarea și personalizarea procesului de onboarding, oferindu-le noilor angajați îndrumări valoroase și un sentiment de susținere și conexiune. O altă metodă bună: în prima zi, asigurați-vă că noii angajați au acces la tehnologia de care au nevoie și înțeleg cum s-o utilizeze.

2. Instruirea

Mai mult decât orice alt domeniu, asistența medicală are nevoie de angajați care se instruiesc zilnic, deoarece seturile de abilități depășite vor afecta asistența oferită. Unele echipe HR colaborează cu institute de instruire; altele oferă propriile cursuri la fața locului sau de la distanță. Un alt aspect important este să vă asigurați că medicii și personalul de asistență sunt la curent cu licențierile și certificările necesare. O platformă de instruire bazată pe cloud va monitoriza automat conformitatea, va anunța angajații despre obligațiile lor și le va oferi cursurile de care au nevoie. De asemenea, instruirea este o parte esențială a dezvoltării talentelor – un domeniu pe care mulți angajatori ar trebui să încerce să-l îmbunătățească dacă doresc să stimuleze satisfacția și păstrarea locurilor de muncă. Conform unui studiu recent, 85% dintre angajați nu sunt mulțumiți de sprijinul oferit de angajator pentru cariera lor.

3. Gestionarea programului de lucru și a salariului

Majoritatea persoanelor nu se gândesc la logistică atunci când se referă la resursele umane, dar gestionarea programării schimburilor din spital este o provocare logistică complexă, în special în timpul deficitelor cronice de personal. O unitate mare de asistență medicală poate gestiona sute de rotații diferite de medici, asistenți medicali, angajați contractuali, medici vizitatori și alți membri ai personalului. Este esențial să elaborați un program de lucru corespunzător: un studiu a arătat că 33% dintre asistentele și 45% dintre medicii de la terapie intensivă au experimentat o epuizare severă. Departamentul HR trebuie să contribuie la crearea unor programe de lucru flexibile, care să fie ușor de comunicat, de accesat și de modificat atunci când este necesar.

Statele de plată reprezintă o altă provocare logistică pentru departamentul HR. Unii angajați din domeniul sănătății, cum ar fi terapeuții și chirurgii, sunt plătiți în funcție de pacienții pe care-i tratează. Alții sunt salariați și pot avea stimulente bonus. Fără o logistică adecvată, salariile ar putea ajunge cu întârziere sau ar putea conține erori. O altă provocare importantă privind salariile este gestionarea costurilor cu forța de muncă. Angajatorii din domeniul asistenței medicale restrâng aceste costuri în mai multe moduri, inclusiv prin analiza orelor suplimentare, a primelor, orelor plătite dublu sau triplu, pentru a identifica departamentele cu plăți excedentare. O altă strategie este de a reduce utilizarea angajaților contractuali – servicii de asistență medicală de călătorie și alți angajați temporari – care de obicei doresc salarii mari și sunt scump de înlocuit.

4. Managementul personalului

Este greu să țineți pasul cu tendințele personalului din domeniu, dar aceasta este o cerință pentru orice angajator. Totuși, profesioniștii din domeniul HR trebuie să creeze o rețea deosebit de vastă. Ei trebuie să fie informați cu privire la tendințele globale, cum ar fi lucrul la distanță și să răspundă la întrebări precum: Câți angajați lucrează de acasă? Câți sunt necesari la fața locului? Avem tehnologiile potrivite pentru a asigura munca virtuală? Și care sunt preocupările legate de securitatea cibernetică? Dar profesioniștii din domeniul sănătății trebuie, de asemenea, să gândească și la nivel local: populația din aria noastră de servicii este în scădere sau în creștere și cum ar putea afecta acest lucru nivelul de personal? Noii concurenți atrag talente și clienți – dacă da, avem un plan de acțiune? Pe măsură ce populația unui furnizor de asistență medicală îmbătrânește sau devine mai tânără sau dacă veniturile medii și calitatea vieții scad, departamentul HR trebuie să anticipeze și să răspundă la aceste schimbări.

5. Promovarea diversității, incluziunii și a tratamentului echitabil

Cel mai bun loc de muncă este acela în care oricine se simte inclus și este tratat în mod echitabil. Departamentul HR stabilește și aplică politici care ajută la transformarea acestui ideal în realitate. Orientările clare care acoperă practicile de angajare, creșterile salariale și avansarea în carieră contribuie la crearea unei culturi transparente și echitabile. Iar aplicarea consecventă a acestor reguli demonstrează angajaților că vor fi protejați dacă cineva îi discriminează din cauza vârstei, rasei, etniei, genului, orientării sexuale sau a oricărei alte caracteristici protejate. Aceleași metode de protecție trebuie să se aplice și pacienților. Majoritatea echipelor HR au nevoie acum de instruire anuală privind stimularea diversității și incluziunii, combaterea hărțuirii și a subiectelor conexe. Fără acest tip de instruire, este mai probabil să apară comportamente inacceptabile.

6. Menținerea satisfacției pacienților

Este datoria departamentului HR să definească modul în care angajații trebuie să se manifeste. Provocarea pentru sistemele de sănătate este de a se asigura că performanțele ridicate asigură satisfacția pacientului. De la elaborarea descrierilor pentru fiecare post până la definirea rolurilor organizaționale ale tuturor departamentelor, HR trasează liniile care conduc la o asistență superioară acordată pacienților. De asemenea, departamentul HR este responsabil pentru crearea unei culturi a locului de muncă, care permite angajaților să depună eforturi suplimentare pentru pacienții lor. Angajatorii din domeniul asistenței medicale trebuie să recompenseze angajații care oferă asistență medicală excepțională și să împărtășească relatările acestora în întreaga organizație. O astfel de publicitate oferă angajaților aprecierea pe care o merită și evidențiază comportamentele care conduc la satisfacția pacienților.

7. Managementul angajaților

Având în vedere lacunele recente de personal și lipsa talentelor la nivel național, managementul angajaților devine o provocare de top pentru departamentele HR. Deși profesioniștii HR nu gestionează de fapt asistenții medicali și medicii, aceștia gestionează toate problemele legate de angajați. De exemplu, departamentul HR supraveghează procesul de colectare a datelor privind noii angajați și trebuie să facă acest lucru în mod corespunzător și sigur pentru a respecta conformitatea. De asemenea, departamentul HR gestionează procesul de evaluare a performanței angajaților, asigurându-se că aceștia primesc feedback regulat pentru a se putea îmbunătăți la locul de muncă și pentru a-și dezvolta cariera. În plus, departamentul HR ajută la modelarea structurii organizaționale, care uneori implică sarcina neplăcută de a concedia oameni, deși în ultimii ani sistemele de sănătate au avut tendința de a-și crește forța de muncă, nu de a o reduce.

8. Managementul disciplinei și al contestațiilor

Problemele disciplinare și disputele cu angajații din organizațiile de sănătate pot afecta asistența oferită pacienților. Angajații nu pot rata schimburile și nu pot lăsa echipele lor să aibă personal insuficient, ori să gestioneze neglijent datele pacienților și să le încalce confidențialitatea, expunând spitalul sau clinica unor procese. Atunci când au loc încălcări sau când angajații – inclusiv medici foarte bine plătiți și asistenți medicali de specialitate greu de înlocuit – nu respectă pacienții sau colegii, departamentul HR trebuie să ia atitudine aplicându-le măsurile disciplinare. Cu toate acestea, atunci când angajații au dispute între ei sau cu managerii lor, diplomația precede sau înlocuiește adesea pedeapsa. În situații neobișnuit de complexe, unii furnizori de asistență medicală solicită ajutorul mediatorilor externi.

9. Asigurarea conformității și legalității

Echipele HR din domeniul sănătății se confruntă cu o mare provocare privind gestionarea timpului. Ei trebuie să joace în continuare un rol esențial în asigurarea conformității juridice – în gestionarea înregistrărilor, siguranței la locul de muncă și în alte domenii – alocând în același timp mai mult timp decât oricând pentru rezolvarea deficitului de personal. Nu există o modalitate simplă de a echilibra aceste deziderate simultane. Clarificarea rolurilor din departamentul HR și delegarea acestora pot ajuta, dar poate fi, de asemenea, necesar să se angajeze mai mult personal HR, în special persoane cu experiență dovedită în materie de conformitate. Ca întotdeauna, departamentul HR trebuie să dețină cunoștințele practice referitoare la legislația privind ocuparea forței de muncă și asistența medicală, acționând ca un scut împotriva încălcărilor și amenzilor. În SUA, aceste legi includ Legea privind portabilitatea și responsabilitatea asigurărilor de sănătate, încălcări care pot avea ca rezultat amenzi de până la 1,5 milioane de dolari pe an, legea privind îngrijirea la prețuri accesibile și reglementările stabilite de Administrația pentru Sănătate și Securitate în Muncă (OSHA). De asemenea, departamentul HR trebuie să examineze și să pună în aplicare contractele de muncă, inclusiv cele cu medici și asistenți medicali care călătoresc, care sunt utilizați într-un număr mai mare pentru a acoperi deficitele de personal.

Rezolvarea provocărilor cu care se confruntă departamentul HR din domeniul sănătății cu Oracle HCM for Healthcare

Nu există penurie de platforme care să ajute echipele HR să-și gestioneze numeroasele responsabilități. Dar departamentul HR din domeniul sănătății se confruntă cu provocări unice, care necesită aplicații adaptate în funcție de domeniu.

Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) este o suită de aplicații bazată pe cloud care conectează fiecare proces HR dintr-un sistem de sănătate și servește drept sursă centrală de date. Fiind o platformă unificată, aceasta se integrează cu sistemele din întreaga companie, permițând organizațiilor din domeniul sănătății să înlocuiască tehnologiile vechi, adesea neconectate.

Cu Oracle Cloud HCM, echipele HR creează, gestionează și optimizează procesele care susțin o cultură a atenției față de angajați, care ajută la reducerea ratelor de părăsire a organizației de către aceștia. Departamentul HR găsește și angajează candidați eligibili mai rapid, folosind sisteme și procese automatizate. Departamentul HR gestionează talentele utilizând instrumente personalizate de instruire bazate pe roluri și planuri de dezvoltare, pentru a crea oportunități pentru medici și non-clinicieni, îmbunătățind cunoștințele profesionale, performanța locurilor de muncă și dezvoltarea carierei. Departamentul HR îmbunătățește performanțele angajaților și îngrijirea pacienților, reducând totodată epuizarea și creând planuri flexibile pentru managementul personalului. De asemenea, departamentul HR îi motivează pe angajați să rămână, folosind instrumentele de management și comunicare ale forței de muncă pentru a îmbunătăți programarea schimburilor și munca în echipă în cadrul organizației.

Aflați cum puteți utiliza platforma cloud Oracle ME pentru a crea o cultură la locul de muncă prin care se pot atrage, dezvolta și implica oamenii.

Întrebări frecvente – Rolul departamentului HR în domeniul sănătății

Care este rolul resurselor umane în domeniul sănătății?
Profesioniștii HR din domeniul sănătății au două roluri: reprezintă interesele de bază ale angajatorilor, susținând în același timp angajații într-o profesie plină de satisfacție. Ultimii ani au subliniat faptul că persoanele motivate sunt esențiale pentru o asistență de înaltă calitate a pacienților și pentru dezvoltarea afacerii.

Cum se schimbă rolul departamentului HR în domeniul sănătății?
Profesioniștii HR din domeniul sănătății își extind rolurile dincolo de recrutare, managementul compensațiilor și alte activități tradiționale. În prezent, departamentul HR colaborează cu rolurile de conducere pentru a modela strategiile de afaceri, a asigura conformitatea cu reglementările, în contextul unei explozii de date ale pacienților și a tehnologiilor de promovare care îmbunătățesc experiența angajaților.

Care este rolul departamentului HR în domeniul sănătății și siguranței?
În SUA, departamentul HR este responsabil de aplicarea prevederilor OSHA la locul de muncă din domeniul sănătății. În ultimii ani, departamentul HR a abordat, de asemenea, amenințarea reprezentată de COVID-19 și creșterea aferentă a violenței împotriva angajaților din domeniul sănătății.

Solicitați o captură de ecran demonstrativă HCM

Vedeți cum Oracle Cloud HCM oferă cea mai completă și unificată soluție HCM în cloud.