Ce este managementul cerințelor?

Managementul cerințelor este procesul prin care companiile definesc, gestionează, verifică și validează ideile și îndeplinesc cerințele părților interesate în fiecare etapă a ciclului de viață al produselor, începând cu generarea de idei, crearea și comercializarea produselor.

Ce este software-ul pentru managementul cerințelor?

Software-ul pentru managementul cerințelor este o soluție care vă poate ajuta să mapați cerințele privind un anumit proiect și să stabiliți cât mai devreme în ciclul de viață al produsului atât dacă acestea sunt realizabile, cât și dacă puteți identifica și diminua riscurile asociate îndeplinirii cerințelor. Atunci când procedează corect, companiile pot utiliza software-ul de management al cerințelor pentru a se asigura că produsele proiectate și lansate dețin funcționalitățile dorite de clienți și îndeplinesc obiectivele vizate, prin colaborarea mai multor echipe în vederea transformării ideilor în vânzări, și pentru a capta, îmbogăți și gestiona cerințele și trasabilitatea cerințelor prin scenarii multidisciplinare detaliate de proiectare și testare.


Adoptând o metodă învechită și manuală pentru managementul cerințelor, riscați să aveți procese necorespunzătoare pentru identificarea, verificarea și validarea cerințelor, care vor duce, în final, la scăderea competitivității; pierderi de timp, bani și resurse, și creșterea riscului de a nu furniza funcționalități esențiale pentru clienții dvs. Prin înglobarea ingineriei sistemelor Lean în procesele de inovare, dezvoltare și comercializare, puteți să evaluați rapid starea îndeplinirii cerințelor și disponibilitatea produselor, să vă adaptați și să răspundeți mai rapid la piețe și să creșteți performanțele companiei.

Software-ul PLM modern încorporează funcționalități de management al cerințelor, pentru a vă ajuta să simplificați și să optimizați ingineria sistemelor Lean într-o mare varietate de procese, roluri și domenii de business. Cu Oracle Fusion Cloud Product Lifecycle Management puteți să identificați clar, să gestionați ușor și să urmăriți rapid cerințele pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor, astfel încât, pentru organizația dvs., să fie posibilă accelerarea lansării pe piață, creșterea satisfacției clienților, îmbunătățirea ratei de succes și reducerea costurilor generale.

Citiți cartea electronică: Aflați cum sprijină software-ul PLM managementul cerințelor (PDF)

Care sunt efectele unui management al cerințelor necorespunzător

Puține companii au adoptat un proces specific pentru managementul cerințelor. Și mai puține pun în practică efectiv și eficient cele mai bune metode de inginerie a sistemelor Lean transformaționale. Astfel de companii continuă să își capteze și comunice cerințele utilizând o metodă deconectată, bazată pe documente, cerințele esențiale fiind distribuite prin mai multe documente, foi de calcul, prezentări, unități de memorie, e-mail și chiar pe hârtie. Vizibilitatea, trasabilitatea, colaborarea, controlul modificărilor cerințelor și analiza impactului sunt afectate în consecință, iar metoda antică poate conduce la încetinirea lansării pe piață, produse cu erori, creșterea costurilor din cauza pierderilor și scăderea veniturilor.

Managementul cerințelor cu software PLM modern

Întrucât complexitatea activității și a lanțului de aprovizionare crește, ingineria sistemelor Lean, oferită de managementul modern al cerințelor, devine o parte esențială a procesului dintre idee și comercializare (I2C). Metodele manuale de identificare, comunicare și gestionare a modificărilor cerințelor nu pot, pur și simplu, să țină pasul cu cerințele de business din prezent. Doar soluțiile cloud complet integrate le pot oferi simultan tuturor părților interesate cerințe detaliate, verificate și validate asociate informațiilor despre produse în întregul ciclu de viață al produselor.

Oracle Cloud Product Lifecycle Management adoptă o abordare sistematică a gestionării întregului ciclu de viață al unui produs, de la selectarea și aplicarea celor mai bune idei, cerințe și concepte în crearea de portofolii și proiecte, până la procesul de creare și lansare a produsului, procesele din lanțul de aprovizionare și comercializare.

CIMdata, analist PLM important

Software integrat pentru managementul ciclului de viață al produselor și managementul lanțului de aprovizionare

Fără o trasabilitate completă, de la identificarea cerințelor inițiale până la rezultatele finale ale testelor, proiectele pot fi eronate, iar companiile își pot irosi resursele pentru a oferi soluții greșite. Multe companii descoperă că soluțiile pe care le-au încetățenit și foile de calcul (metoda lor tradițională și implicită) sunt necorespunzătoare. Cu software-ul pentru managementul cerințelor de la Oracle, puteți asocia rapid și evalua temeinic cerințele în raport cu modelele conceptuale, pentru a vă asigura că proiectele îndeplinesc criteriile tehnice vizate. Prin transferul digital al proceselor de management al cerințelor în concept, design, dezvoltare, comercializare, întreținere și sfârșitul duratei de viață, companiile au un sistem de înregistrare ușor de urmărit și pot asigura îndeplinirea obiectivelor pentru fiecare produs.

 

Trecerea de la idei la cerințe:

„Avem nevoie de un proces mai eficient pentru captarea și comunicarea/traducerea nevoilor clienților și ale pieței în cerințe tehnice, pentru a ne asigura că fiecare cerință esențială pentru creșterea valorii a fost îndeplinită.”

Trasabilitatea, verificarea și validarea cerințelor/testării:

„Trebuie să avem o trasabilitate precisă și fiabilă pentru ingineria sistemelor, care să valideze și să verifice execuția testelor, pentru a gestiona mai bine riscurile și a îndeplini cerințele de reglementare.”

Ingineria sistemelor Lean:

„Trebuie să executăm mai eficient proiectarea și dezvoltarea produselor, prin integrarea cerințelor hardware, electrice și software utilizând metode flexibile/scrum livrate cu cicluri scurte de proiectare iterative.”

Reutilizarea cerințelor:

„Dorim să utilizăm și să reutilizăm cerințele, testele și arhitecturile de sistem anterioare, pentru a scurta timpul necesar creării de modele iterative sau aducerii de produse noi pe piață.”

Directorii de nivel C (CEO, CFO, CTO și CIO):

„Ajutați-mă să cresc probabilitatea de succes și rentabilitatea tuturor ofertelor de produse noi. Avem nevoie de vizibilitate mai rapidă și mai bună asupra capacității noastre de a îndeplini cerințele esențiale ale pieței, pentru a elimina risipa și a reduce timpul de lansare pe piață.”

Managerii din proiectare și dezvoltare (inginerie VP, dezvoltare VP, arhitect șef și inginer șef de sistem):

„Ajutați-mă să sistematizez cele mai bune practici de inginerie pentru sistemele de tip Lean în managementul cerințelor, managementul testărilor și arhitectura sistemului, pentru a crește productivitatea și a realiza obiectivele propuse.”

Managerii de produs sau de proiect (inginer de sistem și arhitect șef):

„Ajutați-mă să obțin o singură sursă de informații pentru captarea, colaborarea, analiza obiectivelor, managementul modificărilor, verificarea și onorarea comenzilor, pentru a minimiza risipa și a optimiza utilizarea resurselor noastre.”

Inginerii și membrii echipei de proiectare:

„Ajutați-mă să ofer un mediu de colaborare în care echipele să interpreteze și disece corect fiecare cerință, să comunice și să capteze riscuri, să ia decizii privind obiectivele și să se coreleze în vederea realizării proiectului final, astfel încât să nu existe cerințe neîndeplinite în aval.”

Științe naturale:

„Creșterea cerințelor de reglementare (extinderea suprafeței geografice) a creat provocări privind conformitatea pe măsură ce companiile dezvoltă noi produse pentru a răspunde nevoilor pacienților. Nerespectarea conformității poate fi costisitoare, deci este imperios necesar să identificăm și să diminuăm riscurile în procesul de dezvoltare.”

Tehnologie avansată:

"Asigurarea faptului că opiniile clienților sunt ascultate și respectate în procesul de proiectare a produselor a devenit o cerință preliminară pentru a rămâne competitivi și pentru a răspunde mai precis cerințelor de hardware și software tot mai complexe impuse de reglementările legale și de piață. Pentru a asigura stabilirea și execuția consecventă a ciclului de viață al cerințelor de proiectare, testare și validare, managementul unificat al cerințelor este obligatoriu.”

Producție industrială:

„Internet of Things (IoT) joacă un rol tot mai important în segmentul de piață al producției industriale. Pentru a evita schimbarea instrumentelor și dispozitivelor care au fost deja specificate și implementate, reutilizarea cerințelor și testelor este obligatorie. Ca rezultat, cerințele avansate și managementul testărilor sunt acum esențiale pentru nivelurile de integrare.”

Bunuri ambalate, de larg consum:

„Colaborarea client-furnizor scurtează ciclurile produselor, îmbunătățește durata lansării pe piață și reduce eșecurile cu produsele. Gestionarea și reutilizarea centralizată a cerințelor, testelor și informațiilor despre produse îmbunătățesc calitatea produselor și satisfacția clienților; noile produse create reflectă exact opiniile și nevoile clienților.”

Industria aerospațială și de apărare:

„Având în vedere consolidarea masivă din domeniu, suprapusă extinderii lanțurilor de aprovizionare și timpului de finalizare, inovația a devenit și mai dificil de fructificat. Fără o inginerie de sistem extrem de eficientă și fiabilă în întreaga arhitectură a cerințelor și soluțiilor de testare, este mult mai dificil și mai consumator de timp să obții o creștere a veniturilor și să minimizezi eșecurile.”

Cazuri de utilizare a managementului cerințelor

Transformați ideile din cerințe în produse comercializate

Cerințele tehnice provin, de obicei, dintr-o varietate de surse disparate de la nivelul întregii companii. Având în vedere volumul și diversitatea modificărilor care pot exista în transpunerea unei idei de nivel înalt sau a unei cerințe de marketing în cerințe tehnice și detalii de proiectare care se aplică pe parcursul ciclului de viață al produselor, există probabilitatea ca arhitectura incorectă a sistemului să treacă neobservată, ceea ce va avea drept rezultat creșterea timpului de lansare pe piață, informații incorecte despre produse și o experiență a clienților necorespunzătoare.

O arhitectură simplificată a cerințelor, managementului testelor și sistemului oferă un mediu unificat și ordonat, în care toate părțile interesate importante, atât interne cât și externe, se pot implica în ingineria sistemelor Lean. Aici este ideal un cloud cu arhitectură deschisă sau un portal web, deoarece permite controlarea datelor de oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv și din orice proces. Un singur repository PLM va asigura faptul că datele privind cerințele pentru produse sunt conforme cu controalele și validările integrate, astfel încât procesele de inginerie a sistemelor Lean și cele mai bune practici să poată fi gestionate în timp real. Acest lucru înseamnă că veți putea să lansați mai rapid un nou produs pe mai multe canale de vânzări, având totodată încredere că au fost utilizate și vor fi livrate informații precise despre produse.

Reutilizarea cerințelor

Astăzi, între 60 și 80% din produsele noi vin ca opțiuni și variante pentru modelele anterioare. În funcție de industrie, majoritatea noilor contribuții provin de la software, în timp ce sectoare precum cel mecanic, electric, ambalaje, cerințe de reglementare și așa mai departe au o rată de schimbare mai mică. Cu cât o organizație poate reutiliza mai eficient artefactele de design și dezvoltare, cu atât sunt introduse mai rapid pe piață produse noi, iar rata de eșec este mai mică. Cu toate acestea, multe organizații nu au parte de beneficiile pe care le așteaptă de la reutilizare, din cauza unei lipse de disciplină în ingineria de sistem.

O soluție modernă, bazată pe cloud, pentru managementul cerințelor și al testării le oferă utilizatorilor interni și externi numeroase moduri de a furniza și primi date utilizând o varietate de dispozitive și numeroase surse. Aceste procese nu doar că sunt automatizate în cloud; ci oferă, de asemenea, o permanentă validare a regulilor de afaceri și verificare a datelor, pentru ca toate părțile să poată valida informațiile pe care le furnizează și asigura autenticitatea acestora. Astfel, compania dvs. își poate îmbunătăți procesele continuu, deoarece nu mai trebuie create cerințe, teste și arhitecturi de sistem noi, cele existente deja fiind adecvate.

Trasabilitatea, verificarea și validarea cerințelor/testării

Din cauza proceselor de inginerie a sistemelor manuale și ineficiente, produsele ajung adesea pe piață târziu și sunt afectate de cerințe și informații privind testarea inexacte, învechite sau incomplete. Acest lucru duce la pierderea vânzărilor, nemulțumirea clienților și creșterea costurilor operaționale.

Pentru a permite un proces de proiectare optimizat, care să integreze capacitatea de verificare și validare, organizațiile au nevoie de o trasabilitate completă (de la cerințe până la testare). Deținerea de către companii a unei soluții moderne de proiectare a sistemelor de tip lean în cloud înseamnă posibilitatea de a rula întregul proces I2C al produselor utilizând cerințe și specificații pentru testare de încredere și actualizate - așadar, pot reduce latența. Acest lucru duce la câștiguri rapide, prin accelerarea intrării pe piață, și oferă organizației un avantaj competitiv pe o piață dinamică.

Ingineria sistemelor Lean

Companiile din prezent se confruntă cu provocarea reprezentată de necesitatea de a le oferi clienților produse de calitate și utile în cicluri tot mai scurte. Pentru a ține pasul cu așteptările ridicate ale clienților, companiile trebuie să proiecteze produse în moduri mai flexibile și mai eficiente, astfel încât să îmbunătățească timpul de lansare pe piață și să controleze costurile.

O capacitate eficientă de proiectare a sistemelor Lean permite verificarea și validarea completă și fiabilă. Cum? Prin studii comerciale, analize de impact și decizii de achiziție mai eficiente și prin atenuarea riscurilor în domeniile esențiale, care utilizează moduri de eșec și analiza pericolelor.

Cum vă sprijină managementul cerințelor în rolul dvs.

Managementul cerințelor pentru directori

Pentru a avea o performanță bună, trebuie să vă digitalizați rapid toate aspectele afacerii. Echipele de conducere au nevoie de date exacte privind ingineria de sistem pentru a lua decizii de business importante, în medii dinamice, în vederea lansării de produse noi și creșterii rentabilității.

Stăpânirea managementului cerințelor și testării vă va permite să utilizați informațiile despre produse pentru a vă adapta continuu la condițiile de piață în schimbare - și a crește veniturile și profitul. Pe măsură ce vă maximizați investițiile existente prin alegerea celor mai bune idei de transformat în produse (eliminându-le rapid pe cele necorespunzătoare), compania dvs. are posibilitatea de a inova și, totodată, de a-și transforma semnificativ procesele de business.

Managementul cerințelor pentru proiectarea și crearea produselor

Trebuie să faceți posibilă crearea de produse noi fără întreruperi ale activității. Un mare avantaj al cerințelor integrate și al soluției de management al testării în cloud este faptul că acestea pot stabili un mediu curat și precis pentru validarea cerințelor și verificarea testării, captându-se elementele cheie ale arhitecturii sistemului. Acest lucru înseamnă că inginerii proiectanți pot ajuta compania să obțină valoare de business imediată prin practici de proiectare a sistemelor Lean care permit lansarea mai rapidă pe piață și minimizarea eșecurilor. Atunci când compania dvs. decide să facă tranziția completă către cloud a proceselor de inginerie de sistem și a celor mai bune practici, echipele de dezvoltare pot beneficia de datele arhitecturii schemelor/soluțiilor partajate. În paralel, cloudul vă permite să creați orice integrări noi, pentru a rula procese complete pe un singur nivel de integrare. Proiectanții și dezvoltatorii vor putea profita de noile funcționalități pentru managementul cerințelor fără a fi nevoie de un upgrade al sistemelor software sau ERP existente - adică fără nicio întrerupere a proceselor sau activităților companiei.

Managementul cerințelor pentru managerii de produs și de proiect

Ca manager de produs, trebuie să stabiliți rapid dacă noile dvs. produse sunt viabile din punct de vedere comercial și pot fi livrate în limita bugetului, a disponibilității resurselor și a programărilor. Stăpânirea managementului cerințelor va accelera dezvoltarea produsului de la idee la comercializare, va simplifica lansarea noilor produse și va crește probabilitatea lansării unor produse de succes.

O platformă de soluții unificată, bazată pe cloud, pentru cerințe, testare și arhitectura sistemului aliniază inovarea și comercializarea printr-o abordare holistică, pentru lansarea noului produs sau serviciu la momentul oportun și în conformitate cu bugetul. Simplificarea unor procese precum studiile comerciale, analizele de impact, deciziile privind crearea/achiziționarea și managementul riscurilor în domeniile esențiale îmbunătățește eficiența și eficacitatea lansării noilor produse.

O soluție de management al cerințelor în cloud le permite managerilor de produs să intervină mai devreme în procesul de proiectare și comercializare a produselor, pentru a maximiza creativitatea, verificarea, validarea și optimizarea, astfel încât să fie lansat produsul sau serviciul cel mai bun și mai competitiv. Datorită vizibilității procesului de business, pot fi luate cele mai bune decizii privind dezvoltarea produselor, iar cele mai importante pot fi executate rapid atunci când este necesar.

Pentru organizațiile care nu au o soluție PLM (managementul ciclului de viață al produselor) dedicată, o soluție de management al cerințelor poate fi sursa inițială de date pentru noile produse, oferind nivelul de organizare, control și vizibilitate necesar pentru a stabili eficient noile produse.

Managementul cerințelor pentru inginerii de proiectare

Inginerii și membrii echipei de proiectare trebuie să mențină acuratețea informațiilor despre produse, pentru a sprijini sistemele esențiale pentru desfășurarea activității. Având, potențial, sute de atribute necesare pentru operaționalizarea unui produs și mii de locuri unde erorile se pot propaga în întregul sistem, este necesar un hub pentru managementul cerințelor sau testelor și arhitectura sistemelor, astfel încât să mențineți exactitatea informațiilor și să reduceți costurile reproiectării în urma eșecurilor.

Cu o bază solidă a ingineriei sistemelor lean în cloud, vă puteți executa toate procesele de business și activitățile importante. Cu o arhitectură modernă, bazată pe o singură soluție, puteți menține o imagine exactă despre momentul oportun al lansării pe piață, astfel încât să decideți când să investiți pentru produse noi.

Ce rol are managementul cerințelor în domeniul dvs. de activitate

Managementul cerințelor în domeniul medical

Acest domeniu se confruntă cu provocări unice, generate de reglementările exigente și ciclurile lungi de dezvoltare a produselor, care implică investiții masive în cercetare și dezvoltare. De exemplu, costul aducerii unui nou medicament pe piață a crescut exponențial în ultimele decenii. Toate cerințele (privind reglementările, ambalarea, nevoile pacienților, utilizarea preconizată și designul) trebuie gestionate de o soluție pentru managementul ingineriei de sistem sau cerințelor care poate fi auditată, urmărită, securizată și raportată.

Cu ingineria sistemelor Lean și managementul cerințelor, companiile de dispozitive medicale pot stabili cerințele pentru produse în mod clar. Acest lucru le permite să compare nevoile pacienților cu dispozitivul medical și designul terapeutic rezultat și, ulterior, să testeze cazurile și rezultatele testelor. Managementul cerințelor și testelor servește ca centru de informare pentru toată dezvoltarea și execuția colectării, verificării, validării, urmăririi și trasabilității datelor, impusă în acest domeniu cu reglementări foarte stricte. Scopul este producerea de medicamente și dispozitive medicale mai bune, cu ajutorul cărora oamenii să aibă o viață mai lungă, mai sănătoasă și mai activă.

Cu o soluție modernă de management al cerințelor, companiile din domeniul medical stabilesc arhitecturi de soluții scalabile și sigure, care beneficiază de reglementări simplificate și globale pentru înregistrarea pe piață. Ingineria sistemelor de produse Lean le oferă companiilor farmaceutice o imagine unică asupra modului în care vor fi obținute la nivel global și reglementate ingredientele rețetelor de-a lungul lanțului de aprovizionare. Pentru a sprijini înregistrarea pe piața mondială și pentru a se asigura că standardele de reglementare sunt menținute pe tot parcursul procesului de dezvoltare, companiile farmaceutice trebuie să se asigure că principalele cerințe privind ambalarea produselor sunt gestionate în tandem cu cerințele globale.

Impactul ingineriei sistemelor Lean în domeniul medical

 • Proces structurat de monitorizare a așteptărilor pacienților
 • Decizii mai bune privind designul produselor, necesități și dorințe
 • Cicluri de dezvoltare reduse
 • Calitate îmbunătățită a documentației de proiectare a dezvoltării dispozitivelor
 • Date existente utilizate pentru a sprijini strategiile platformei
 • Trasabilitate simplificată prin furnizarea cadrului pentru validare și verificare

Managementul cerințelor în domeniul tehnologiilor avansate

În acest domeniu, există o mare presiune pentru accelerarea ciclurilor de inovare, introducerea de produse noi și satisfacerea cerințelor pieței. Creșterea este stimulată organic de lansarea unor produse tot mai performante, prin achiziții și/sau prin extinderea pe noi piețe. Produsele companiilor de înaltă tehnologie devin tot mai complexe, fiind realizate cu ajutorul IoT, al companiilor bazate pe modele, al ingineriei sistemelor bazate pe modele, al gemenilor digitali și al altor practici de vârf pentru managementul lanțului de aprovizionare (SCM).

Pentru a ține pasul cu așteptările mai mari ale consumatorilor, companiile trebuie să investească într-o soluție de management al ingineriei sau al cerințelor în cloud. Stăpânirea sistemelor permite o execuție mai eficientă a soluției I2C, de la inovație până la dezvoltarea, lansarea și comercializarea produselor. O soluție modernă de management al cerințelor se va integra perfect cu inovațiile și cu platformele de dezvoltare a produselor, soluțiile de dezvoltare a software-ului și arhitecturile de soluții PLM/PDM (managementul ciclului de viață al produselor/managementul dezvoltării produselor) ulterioare, care oferă informații despre produsele noi foarte devreme în ciclul de viață al acestora. Cerințele moderne și soluțiile de testare asigură faptul că toate părțile interesate primesc informații îmbunătățite și exacte despre produse. Verificarea și validarea datelor sunt esențiale pentru evitarea solicitărilor costisitoare de modificare a ingineriei, a rebuturilor sau (în cel mai rău caz) a lansării pe piață a unor produse de slabă calitate, având în vedere că o singură problemă de calitate poate duce la eșecul unei întregi linii de produse.

Impactul ingineriei sistemelor lean în high tech

 • Proces structurat de stabilire a cerințelor, care pot fi testate și validate
 • Decizii mai bune privind designul produselor, necesități și dorințe
 • Cicluri de dezvoltare reduse
 • Utilizarea datelor existente pentru a sprijini practicile de proiectare Lean
 • Risc redus datorită trasabilității, de la cerințele inițiale, care sunt descompuse și îndeplinite prin proiectare și legate de implementare și testare

Managementul cerințelor în industria prelucrătoare

Această industrie permite fluxuri I2C de dezvoltare modernă a produselor, care vizează noi modele de interacțiune (cloud, mobil, IoT, rețele de socializare, analize etc.) pentru menținerea capacităților de vârf. Din cauza complexității inerente a lanțurilor de aprovizionare din industria prelucrătoare, inovarea, dezvoltarea de produse, managementul de proiect și comercializarea produselor trebuie să se alinieze perfect de la început până la sfârșit.

Ingineria sistemelor Lean (activată de managementul modern al cerințelor și testelor) simplifică procesele de producție industrială prin sincronizarea informațiilor despre inovarea, dezvoltarea, lansarea și comercializarea produselor. O soluție modernă de management al cerințelor poate unifica și standardiza procesele de proiectare. Pe măsură ce produsele se maturizează în cadrul ciclului lor de viață, o soluție în cloud adecvată sigură faptul că datele sunt organizate, verificate, validate, distribuite și îmbunătățite, astfel încât cele incorecte să nu poată trece către avalul producției și operațiunile din lanțul de aprovizionare.

Impactul ingineriei sistemelor Lean în industria prelucrătoare

 • Proces structurat de monitorizare a așteptărilor pacienților
 • Decizii mai bune privind designul produselor, necesități și dorințe
 • Cicluri de dezvoltare reduse
 • Calitate îmbunătățită a documentației de proiectare a dezvoltării dispozitivelor
 • Date existente utilizate pentru a sprijini strategiile platformei
 • Trasabilitate simplificată prin furnizarea cadrului pentru validare și verificare

Managementul cerințelor în domeniul bunurilor de consum ambalate (CPG)

În acest domeniu, mai mult decât în oricare altul, problema o reprezintă numărul extrem de mare al opțiunilor și diversitatea produselor. Având în vedere creșterea exigenței reglementărilor și controlului calității, companiile au nevoie de o soluție sistematică de management al cerințelor și testelor, cu ajutorul căreia modificările să fie bine controlate și gestionate, pentru creșterea satisfacției clienților. Industria CPG trebuie, de asemenea, să poată reutiliza eficient cerințele și testele anterioare, astfel încât să nu „reinventeze roata”.

O aplicație simplă de management al ingineriei sistemelor Lean/cerințelor în cloud contribuie la gestionarea centralizată a tuturor aspectelor legate de cerințe și testare, distribuind totodată date consecvente și corecte în formatul specific fiecărui canal. Cu o soluție modernă de inginerie a sistemelor Lean, companiile CPG (în special cele care se mișcă rapid) stabilesc cerințele pentru produse într-un mediu flexibil și dinamic, pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele privind nevoile pieței, ambalajele și produsele. Viteza și durata intrării pe piață sunt în prim plan în această industrie și, deoarece datele privind cerințele/testele sunt în cloud, companiile le pot accesa de oriunde, pentru a se asigura că intră mai repede pe piață și că reduc procesele manuale și introducerea datelor manual, care pot genera erori și crește costurile indirecte. Aceste date esențiale pot fi reutilizate, pentru a se reduce și mai mult timpul de lansare pe piață și a se minimiza cantitatea de rebuturi.

Impactul ingineriei sistemelor Lean în domeniul bunurilor de consum ambalate

 • Proces flexibil și dinamic pentru stabilirea cerințelor
 • Decizii mai bune privind designul produselor, necesități și dorințe
 • Cicluri de dezvoltare reduse
 • Datele existente utilizate pentru sprijinirea practicilor de proiectare Lean
 • Costuri controlate prin monitorizarea continuă a datelor despre produse
 • Risc redus de nerespectare a conformității, datorită trasabilității de la cerințele inițiale, care sunt descompuse și îndeplinite prin proiectare și legate de implementare și testare

Managementul cerințelor pentru industria aerospațială și de apărare

Această industrie stimulează constant practicile de proiectare care vizează noi modele de interacțiune (companie bazată pe modele, IoT, gemeni digitali etc.), pentru a menține capacități de vârf. Companiile din industria aerospațială și de apărare se confruntă cu cererea de produse electromecanice tot mai complexe, care trebuie să funcționeze în medii dificile. Sistemul complet conceput are multe piese interconectate și interdependente, care trebuie înțelese în timpul procesului de proiectare și dezvoltare. Din acest motiv, lansarea produsului potrivit pe piață înseamnă că trebuie clar identificate, gestionate, descompuse, urmărite și testate toate cerințele.

O platformă de inginerie a sistemelor Lean în cloud permite colaborarea pentru proiectarea la nivel de sistem prin intermediul definirii subsistemului și pentru implementarea și testarea în rândul părților interesate din mai multe domenii (mecanic, electric, software și sisteme/testare). Platforma Oracle oferă o trasabilitate unică între lista de materiale PLM și procesele și practicile de inginerie de sistem. Capacitatea de a gestiona cerințele în stadiu incipient și asocierea și trasabilitatea acestora până la instanțierea acestora în PLM este esențială pentru sprijinirea celor mai bune practici de inginerie de sistem. Platforma cloud de la Oracle permite corelarea cerințelor în procesele din aval, contribuind la scurtarea duratelor ciclurilor de proiectare, reducerea costurilor și creșterea calității produselor.

Impactul ingineriei sistemelor Lean în industria aerospațială și de apărare

 • Crearea cerințelor standardizate și stabilite
 • Calitate crescută a produselor prin intermediul vizualizării complete a disponibilității produselor pentru urmărirea îndeplinirii cerințelor
 • Datele existente utilizate pentru sprijinirea practicilor de proiectare Lean și reutilizarea IP-ului
 • Risc redus datorită trasabilității de la cerințele inițiale, care sunt descompuse și îndeplinite prin proiectare și legate de implementare și testare
 • Posibilitatea analizării impactului modificărilor cerințelor asupra artefactelor necesare

Începeți să utilizați Oracle Cloud PLM

Simplificați și modernizați practicile de management al cerințelor cu o soluție simplificată și eficientă, care vă ajută organizația să dezvolte produse și servicii de înaltă calitate. Evitați adăugarea de complexitate în infrastructura IT și în lanțul de aprovizionare, cu o abordare modernă a managementului cerințelor, care îmbunătățește rata de succes a proiectelor și oferă rezultate conform așteptărilor clienților și pieței. Oracle Cloud PLM integrează în mod unic managementul cerințelor în întreg procesul de inginerie de sistem, de la idei până la concepte, dezvoltarea produselor, testare, calitate, aprovizionare și comercializarea produselor în lanțul de aprovizionare. Tehnologia sa modernă încorporată vă permite să vă coordonați și să colaborați cu echipele de dezvoltare conform cerințelor, interne și externe. Obțineți o vizibilitate mai mare a mai multor domenii, pentru a optimiza proiectele, a efectua analize de impact și a măsura valoarea strategică.

Cu Oracle Cloud PLM puteți să:

 • Îmbunătățiți timpul de lansare pe piață, prin uniformizarea identificării, managementului, verificării și validării cerințelor.
 • Reduceți costurile de dezvoltare a produselor prin reproiectare redusă, eficiență îmbunătățită a dezvoltării produselor noi, flexibilitate în execuția proiectelor și posibilitatea de a identifica rapid un eșec.
 • Reduceți cheltuielile cu produsele și riscul de neconformitate, evitând lipsa de claritate a modului de predare între toate părțile interesate și menținând la curent pe toată lumea cu privire la cel mai recent obiectiv.
 • Creșteți colaborarea și productivitatea cu o singură soluție conectată, pentru a gestiona întregul proces al cerințelor.
 • Evitați lansările de produse ratate, pagubele aduse mărcii și proiecțiile negative ale pieței oferind produsul potrivit la momentul potrivit.