Ce este managementul identității și accesului (IAM)?

Definiția managementului identității și accesului (IAM)

Managementul identității și accesului (IAM) gestionează identitatea și permisiunile utilizatorilor pe toată durata colaborării cu aceștia, pentru toate resursele companiei, atât din centrele de date, cât și din cloud. Este un mod esențial de asigurare a securității în cloud, deoarece autentifică utilizatorii și reglementează accesul la sisteme, rețele și date. Managerul identității în cloud le acordă utilizatorilor acces și drepturi la o gamă largă de aplicații și servicii din cloud și on-premises. De asemenea, organizațiile pot utiliza o strategie de încredere zero pentru a stabili identitatea utilizatorului. Serviciile de management al identității în cloud utilizează integrarea standardelor deschise, pentru a reduce costurile indirecte și mentenanța. Procesul implică validarea identității utilizatorilor și a dreptului acestora de a accesa un anumit sistem. Soluțiile IAM oferă instrumente pentru managementul identităților digitale ale utilizatorilor și asigurarea accesului corespunzător la resursele companiei. Soluțiile le permit administratorilor să urmărească activitățile utilizatorilor, să creeze rapoarte privind activitățile respective și să aplice politici pentru a asigura conformitatea.

Ce este managementul identității?

Managementul identității oferă soluții pentru gestionarea identităților, managementul accesului și serviciile pentru directoare. Managementul identității ajută organizațiile să consolideze securitatea, să simplifice conformitatea și să profite de oportunitățile de afaceri oferite de accesul la dispozitivele mobile și rețelele de socializare.

Ce este gestionarea identităților?

Gestionarea identităților înseamnă alocarea și dezalocarea utilizatorilor și oferirea de suport decizional privind identitățile, care permite eliminarea rapidă a drepturilor utilizatorilor cu risc ridicat. Funcțiile self-service le permit utilizatorilor să inițieze integrarea aplicațiilor în aplicațiile on-premises și în cloud folosind API-uri Rest și diverși conectori. Gestionarea identităților le permite utilizatorilor să colecteze în mod flexibil identitățile existente și drepturile sau rolurile asociate acestora, pentru o integrare mai rapidă. Procesele de conformitate sunt accelerate cu certificări bazate pe durată, eveniment sau organizație. Evaluările se concentrează asupra drepturilor cu risc ridicat sau obiectivelor bazate pe conformitatea (de exemplu SOX și RGPD). Gestionarea identităților scanează continuu compania, pentru a identifica și remedia politicile cu impact asupra separării sarcinilor.

gestionarea identităților

Ce este managementul accesului?

Managementul accesului oferă ambele moduri de autentificare, în mai mulți pași (MFA) și unică (SSO), integrând identitățile și sistemele existente atât în cloud, cât și on-premises. Cu managementul accesului, organizațiile obțin flexibilitate pentru controlul accesului la platformele existente și sprijin pentru migrarea în cloud. Managementul accesului asigură faptulcă politica urmează utilizatorul, indiferent de dispozitiv și de loc, astfel încât datele să fie accesate în mod securizat de oriunde, oricând și de pe orice dispozitiv. Managementul accesului oferă o autentificare adaptivă, reducând riscul prin mai multe cerințe la conectarea utilizatorilor, în funcție de dispozitiv, loc și comportament, atunci când se consideră că accesul este foarte riscant. Aceste politici și criterii de autorizare în funcție de context sunt concepute pentru a răspunde amenințărilor la adresa securității datelor esențiale ale companiilor.

managementul accesului

Ce sunt serviciile pentru directoare?

Serviciile pentru directoare oferă mai multe opțiuni de implementare și le permit furnizorilor de software independenți (ISV) să includă directorul în aplicațiile lor. Un director unificat oferă scalabilitate elastică, pentru a susține dezvoltarea fără supraalocare inutilă, și se extinde ușor, fără a afecta serviciul existent. Serviciile pentru directoare oferă flexibilitate și optimizare arhitecturală, accelerează implementarea proiectelor și aplicațiilor de management al identității și reduc costul total de exploatare (TCO).

De ce este important IAM?

IAM este un instrument esențial pentru protejarea resurselor companiei împotriva amenințărilor cibernetice. Sistemele IAM asigură consecvența regulilor și politicilor privind accesul utilizatorilor în cadrul unei organizații, precum și aplicarea corectă a permisiunilor de acces la resurse atunci când utilizatorii își schimbă rolul în cadrul organizației. Fără monitorizarea automată a resurselor și activității, organizațiile devin vulnerabile la compromiterea utilizatorilor și breșele de date. Acest risc apare, de regulă, din cauza problemelor legate de drepturile de acces excesiv de restrictive care nu au fost gestionate eficient. Este un instrument esențial pentru mediile cloud, care vă ajută să gestionați consecvența accesului între centrele de date on-premises și numeroase servicii în cloud. Pentru a preveni atacurile bazate pe identitate, organizațiile au nevoie de o strategie IAM, pentru a obține o vizibilitate mai bună asupra utilizatorilor și activităților din companie.

Principalele funcții ale IAM

Soluțiile IAM oferă un control al accesului în funcție de rol, permițându-le administratorilor să reglementeze accesul fiecărui utilizator la sisteme și rețele. Scopul lor principal este captarea informațiilor despre utilizatori, gestionarea identităților utilizatorilor și organizarea permisiunilor de acces pe parcursul întregului ciclu de viață al identității. Principalele funcții includ:

  • Gestionarea identităților. Se referă la gestionarea conturilor utilizatorilor, inclusiv a drepturilor și permisiunilor, pe parcursul perioadei de colaborare cu aceștia.
  • Managementul accesului. Controlează politicile de acces unificate, de regulă prin activarea autentificării unice (SSO) și a autentificării în mai mulți pași (MFA).
  • Servicii pentru directoare. Gestionarea și sincronizarea datelor de autentificare în mod centralizat.
  • Alocări de utilizatori. Automatizează crearea și asignarea de noi conturi de utilizator.
  • Analiza identității. Detectează și previne activitățile suspecte legate de identitate utilizând machine learning.
  • Autentificarea unică (SSO). Oferă consolidarea parolelor și informațiilor de autentificare ale utilizatorilor într-un singur cont prin crearea de parole puternice, pentru simplificarea accesării serviciilor.
  • Autentificarea în mai mulți pași (MFA). Complică autentificarea prin pași de autentificare secundari, pentru a confirma identitatea utilizatorilor și a reduce riscul dezvăluirii datelor de autentificare furate.
  • Autentificarea în funcție de risc. Utilizează algoritmi pentru a calcula nivelul de risc al acțiunilor utilizatorilor. Blochează și raportează acțiunile al căror punctaj de risc este mare.
  • Gestionarea și administrarea identităților (IGA). Reduce riscul asociat accesării și privilegiilor excesive prin controlarea drepturilor.

Vedeți prezentarea generală a Oracle Identity Management.

Vizualizați o prezentare generală a videoclipului Oracle Identity Management

Avantajele IAM

Principalele beneficii ale IAM se referă la automatizare, securitate și gestionare. Împreună, aceste capacități pot îmbunătăți avantajul competitiv al companiei și flexibilitatea sa în afaceri. Automatizarea sistemelor IAM oferă o eficiență operațională mai mare, prin reducerea perioadelor de timp și resurselor necesare gestionării manuale a accesului utilizatorilor, precum și a riscului de erori umane. Datorită procesului simplu de gestionare a identităților în cloud, IAM permite și integrarea consecventă a controalelor privind accesul la date, pentru ca organizațiile să se poată extinde într-o varietate de servicii on-premises, mobile și în cloud. Acest lucru duce la o colaborare mai strânsă și informarea mai bună în întreaga companie. Pe lângă buna gestionare a identităților, IAM oferă și un control mai bun asupra accesului utilizatorilor, ceea ce reduce riscurile breșelor de date.

Companiile din prezent adoptă tot mai mult practici de lucru la distanță, ceea ce pune resursele IT în pericol atunci când nu sunt reglementate corespunzător. Sistemele IAM le permit organizațiilor să mențină securitatea și conformitatea în condițiile schimbării modelului de afaceri, pentru o flexibilitate mai mare.

Cum ajută Oracle cu IAM și în cloud?

Oracle Identity Management le permite organizațiilor să gestioneze eficient ciclul de viață complet al identităților utilizatorilor și accesul la toate resursele companiei, atât on-premises, cât și în cloud. Controalele identității se simplifică, reducând nevoia schimbării acestora conform utilizatorilor, rolurilor și grupurilor din mai multe medii. Platforma Oracle Identity and Access Management oferă soluții scalabile pentru gestionarea identităților, managementul accesului și serviciile pentru directoare. Platforma Oracle ajută organizațiile să consolideze securitatea, să simplifice conformitatea și să profite de oportunitățile de afaceri oferite de sistemele cloud și enterprise. Oracle oferă soluții pentru identitate și acces concepute să ajute companiile care utilizează cloudul, indiferent dacă în exclusivitate sau dacă dețin în centrul lor de date un ecosistem de servicii hibrid.