Oracle PLM för rymd-, flyg- och försvarsindustrin

Främja högsta möjliga kvalitet

Oracle PLM i rymd-, flyg- och försvarsindustrin

Alla som jobbar inom rymd-, flyg- och försvarsindustrin tampas med allt mer komplicerat arbete och omprövar de traditionella systemen som används för innovationer och för att utveckla och kommersialisera produkter.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) erbjuder nya framsteg – t.ex. samarbetsvänlig utveckling, modellbaserad systemutveckling, en sammankopplad leveranskedja, analyser och molnet – i en mycket säker, modern innovationsplattform som snabbar upp verksamheten och sänker kostnaderna.


Förbättra innovationsförmågan och smidigheten

Förbättra produktiviteten och resultatet

 • Förbättra samarbetet mellan globala team
 • Förbättra spårbarheten av krav i modellbaserad systemteknik
 • Förbättra måluppfyllelsen med en mer digitalt uppkopplad leveranskedja
 • Förbättra beslutsfattandet genom rollbaserade och åtgärdbara insikter
 • Snabba upp verksamheten, sänk kostnaderna och minimera riskerna med mycket säkra produktdata och processer

Vad är Oracle PLM för flygfarts- och försvarsindustrin?

Din bransch är särskilt utsatt för komplicerade föreskrifter, komprimerade livscykler, striktare budgetar och ökande global konkurrens. Äldre system går inte att skalanpassa för att tillgodose dina föränderliga behov eller de krav marknaden ställer i dag.

Oracle Product Lifecycle Management-lösningarna gör det möjligt att använda de senaste digitala förbättringarna inom luftfarts- och försvarsproduktdesign och utveckling. Ledd av en modern PLM-strategi kan du effektivisera verkställandet och snabba upp lönsam tillväxt.

 • Utveckling i samarbete
  Främja innovationsarbetet med säkert samarbete samtidigt som du skyddar åtkomsten till viktig information och viktiga processer. Digitalisera organisationens kunskaper i ett centralt produktregister för att ge personalen vad de behöver, underlätta återanvändning av delar och krav, samt anpassa produktportföljen strategiskt.
 • Modellbaserad systemteknik (MBSE)
  Ta dig an produktdesign och produktutveckling som ett virtuellt, heltäckande, modellbaserat system inom ett område, samtidigt som du ser till att varje ursprungligt krav tillgodoses i den färdiga produkten. Utvärdera systemkraven gentemot konceptdesignen snabbt och noggrant och integrera MBSE smidigt i kravhanteringen, liksom systemarkitektur och testhantering.

  Genom att bryta ned kundernas behov i hanterliga delar och samordna olika discipliner går det att optimera designkompromisser, konsekvensanalyser och verifiering och validering. Oracle PLM integrerar systemteknikprocessen med processerna för produktutveckling, kvalitet, upphandling och leveranskedjans produktsystem på ett unikt sätt.
 • Modellbaserad definition
  Sänk kostnaderna, eliminera redundans och minska komplexiteten genom att bli kvitt 2D-ritningar och använda 3D-modeller. Med Oracle PLM kan du ge universell åtkomst till designinformation utan att utsätta den immateriella egendomen för någon risk. Viktiga produkt- och tillverkningsanteckningar kan strömmas till användarna så att de kan samverka med 3D-modellen – och komma med feedback
 • Förenad leveranskedja
  Dela information i hela leveranskedjan i ett säkert, samarbetsvänligt nätverk. Få bättre insyn och överensstämmelse med partner i leveranskedjan för att förbättra den globala tillverkningen, kostnadshanteringen och ansvarstagandet. Med bättre digitala anslutningar kan du analysera designkoncept gentemot förmågan att tillgodose krav och kostnadsmål, förbättra måluppfyllelsen, fånga upp fler innovationer och identifiera risker i leveranskedjan.
 • Analys
  Fatta mer välunderbyggda produktbeslut med rollbaserade, åtgärdbara insikter när som helst under produktens livscykel. Inbäddade analysfunktioner ger beslutsfattarna relevant information så att de proaktivt kan vidta åtgärder för att förbättra produktens resultat
 • Molnet

  De nya säkerhetsfunktionerna i Oracle Cloud, som är avsett särskilt för alla myndighetsnivåer, tillhandahåller en modern, säker och kostnadseffektiv familj av molnlösningar. Dessutom har Oracle särskilda feltoleranta anläggningar i USA och i Storbritannien. Oracle följer branschstandarderna och de mest stränga certifieringarna och standarderna, däribland NIST, FISMA, ISO och HMG Security Policy.

  Oracle ska ge de dig bästa PLM-lösningarna i klassen i det distributionsformat som lämpar sig bäst för din verksamhet: PLM på Oracle Cloud, i ett hanterat moln eller i dina lokaler. Låt Oracle hjälpa dig att omvandla produktutvecklingsprocessen så att den passar verksamhetskraven och företagets förväntningar på avkastning. 


Relaterade produkter och lösningarKom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne