Oracle PLM för industriell tillverkning

Underbygg tillväxt

Tillverkare som ställs inför nya måsten på marknaden, som att differentiera och modernisera sig, byter ut gamla invanda tekniska verktyg mot den senaste bästa praxisen för att komma med innovationer, utveckla och kommersialisera mer lönsamma produkter.

Med Oracle Product Lifecycle Management (PLM) kan du omarbeta marknadsstrategierna helt, med nya möjligheter till komplex produktkonfiguration, produktutveckling under samarbete och annat. Lansera innovativa produkter som ger ypperliga resultat snabbare.

Oracle PLM i industriell tillverkning


Optimera prestanda, driv på tillväxten

Optimera prestanda, driv på tillväxten

 • Hantera informationen, processerna och besluten om produkter under hela livscykeln
 • Reagera snabbare på kundernas krav
 • Öka bruttomarginalerna, sänk de produktrelaterade utgifterna och nå ända fram med initiativ för att hantera kvaliteten i företaget
 • Hantera komplicerade produktutvecklingsaktiviteter säkert
 • Föregrip och synkronisera resurserna med OEM-kapitels goda uppdateringscykler

Vad är Oracle PLM för industriell tillverkning?

Ni står under intensiv press att bli piggare, mer innovativa, hållbara och kostnadseffektiva. De gamla systemen kan inte längre ge det stöd som krävs för att omvandla produktutvecklingsprocesserna och skaffa er en konkurrensfördel genom teknik.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) är en modern innovationsplattform som hjälper er att optimera produktdesignen och produktutvecklingen. Med de senaste PLM-förbättringarna kan industriella tillverkare bli mer effektiva på att verkställa sina planer och snabbare komma fram till lönsam tillväxt.

 • Komplexa konfigurerade produkter
  Oracle PLM-lösningarna är grunden för anläggning-enligt-beställning- och konfigurera-enligt-beställning-processer. Skapa en integrerad, automatiserad miljö för att hantera komplicerade konfigurationer och reagera snabbt på kundernas krav på massanpassning, förbättra per-beställning-försäljningen och tillverkningsprocesserna samt optimera nya produktutvecklingsresurser.
 • Samarbeta från koncept till lansering
  Öka produktiviteten och sänk kostnaderna genom att automatisera mycket samarbetsvänliga koncept-till-lansering-processer. Lansera produkter på marknaden som uppfyller de funktionella designkraven med en avvägning mellan kostnader, kvalitet och efterlevnad. Hantera er omfattande produktdefinition, med alternativ och varianter, från upphovs- till transaktionsmiljöerna.
 • Insiktsdriven innovation
  Genomför förändringar i rätt affärssammanhang. Innan du investerar bör du veta hur ett förslag passar in i er strategi och med era resursbegränsningar. Skaffa er insikter så att ni kan utvärdera förslag objektivt och väga av produktportföljen mot genombrottsprodukter och hållbara tillväxtinitiativ.
 • Modellbaserad systemteknik (MBSE)
  Ta dig an produktdesign och produktutveckling som ett virtuellt, heltäckande, modellbaserat system inom ett område, samtidigt som du ser till att varje ursprungligt krav tillgodoses i den färdiga produkten. Utvärdera systemkraven gentemot konceptdesignen snabbt och noggrant och integrera MBSE smidigt i kravhanteringen, liksom systemarkitektur och testhantering.

  Genom att bryta ned kundernas behov i hanterliga delar och samordna olika discipliner går det att optimera designkompromisser, konsekvensanalyser och verifiering och validering. Oracle PLM integrerar systemteknikprocessen med processerna för produktutveckling, kvalitet, upphandling och leveranskedjans produktsystem på ett unikt sätt.
 • Modellbaserad definition
  Sänk kostnaderna, eliminera redundans och minska komplexiteten genom att bli kvitt 2D-ritningar och använda 3D-modeller. Med Oracle PLM kan du ge universell åtkomst till designinformation utan att utsätta den immateriella egendomen för någon risk. Viktiga produkt- och tillverkningsanteckningar kan strömmas till användarna så att de kan samverka med 3D-modellen – och komma med feedback.
 • Projekthantering
  Skynda på innovationsprojekt och ta fram en väl fungerande produktportfölj. Med Oracle PLM får du väl synkroniserad projekthantering och kan maximera produktflödet. Hantera team och resurser bättre med kraftfulla verktyg som hittar de lämpligaste projektresurserna och färdigheterna så att personalen är engagerad och motiverad. Tillåt teamen att hantera allt arbete tillsammans på en central plats för att samla och automatisera genomförandet och så att du vet när deluppgifter blir klara. Hantera projektscheman var du än är i världen med intuitiva, integrerade och mobila schemaverktyg.
 • Kvalitetshantering i hela företaget
  Stöd er företagskultur som kretsar kring kvalitet genom att göra kvalitetsinformation och problem synliga för alla intressenter under produkternas livscykler. Oracle levererar en sluten, konfigurerbar lösning för kvalitetshantering som är tätt knuten till produktsystemet. Därmed blir det möjligt att snabbt lösa problem med produktkvalitet, efterleva föreskrifter bättre, skaffa mer nöjda kunder och sänka materialkostnaderna. Garantera att allt går att spåra så att det blir möjligt att övervaka produktsäkerheten och reagera snabbare.
 • Regelefterlevnad och hållbarhet
  Minska efterlevnadsriskerna i den tekniska processen utan att lägga lock på innovationsarbetet eller dess kvalitet. Inför efterlevnads- och hållbarhetsåtgärder i produkterna på ett tidigt stadium med sluten efterlevnadshantering för globala eller regionala åtgärder som REACH, RoHS, konfliktmineraler och till och med era egna efterlevnadsstandarder. Följ alla regler för att skydda de nuvarande intäkterna medan ni skaffar er en konkurrensfördel för långsiktig tillväxt.
 • Förenad leveranskedja
  Dela information i hela leveranskedjan i ett säkert, samarbetsvänligt nätverk. Få bättre insyn och överensstämmelse med partner i leveranskedjan för att förbättra den globala tillverkningen, kostnadshanteringen och ansvarstagandet. Med bättre digitala anslutningar kan du analysera designkoncept gentemot förmågan att tillgodose krav och kostnadsmål, förbättra måluppfyllelsen, fånga upp fler innovationer och identifiera risker i leveranskedjan.
 • Analys
  Fatta mer välunderbyggda produktbeslut med rollbaserade, åtgärdbara insikter när som helst under produktens livscykel. Inbäddade analysfunktioner ger beslutsfattarna relevant information så att de proaktivt kan vidta åtgärder för att förbättra produktens resultat.
 • Molnet

  Välj rätt distributionsmodell som passar dina affärskrav. Oracle PLM Cloud är ensamt om att erbjuda PLM i världsklass uppbackat av Oracle Clouds alla innovationer, effektivitet och kostnadsbesparingar – med säkerheten hos en egen, privat databas.

  Oracle ska ge de dig bästa PLM-lösningarna i klassen i det distributionsformat som lämpar sig bäst för din verksamhet: PLM på Oracle Cloud, i ett hanterat moln eller i dina lokaler. Låt Oracle hjälpa dig att omvandla produktutvecklingsprocessen så att den passar verksamhetskraven och företagets förväntningar på avkastning.


Bakgrund till framgångsberättelsen om Zebra Technologies
Zebra Technologies får enhetlig produktöverblick med Data Quality

Zebra Technologies tjänar 650 000 dollar på att börja använda Oracle Enterprise Data Quality. Det minskar problemet med dåliga data, duplicerad kod, ineffektiva processer och IT-insatser och ledde till nöjda interna och externa kunder.

Bakgrund till framgångsberättelsen om Godfrey Phillips India
Godfrey Phillips India förbättrar verksamhetsrapporteringen med 50 % och minskar IT-kostnaderna genom att konsolidera databaser till integrerade system
Vi valde Oracle Exadata Database Machine för dess unika egenskap av att vara den enda kontaktyta som behövs genom dess kombinerade maskinvaru- och programlösning. Det har förbättrat verksamhetens resultat, minskat faktureringstiden med 84 % och minskat den tid som läggs på daglig rapportering med 50 %. Oracle Exadata Database Machine har gjort oss så smidiga som vi behöver vara för att kunna spara ännu mer och få ännu bättre resultat under de fem kommande åren.
– Venkata Rao, informationschef på Godfrey Phillips India Ltd.

Relaterade produkter och lösningar


Kom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne