Oracle DaaS-lösningar (Data as a Service)

Samla, lägg till mervärde
och aktivera

 

Vad är data som tjänst?

Data som tjänst (DaaS, data as a service) är en revolutionerande ny tjänst som ger dig oöverträffade möjligheter att nå kunder.

DaaS är ett resultat av den växande volym och mångfald av data som genereras i dagens digitala värld. Användarna konsumerar data i en mängd olika system och processer – data som kan användas för att göra kundkontakterna mer relevanta och effektiva. Med sådana datadrivna insikter kan du nå kunder från marknadsförings- och säljavdelningen till i princip alla delar av företaget.

DaaS är en kostnadseffektiv och flexibel tjänst som hjälper dig att fokusera på att sälja dina produkter, snarare än på att söka efter, hantera och aktivera data. DaaS-lösningarna i Oracle Data Cloud – som bygger på Oracle ID Graph – kopplar samman vår stora mängd datadrivna lösningar så att marknadsförare, säljare och researchteam kan integrera bättre kunddata som leder till konkurrensfördelar.

Samlade kunddata

Oracle Data Cloud slår samman, analyserar och aktiverar kunddata i en enda samlad lösning. DaaS-lösningen tar hjälp av Oracle ID Graph för att generera kundinsikter från flera kanaler så att du får en bättre bild av dina kunder – vad de gör, vart de går och vad de köper.

Samla data

Få åtkomst till en uppsjö av data från olika enheter och kanaler.

Oracle Data Cloud kopplar samman olika datasegment så att du får en bättre bild av hur målgrupperna ser ut och vad de gör, vart de går och vad de köper.


Koppla samman och aktivera

Bryt ned isolerade kunddata.

Oracle Data Cloud hjälper marknadsförare att snabbt identifiera målgrupper och koppla samman deras beteenden på olika enheter och plattformar, så att du kan leverera det rätta budskapet till de rätta kunderna vid det rätta tillfället.


Smarta data

Se till att du syns på en myllrande marknad.

Bryt igenom bruset och leverera ett budskap som väcker genklang. Med Oracle Data Cloud kan marknadsförare och utgivare använda modellering, egenutvecklad data science och branschexpertis för att generera smartare data.


Mäta framgång

Se till att ditt budskap når målgruppen

Visa upp resultatet av dina marknadsföringsinitiativ. Med Oracle Data Cloud kan du använda transaktionsdata för att mäta effekten av dina marknadsförings- och engagemangsinitiativ och optimera framtida kampanjer.


Get Started