Flexibilitet och små innovationsprocesser

Modern Finance Reporting
Jag vinkar inte, jag drunknar!

Miguel Vergara, affärsutvecklare at Oracle, följ på Twitter: @EPM_insight


Hur du förbättrar innovationsklimatet på det stora företaget

Intel

Att bli ett mer flexibelt och innovativt företag är ett ansträngande och resurskrävande arbete, speciellt för de lite större företagen där utmaningen kan te sig både skrämmande och överväldigande. Och under tiden ser de sig ofta utmanade av nya, ”heta” bolag som utöver att få mediernas uppmärksamhet också lyckas pricka in nya marknadstrender gång på gång under deras framgångsresa.

Känslan som många upplever kan sammanfattas i uttrycket från Stevie Smiths poem; ”Not waving, but drowning”. Innovationsandan har helt enkelt drunknat i gamla och stelbenta interna processer.

Detta är ett allvarligt problem. Vi vet alla hur svårt det är för stora företag att upprätthålla en kontinuerlig innovationsprocess över tid. Ibland syns inte problemen, på pappret kan de interna processerna vara hur ”lean” som helst. Istället sitter problemet ”i väggarna”, där innovationsandan bryts ned genom en ”det där har vi redan prövat”- eller ”det där mäts inte jag på”-kultur.

Men att något är svårt är inte det samma som att det är omöjligt. Det finns många områden inom ett företag där små förändringar kan göra stor skillnad. Och jag tror det är viktigt att börja just där, med ”de lågt hängande frukterna”, om man ska kunna hitta tillbaka till en framgångsrik innovationskultur. Att hitta och justera dessa affärsprocesser, oavsett om det rör finans, HR eller produktionsplanering, kan leda till en rejält förbättrad EBITDA.

  De första stegen mot en mer flexibel organisation måste tas av beslutsfattare i styrelserummet med makt och kontroll för att leda förändringen.  

Men bara de första stegen. Innovatörerna som gör en skillnad ofta hittas utanför styrelsen, och i allt högre grad hos finansavdelningen som fått en allt mer fullständig bild av vad som händer i hela företaget.

Stora företag kan ibland frestas av att titta på vad framgångsrika nystartade företag gör för att främja innovation, men denna strategi är vanligtvis orealistisk med tanke på de system, myndighetskrav och processer som stora bolag måste hantera. Det är onödigt, att göra befintliga processer mer flexibla är lättare.

Större företag fungerar helt annorlunda än nystartade företag, och det är bara logiskt att de närmar sig flexibilitet på ett sätt som passar deras verksamhetsmodell. Forbes krönikör, Mike Maddock, hävdade nyligen just detta, och liknade stora företag vid motorer som behöver fokusera på finjustering och inkrementell innovation snarare än att försöka uppfinna en ny motor.

Med andra ord, du kan inte införa en omfattande innovationsprocess i ett system som inte är innovativt i sig själv och förvänta dig att det funkar. Etablerade företag kommer vara bättre betjänta av att börja i liten skala och finjustera där det gör störst skillnad.

  Självklart finns det stora bolag som lyckats skapa en innovativ företagskultur. Där finns i regel en 70-20-10 princip. 70 procent av medarbetarnas tid ska disponeras till kärnverksamheten, 20 procent ska vara kopplat till kärnverksamhet, och de sista 10 procenten till projekt helt utanför. Det är inom de sista 10 procenten som magin kan ske.  

Ett företag vi arbetat med hade vitt spridda databaser för betalning och inköp, något som bidrog till att transaktionsprocessen var trög. Detta påverkade både företaget och dess kunder. Genom att ta en närmre titt på betalningsprocesserna för att se var man kunde minska komplexiteten lyckades bolaget snabba upp sin transaktionsprocess vilket bidrog till ett kraftigt förbättrat EBITDA.

Små innovationsprocesser har potential att addera värde i nästan alla branscher, oavsett om det rör sig om offentlig sektor, telekom, detaljhandeln eller industrin. I Förenade Arabemiraten har staten insett detta och skapat en öppen datapolicy för medborgarna för att uppmuntra dem att dela sina egna innovativa idéer om hur regeringens politik och samhället kan förbättras.

Affärssystem, speciellt de molnbaserade, kan också spela en roll i att hjälpa företag till en mer pragmatisk inställning till innovation. De hjälper företag att övervaka och utvärdera effekterna av en föreslagen förändring i realtid vilket medger en snabbare återställning om förändringen visar sig vara skadlig för verksamheten.

I vår digitala era måste varje verksamhet ha en hög flexibilitet och gott innovationsklimat för att överleva. Marknaden har ingen respekt för storlek eller status längre och både små och stora företag kan gå omkull om de inte förstår och agerar på detta.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.