Företagsfusionens risker
Modern Finance Security
En lyckad integration gör förvärvet framgångsrikt

Miguel Vergara,
affärsutvecklare at Oracle, följ på Twitter @EPM_insight


30-60 procent av synergierna vid ett uppköp är beroende av en framgångsrik IT-integration.

Intel

2015 var året då vi slog rekord i antalet företagsfusioner och uppköp. Totalt spenderades enligt Bloomberg över 3,8 billioner (!) dollar på företagsköp och fusioner.

Och visst är det värt att fira när ett företagsköp gått igenom. Att köpa rätt företag till rätt pris är inte enkelt. Men då är dock bara halva jobbet gjort. En snabb integration av det uppköpta företagets affärssystem och processer är precis lika viktigt för att köpet ska löna sig långsiktigt.

Ställ frågan till närmsta chef och du lär få höra plågsamma berättelser om mardrömsintegrationer av trassliga IT-system och invecklade affärsprocesser. Sammanslagning av IT-system har blivit ett av de viktigaste stegen i en lyckad integration idag. Konsultföretaget Bain hävdar att mellan 30-60 procent av synergierna efter en fusion är beroende av en framgångsrik IT-integration.

IT-integrationen är också ett av de svåraste momenten i en lyckad fusionering eftersom det kräver att du håller många bollar i luften. IT-ansvariga måste besluta om vilka system de ska behålla, migrera eller skrota samtidigt som de är djupt involverade i att effektivisera bolagens olika processer. Utan att integrationen medför driftsstopp eller på annat sätt hindrar den dagliga verksamheten. Som lök på laxen blir de ofta involverade i interna strider mellan olika styrelsemedlemmar och revirpinkande avdelningschefer.

Med tanke på detta är det kanske inte så underligt att budgeten för företagsfusioner och integrering sällan hålls. Mer än var femte företag världen över har satt en för låg budget för integration enligt Ernst & Young. Den genomsnittliga integrationsbudgeten ligger runt 14 procent av företagsaffärens totala värde och en felaktig budget på några procent kan leda till oväntade kostnader på hundratals miljoner kronor vid större företagsaffärer.

En frestande genväg är förstås att undvika att helt integrera de båda bolagens IT-system och affärsprocesser, speciellt när IT ändå har press på sig att få allt att snurra så snart som möjligt efter köpet. Att få ihop hundratals, kanske till och med tusentals, olika IT-system kan te sig som en omöjlig uppgift.

Men i praktiken kommer de flesta bolagen till insikten att en integration är nödvändig för att synergieffekterna av köpet ska kunna bära frukt: en standardisering och harmonisering av IT-systemen och processerna minskar kostnaderna och ger möjlighet att arbeta mer effektivt på lång sikt.

Molntjänsternas genomslag inom back-office på företagen har gjort att en IT-konsolidering kan ske mycket snabbare och enklare. Molntjänster finns idag tillgängliga från enskilda affärsapplikationer ner till hela IT-infrastrukturen och kräver mycket mindre handpåläggning vid integrationer än traditionella interna datacenter. Molntjänster är också enkla att konfigurera vid förändringar eftersom de inte kräver en fysisk plats i datacentret. Och de kan utökas allteftersom bolaget växer.

Lika viktigt är att bolagen kan avstå mycket av det konfigureringsarbete som en fusion normalt innebär och istället lägga tiden på att få verksamheten att växa.

Självfallet kräver en fusion mer än bara en lyckad konsolidering av IT-systemen. Det är minst lika viktigt att båda företagen är involverade i att slå ihop och utveckla företagskulturerna och att varsamt hantera eventuell varumärkesproblematik. Men IT-integrationen kan faktiskt stjälpa en hel affär om den misslyckas.

Att planera och besluta sig för en enhetlig strategi är därför av högsta vikt. Båda parter måste besluta sig för vilka system som de ska behålla, migrera eller skrota. De måste också identifiera vilka delar av affären som kommer kräva extra investeringar efter fusionen och ha en plan för detta samtidigt som kostnaderna hålls nere. Det är lätt att tappa kontrollen över kostnaderna i fusionsyran om man inte har en noggrann plan för detta.

Under de senare åren har IT-integrationer fått många företagsfusioner på fall. Men om de sker på rätt sätt har de också blivit nyckeln till framgångsrika synergieffekter. Idag har molnet gjort integrationerna enklare, snabbare och billigare. Företag som idag är ute efter lämpliga uppköpskandidater kan skatta sig lyckliga över att tekniken för integration av IT-systemen nu i mångt och mycket kommit ikapp och inte längre är ett hinder utan en möjlighet.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.