Riskhantering i det moderna företaget

Risk Assessment

Riskabla affärer

Miguel Vergara, affärsutvecklare at Oracle, följ på
Twitter: @EPM_insight


Hur du hanterar den ökande mängden hot mot verksamheten.

Intel

Turbulens på aktiemarknaden, en oro för global lågkonjunktur och flyktingkrisens inverkan på den europeiska marknaden; det här är bara några de större globala trender som finns på företagens radar 2016 eftersom de har potential att störa verksamheten, få strategierna att spåra ur och kraftigt försämra vinsterna. Även de mest erfarna vd-rävarna skulle bli förlåtna om de knäade under det stora antalet risker som de nu behöver känna till, bedöma och hantera.

Riskhantering är en av de svåraste uppgifterna för ett företag eftersom den ofta kräver att vi tar beslut baserat på ett visst mått av spekulation. Och som lax på löken tillkommer snabba och nya regelförändringar från myndigheter i en allt högre takt, något som kräver en ökad flexibilitet i företagen. Idag kan en undermålig riskhantering få en ganska dramatisk effekt på verksamhetens tillväxt.

Medan många stora företag har en hel avdelning som hanterar risk så är det oftast CFOn som är ansvarig för att identifiera, mäta och hantera riskerna utifrån ett helikopterperspektiv. Detta kräver att de lägger ned tid och resurser på att prioritera varje enskild risk för att hålla skutan på rätt kurs när havet stormar. Inte nog med det, det ligger på CFOns bord att räkna ut de ekonomiska konsekvenserna som riskerna medför och planera för olika scenarier. För att på så vis hitta det bästa sättet att allokera resurser.

Riskerna varierar självklart beroende på organisationen och marknaden de är verksamma på men under de senare åren har globala påverkansfaktorer såsom flyktingkrisen, den sega återhämtningen efter finanskrisen samt ökande komplexitet i regelverken haft inverkan på bolagens resultat oavsett bransch eller marknad. Kostnaderna som företagen haft för att hantera dessa globala fenomen har varit enorma, speciellt om riskhanteringsprocessen varit eftersatt inom organisationen. Under 2015 såg vi mer än ett företag som förlorade miljarder i börsvärde och där deras trovärdighet fick sig en allvarlig törn på grund av en undermålig riskhantering. Kopplingen mellan ett bolags riskhantering och dess aktievärde har aldrig varit så stark som idag.

Rätt hanterad kan emellertid en effektiv riskhantering hjälpa företag att bättre förbereda sig för oväntade händelser så att de kan undvika – eller åtminstone mildra – effekterna av en nedgång i marknaden. En undersökning från Ernst & Young visar att företag som är duktiga på att hantera risk har tre gånger så bra EBIDTA som de som inte är det.

De CFOer som briljerar i riskhantering har förstått att en integrerad syn på såväl risker som möjligheter är avgörande för resultatet. Genom att införa en standardiserad process för att identifiera, övervaka och svara på hot från omvärlden kan CFOn reagera snabbare och vidta nödvändiga åtgärder innan skadan är skedd.

Mätbarhet är också viktigt. Precis som de flesta företag mäter regelbundet sina resultat mot uppsatta nyckeltal bör de också göra regelbundna utvärderingar av sin riskhantering för att säkerställa att de är tillräckligt förberedda på en potentiell kris. För att uppnå detta måste företagen snabbt kunna analysera finansiella data och jämföra dem mot nyckeltal från alla delar av organisationen, inte bara ekonomiavdelningens. CFOn bör kombinera riskhantering med resultatanalys, detta för att få en överblick om hur de korrelerar med varandra. Varje månadsrapport från respektive del av organisationen bör ha ett avsnitt hur de ser på riskerna där de också försöker uppskatta eventuella kostnader för dessa. På detta vis kan CFO lättare fatta de beslut som är bäst, eller åtminstone minst dåliga, för företaget. Ibland räcker det att upptäcka dolda risker genom att be respektive operative chef att göra en enkel scenarioanalys, typ ”best case” och ”worst case”.

Transparens är också viktigt så att potentiella risker flaggas tidigt till affärsägarna inom organisationen. De kanske inte har den analysförmåga som krävs för att dyka ned i all data. Att kunna visualisera och summera potentiella risker via enkla och lättillgängliga gränssnitt hjälper affärsägarna att fatta snabba och välinformerade beslut.

Riskhantering har ett rykte om sig att vara en komplex, tidskrävande och ganska otacksam uppgift. Men idag är den viktigare än någonsin. Och det blir upp till den moderna CFOn att utföra den.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Läs mer om

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne