Risk management 2.0

Finance-4.0

Så minimerar du risken i leverantörsledet

Miguel Vergara,
affärsutvecklare på Oracle, följ på Twitter: @EPM_insight


Transparens och omvärldsbevakning är nyckeln till välfungerande leverantörsrelationer

Intel

Alla företag som använder underleverantörer för sin produktion, oavsett om det rör tjänster eller produkter, är säkerligen medvetna om hur relationerna förändrats under de senaste åren. I synnerhet har leverantörsrelationer blivit mycket mer nyanserade när företagen nu ser till att utveckla en mer exakt och flexibel metod för planering.
Ett centralt inslag för att bygga framgångsrika leverantörsrelationer är att utveckla en ny typ av öppenhet, en transparens som måste gå åt båda hållen om det ska fungera. Företagen behöver en tillräckligt djup förståelse för leverantörernas vardag för att kunna noggrant planera framåt medan leverantörerna måste förstå hur och var de passar in i bolagets strategi (snarare än att bara vara en leverantör av råvaror).

För att uppnå denna nivå av transparens krävs det att finansteamen att utökar sin kompetens. Den moderna finansexperten måste på samma gång en dataansvarig, analytiker och affärsstrateg för att kunna säkerställa att leverantörskedjan inte bryts och samtidigt bidrar till bolagets resultat.

En organisation kan ha otaliga leverantörer som är kritiska för dess verksamhet. Ta en global återförsäljare som exempel. En fördröjning från en leverantör kan leda till ett större avbrott i hela leveranskedjan, något som kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser om det kommer som en överraskning och där återförsäljaren får kort tid på sig att reagera.

Att förstå leverantörens verksamhet handlar därför inte längre bara om att se till att de har möjlighet att ta emot min order i samma stund som jag lägger den. Man måste också se på leverantörsrelationen utifrån ett riskhanteringsperspektiv. Därför behöver finansteamen också kunna förutsäga hur aktuella händelser och framtida marknadsutveckling kan påverka en leverantörs förmåga att leverera i tid. Därför krävs det nya typer av verktyg som kan analysera och borra sig ned i ostrukturerad data, s.k. Big Data-lösningar.

När allt kommer omkring är leverantörsriskerna mångfacetterade. En leverantörs produktivitet kan självklart hotas av tillgång till råvaror men även av andra omständigheter utanför dess kontroll, såsom oroliga finansmarknader, förseningar i sin verksamhet på grund av strejker, extrema väderförhållanden, politisk oro m.m.

Att bygga in en mindre mängd ostrukturerad data i sin finansmodell – exempelvis nyheter och lokala trender – har redan visat sig avsevärt förbättra noggrannheten i prognoserna och minskar därmed riskerna i verksamheten. Exempelvis har vissa kreditvärderingsinstitutet börjat införliva icke-numeriska data i sina analyser för att kunna leverera mer träffsäkra betyg. De förbättringar som kreditvärderingsinstituten sett har fått hela branschen att ompröva sina analysmetoder.

Om man tar det ännu längre kan organisationer integrera historiska data från en leverantörs leveranssäkerhet under olika marknadsförhållanden i sin egen planering. Med dessa data kan finansteamen mer exakt identifiera vilka leverantörer som är bäst lämpade att hjälpa dem vid en produktlansering vid en given tidpunkt. Om något oförutsett händer finns det alternativa leverantörer att välja mellan. De kommer också att ge företaget en mer fullständig bild av hur pass känsliga deras produktplaner är för förändringar bland leverantörerna.

Detta för oss tillbaka till diskussionen om transparens. För att kunna ta del av fördelarna som beskrivs ovan krävs ett mer öppet informationsutbyte. Exempelvis bör man titta på att ta fram en  gemensam instrumentpanel som håller reda på alla pågående aktiviteter mellan företaget och leverantör. Detta kommer att se till att alla ansvariga parter arbetar med samma uppdaterade information. Det är också avgörande att dessa data enkelt kan integreras i finansteamets planerings- och beslutsprocess.

Allteftersom lagerhållning av komponenter blir allt mindre lönsamt för verksamheter bör man göra det möjligt för leverantörer att se vilka material som kommer efterfrågas i framtiden. Därmed hjälper det dem att bättre planera sin egen produktion och därmed undvika allt för stora lager. Vissa företag uppmuntrar också sina leverantörer att integrera sina data med företagets, till exempel uppgifter om leverans och leveransplanering, så att de alla får en mer komplett bild av hur deras verksamheter påverkar varandra.

Integration av ostrukturerad data i leverantörsplaneringen kommer utan tvekan att bli normen, särskilt när fler företag anpassar molnbaserade plattformar och analyser som ligger till grund för detta synsätt. Företag som redan gör detta har kunnat se 15-20 procents förbättrad noggrannhet i sina leverantörsprognoser. Och vi har förmodligen bara skrapat på ytan kring möjligheterna då det ännu finns väldigt mycket ostrukturerad data att slipa sina analyser med.


The Oracle Cloud for Finance blog, brought to you in association with Intel®

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.


Läs mer om

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne