Ekonomichefer och supply chain

Ekonomichefer och supply chain
Sätt ekonomichefen i centrum för logistiken

Miguel Vergara, affärsutvecklare på Oracle @EPM_insight


Hur ska företagen kunna förbereda sina logistikstrategier på geopolitiska skälvningar som de inte ens kan förutse?

 Logistikprocesserna behöver vara mer anpassningsbara och flexibla. De behöver vara anpassade till kundernas förväntningar och skiftande leveransbetingelser. 

Det är ett enormt problem, men ambitiösa företag bör hälsa osäkerheten med glädje, eftersom det ger dem möjlighet att visa sig mer flexibla och lyhörda än konkurrenterna. Dessa attribut har kommit att betyda framgång för moderna företag i lika hög grad som deras förmåga att komma med nyheter och röra om på marknaden.

Göra logistiken till en resultatenhet

Modern heltäckande supply chain

Det är dags att se på logistiklösningar med nya ögon. Rapporten vi publicerade nyligen avslöjar att mer komplexitet, mer krävande kunder och minskande marginaler har gjort det absolut nödvändigt att ha en lönsam och effektiv verksamhet. Med ny automatiseringsteknik och artificiell intelligens (AI) har gett organisationerna möjlighet att bygga upp en smartare logistikavdelning från grunden.

Detta skapar förutsättningar för snabbare och mer kontrollerad leverans. Konsumenter i Paris vill inte vänta i två veckor på att en produkt ska levereras från en fabrik i Malaysia när konkurrenterna kan leverera liknande varor inom en dag eller två. Och med tanke på den skiftande kursen mellan euron och den amerikanska dollarn kan biltillverkarna vilja ha flexibiliteten att flytta tillverkningen mellan Europa och Mexiko för bilar som är ämnade för USA.

Uppmaning till strategiskt sinnade ekonomichefer

Modern heltäckande supply chain

Om det ska gå att bli så flexibel krävs ett helt annat sätt att se på logistiken, och eftersom ekonomiavdelningen är kontrollcentralen för hela företagets information om resultat, vinster, kostnader och framtidsutsikter så har den en mycket viktig roll att spela vid övervakningen av denna ändring.

Moderna ekonomichefer kan få en central inblick i affärområdesverksamheten, kundernas efterfrågan och själva processerna i realtid. Det innebär att de är perfekt placerade för att lokalisera problemområden eller upptäcka nya sätt att bli effektivare. På samma sätt kan de sporra organisationen att se till att beslut bygger på verksamheten i hela företaget. Detta närmare samarbete är nyckeln till att upprätta en verkligt sammanhängande logistikavdelning där data, processer och team strävar åt samma håll.

 

”Moderna ekonomichefer kan få en central inblick i affärområdesverksamheten, kundernas efterfrågan och själva logistikprocessen. Det innebär att de är perfekt placerade för att lokalisera problemområden eller upptäcka nya sätt att bli effektivare.”

Datas roll

Data är ett nödvändigt inslag vid styrningen av framtidens företag, och detta gäller inte bara när det kommer till logistik.

Företagen inser hur viktigt det är att få korrekta data i rätt tid för att kunna fatta beslut på goda grunder, och de behöver system som underlättar informationsflödet till varje affärsområde. Varje extern händelse och varje beslut om logistiken som fattas får effekter på andra avdelningar, så dessa beslut måste fattas med hänsyn till alla relevanta variabler och affärområdesinsikter.

Automatiserade system kommer i allt högre grad att överlämna värdefulla data om driften från varje funktion inom logistikavdelningen till ett centralt system där de kan användas som underlag för företagets övergripande strategi. Utöver att hjälpa till med förebyggande underhåll i traditionell mening, kommer detta ge företagen möjlighet att ta en närmare titt på, och ständigt finslipa, sina processer för att göra ekonomiska vinster. Dessa system kommer även ge företagen möjlighet att konstant förbättra det interna samarbetet och se till att eventuella problem som kan påverka sälj-, marknadsförings- eller serviceteamen snabbt förmedlas till alla berörda.

 

”Automatiserade system kommer i allt högre grad att överlämna värdefulla data om driften från varje funktion i till ett centralt system där de kan användas som underlag för företagets övergripande strategi.”

Det är inte svårt att inse effekten av ett plötsligt högre oljepris på transport och logistik, men det krävs övermänskliga ansträngningar för att förstå hur detta i slutändan kommer att påverka företagets resultat och formulera det bästa försvaret. I detta fall är prediktiva verktyg som använder data för att skapa modeller och förbereda olika scenarier ovärderliga.

Styrkan hos ett företags logistik kommer i allt högre grad att ha avgörande betydelse (om de leverar varor såklart), i synnerhet då företagen möter allt större osäkerhet och intressenternas forskande blickar. Precis som att datorprogram numera designas med artificiell intelligens för att hantera mer komplicerade frågeställningar behöver en logistikavdelning programmeras för att anpassa sig till det oväntade. Denna ändring kommer inte att genomdrivas i första taget, men dagens ekonomichefer har tillgång både till de tekniker och till den strategiska insikt som krävs för att anpassa sig fort.


Läs mer