Transition to the Cloud

Cloud Transformation Blueprint
Drawing Up a Cloud Transformation Blueprint

Dee Houchen,
Senior Director of ERP solutions at Oracle @DeeHouchen


Hur personal- och ekonomiavdelningen går i bräschen för företagets övergång till molnet.

 37 % av alla företag har flyttat ut sina personal- och ekonomisystem i molnet för att kunna dela data bättre mellan olika avdelningar. 

Det finns inte längre någon tvekan om molnets framtid inom affärsvärlden. Företag i alla storlekar och branscher flyttar ut sina system i molnet för att hålla jämna steg med kraven från en snabbare och mer oförutsebar marknad. I en rapport McAfee publicerade nyligen förutsåg man att 80 % av alla företags IT-budget kommer att läggas på molnet inom 15 månader. 

Många företag har startat omvandlingen på sitt backoffice. Skälen till det är goda. Personal- och ekonomichefer ombeds bidra mer aktivt till affärsstrategin, de förra genom att ta ansvar för hanteringen av personalen och rekrytering, de senare genom att hitta nya insikter i företagets data som kan ligga till grund för styrelsens beslut. Med tanke på deras gemensamma intresse för dessa processer är det bara naturligt att de samarbetar mer.

Ekonomi- och personalavdelningen

Ekonomi- och personalavdelningen: molnets nya dynamiska duo

En enhetlig molnplattform ger mer insyn i företagets data och större samsyn mellan person- och ekonomiavdelningen, men även mellan backoffice-funktionerna och IT-avdelningen. Faktum är att ny forskning från Oracle och MIT Technology Review visar att 37 % av alla företag har flyttat ut sina personal- och ekonomisystem i molnet för att kunna dela data bättre mellan avdelningarna, och 71 % har nått positiva resultat.

Detta är inte den enda fördelen som företagen har av övergången till molnet. Samarbetet mellan personal- och ekonomiavdelningen har förbättrats på 46 % av alla företag, och 52 % av de högre cheferna säger att relationen mellan personal-, ekonomi- och IT-avdelningen har förbättrats mer än väntat som ett resultat av molnimplementeringen.

 

”Uttrycket digital omställning leder kanske tanken till en teknisk revolution, men det är bara en sida av saken.”

Denna sista punkt är betydelsefull. Uttrycket ”digital omställning” leder kanske tanken till en teknisk revolution, men det är bara en sida av saken. Visst håller molnplattformar och avancerade analysmöjligheter på att forma nya affärsmetoder och tjänster till kunderna, men det är de som arbetar med dessa tekniker som ligger bakom förändringen.

Eftersom så många molnomvandlingsprojekt inleds i backoffice har det fallit sig så att det är personal- och ekonomiavdelningen som blivit tvungna att skaffa sig de färdigheter de behöver för att arbeta med molnet. Rupert Haines, vice VD för Global Business Finance Operations på Oracle, har sagt att ”Avkastning på investeringar handlar inte bara om sparade kostnader och kortare ledtider. Det är medarbetarna som ligger bakom alla företags tekniska framgångar, och det är anledningen till att ekonomi- och personalchefer leder sina organisationers molnomvandling och bygger upp modellen för den övriga verksamhetens övergång till molnet”.

 

”Eftersom så många molnomvandlingsprojekt inleds i backoffice har det fallit sig så att det är personal- och ekonomiavdelningen som blivit tvungna att skaffa sig de färdigheter de behöver för att arbeta med molnet.”

Oavsett om de ber IT-avdelningen komma och utbilda personal- och ekonomiteamen, anlitar hjälp utifrån eller automatiserar administrativa uppgifter så att personal- och ekonomicheferna kan fokusera på att skaffa sig nya färdigheter behöver personalen ha hjälp av sina företag om de ska kunna anpassa sig till nya arbetssätt. Omvandlingsprojekt kräver ett gyllene snitt mellan medarbetare, färdigheter och teknik, och de företag som gör den rätta avvägningen på sitt backoffice kommer ett steg närmare en lyckad molnomvandling inom hela organisationen.


Learn More

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne