Kostnads-fördelning och värdeflöden

Kostnadsfördelning och värdeflöden
Vad kan laxen lära ekonomichefer om kostnadsfördelning?

Miguel Vergara, affärsutvecklare på Oracle @EPM_insight


Utforma verksamheten kring värdeflöden för att upptäcka ineffektivitet och minska kostnader

Laxens liv är bokstavligen en uppförsbacke. Laxen tillbringar sina första år i havet, men som vuxen återvänder den till sötvattnet och gör den långa, svåra resan uppströms för att leka på samma plats som den en gång föddes.

Det är en otrolig fysisk bedrift, och lika imponerande är laxens förmåga att finna vägen tillbaka och veta exakt hur mycket energi som krävs för att klara varje strömsamling och hoppa uppför varje vattenfall – och samtidigt spara tillräckligt mycket krafter för att orka slutföra resan. Man kan säga att det är en uppvisning i ”reverse engineering” ställd på sin spets.

Modern ekonomi i den digitala tidsåldern

Modern ekonomi i den digitala tidsåldern

För ett modernt företag är ambitionerna något mer komplexa än för en lekande lax, men det finns en viktig lärdom att dra här: effektivisering uppnås i processer, inte i resultat, och på lång sikt leder den till viktiga fördelar.

Tänk dig om laxen lade all sin energi på varje hinder – då skulle simturen uppströms vara betydligt mer utmattande och risken är att färre fiskar skulle överleva resan. På liknande sätt kan ett företag som ägnar för mycket tid och energi åt ineffektiva processer dra på sig onödiga kostnader som påverkar det ekonomiska resultatet och företagets framtida framgångar.

Dyk ner i processerna

Traditionellt sett har företag utformat sina kostnadsfördelningsstrategier kring produkter och specifika affärsresultat. Problemet med utgifter som bygger på drivande faktorer är att du bara kan omfördela kostnader mellan processer, inte upptäcka nya möjligheter till effektivisering eller besparingar.

 

“Problemet med utgifter som bygger på drivande faktorer är att du bara kan omfördela kostnader mellan processer, inte upptäcka nya möjligheter till effektivisering eller besparingar.”

Genom att utforma verksamheten kring värdeflöden i stället för traditionella resultat kan organisationer faktiskt följa utgiftsflödet genom hela verksamheten och på så sätt upptäcka nya sätt att skapa ett mervärde.

Det här är inte enkelt. Många ekonomichefer har gjort karriär på sin förmåga att arbeta med traditionell kostnadsfördelning och drastiska förändringar i deras modus operandi är lika mycket en kulturell utmaning som en logistisk kullerbytta. Supply Chain- och verksamhetschefer har för sin del redan börjat tillämpa kostnadsfördelning baserad på värdeflödet, eftersom det tvingar dem att fokusera på produktiviteten – något som har överordnad betydelse för deras affärsområde och har lett till en del märkbart positiva resultat.

Modern ekonomi i den digitala tidsåldern

Modern ekonomi i den digitala tidsåldern

I telekombranschen har Orange France tillämpat en värdeflödesbaserad metod för att hantera leverantörsfakturor och sammanställa lönsamhetsrapporter. Genom att identifiera och åtgärda flaskhalsar i processerna kunde Orange förbättra samarbetet mellan ekonomi-, inköps- och verksamhetsteamen och uppnå bättre resultat till kunderna, allt till en lägre kostnad än tidigare.

Andra företag, som Marazzi Group i Italien, använder Supply Chain- och ekonomilösningar i molnet till att utforma unika värdeflöden. Marazzi Group avhjälpte en avgörande flaskhals när det gällde kapaciteten för inkommande gods genom att skapa ett produktschema som prioriterar inkommande materialleveranser baserat på vilka deras mest lönsamma kunder är. Företaget valde också att synkronisera produktionen och inkommande gods med realtidsinsyn i tillgången på lastplatser för att undvika dyrbara förseningar.

 

“övergången från resultatbaserad till värdeflödesbaserad kostnadsfördelning inte kan – eller bör – ske över en natt.”

Nyckeln till en smidig resa uppströms

Det är viktigt att notera att övergången från resultatbaserad till värdeflödesbaserad kostnadsfördelning inte kan – eller bör – ske över en natt. Hela organisationen måste först ha tagit till sig det nya synsättet och det måste finnas ett fritt och öppet flöde av data mellan arbetsteamen om kostnadsfördelningen ska bli konsekvent. Med detta sagt finns det några steg att följa på vägen dit:

Steg 1: Koll på kunderna

Ett företag som förstår vad som skapar ett mervärde för sina kunder har bäst förutsättningar att arbeta fram processer som kan leverera detta. Varje steg i värdeflödet ska tas fram med samma fokus och samordnas för maximal produktivitet. Det gäller allt från marknadsföringsaktiviteter, lagerhållning och leveranstaktik till tillverkningsstrategier.

Steg 2: Hitta den svagaste länken

Precis som med alla processer är värdeflödet aldrig starkare än sin svagaste länk. Vägen till betydande produktivitetsvinster handlar om att upptäcka flaskhalsar tidigt i processen, så att du kan bygga upp system för att undvika dem och ge personalen rätt förutsättningar för att arbeta mer produktivt. Tillgången till affärsdata på detaljnivå är väldigt viktig under det här tidiga steget och i Supply Chain-världen har vi upplevt att företag lyckats höja produktiviteten med 20 procent från ett år till ett annat.

Steg 3: Digitalisera processerna

Det kan tyckas självklart att påpeka att det går enklare och snabbare att hantera digitala processer – för att inte tala om det faktum att de enkelt kan automatiseras för att öka arbetstakten i hela verksamheten. När du lägger till ny data från IoT-sensorer och nya former av automatisering i kompotten förses värdeflödescheferna med mer information än någonsin. Informationen kan användas till att finslipa strategier och arbeta förebyggande med att kringgå eventuella hinder.

En upptäckt och åtgärdad flaskhals kan ha stor påverkan på företagets resultat

Med risk för att metaforen blir uttjatad skulle jag vilja återvända till kungslaxens mödosamma resa i uppförsbacke. Skillnaden mellan liv och död är ofta en fråga om centimeter och handlar i slutändan om hur mycket energi en fisk har sparat för att orka med varje hinder (plus en del tur förstås). I en stor organisation kan minsta fnurra i en flaskhals i produktionen lyfta en produkt från kostnadsstället till en faktor som ändrar hela spelplanen. Vad företag behöver är rätt medarbetare, strategier och infrastruktur på plats för att upptäcka och reda ut de här knutarna när de dyker upp.


Läs mer

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne