Vinster och förluster

Nollbasbudgetering
Har vi verkligen koll på lönsamheten?

Miguel Vergara, affärsutvecklare på Oracle @EPM_insight


Varför detaljerad information om vinster och förluster är en förutsättning för framgång

Företagen är mer pressade än någonsin att förbättra resultatet och behålla lönsamheten, och de litar i allt högre grad på att ekonomicheferna ska hjälpa dem med detta. Enligt Oracles egen undersökning anser 53 procent av ekonomicheferna att deras företag kräver mer av dem än tidigare.

Problemet är att ekonomicheferna ofta tvingas optimera värdet utifrån en ofullständig bild av var företaget tjänar eller förlorar pengar. Fragmenterade system och isolerad data fortsätter att lägga hinder i vägen. Det som inte är känt om företagets vinster och förluster kan vara det som får det på fall.

Företagen är medvetna om att de behöver agera. 78 procent säger att korrekt kostnadsinformation är ett av deras främsta förbättringsområden, och 93 procent vidtar eller planerar att vidta åtgärder för att införa förbättringar i detta hänseende.  

Skaffa dig inblick på detaljnivå

När det gäller effektiv vinstmaximering finns djävulen i detaljerna. Organisationerna måste kunna avgöra hur begränsade investeringar och otillräckliga resurser ska fördelas för att ge bästa möjliga resultat.

Företagets andrepilot

Företagets andrepilot: Ekonomiavdelningen är det nya navigeringssystemet

Som om detta inte vore komplicerat nog måste ekonomiavdelningarna dessutom kunna förändra sina strategier och snabbt anpassa sig till växlande förhållanden och möjligheter.

För att klara dessa utmaningar krävs detaljerade insikter om företagets finanser samt möjligheter att samla in, sortera och manipulera detaljerade data från alla affärsområden. Detta kräver förmåga att bryta ned den ekonomiska informationen på produkt- och kundnivå, eller till och med på enskilda tjänster, för att kunna göra så detaljerade analyser som möjligt.

 Organisationerna måste kunna avgöra var begränsade investeringar och ökning av resurser ska fokuseras för att ge bästa möjliga resultat. 

Främja en kultur av ansvar

Det är viktigt med detaljerad data om vinster och förluster, men att enbart ha tillgång till informationen räcker inte långt. Att främja en kultur som kännetecknas av lönsamhet och ansvar handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för dem som kan leda förändringsarbetet – ekonomicheferna.

Ekonomicheferna har länge haft insyn i företagens vinster och förluster. I takt med att de blir allt mer involverade i strategiarbetet måste de också ta större konkret ansvar för att hjälpa affärsområdena att maximera vinster och begränsa kostnader.

 En kultur som kännetecknas av lönsamhet och ansvar handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för dem som kan leda förändringsarbetet – ekonomicheferna. 

Om affärsområdena förstår ”varför och hur” i företagets finanser får de en tydligare bild av hur de själva bidrar till resultatet och kan samarbeta för att få till stånd en förbättring i hela organisationen. Om ett företag ser att en kund genererar oproportionerligt stora supportkostnader för produktdokumentation kan support- och utbildningsteamen gå ihop för att hjälpa kunden att sänka kostnaderna. Kunden kanske är lönsam på flera affärsområden men när man analyserar kunden från ett holistiskt perspektiv kan bilden vara en annan. Detta synsätt bör klargöra vad som behöver göras för att lönsamheten från kunden ska öka på sikt.

Nya möjligheter i molnet

Molnteknologin är oerhört väl lämpad för detta ändamål. Det är enklare att vinna gehör för moderna molnbaserade vinst- och kostnadshanteringssystem än för de äldre lokalt installerade lösningarna. Systemen är dessutom konstruerade för transparens och lättillgänglighet. De ger tillgång till viktig information för såväl ekonomiavdelningen som affärsområdena, vilket gynnar beslutsfattandet i hela organisationen.

 Det är enklare att vinna gehör för moderna molnbaserade vinst- och kostnadshanteringssystem än för de äldre lokalt installerade lösningarna. Systemen är dessutom konstruerade för transparens och
lättillgänglighet. 

Ekonomi- och affärsområdesteamen kan se hur det går för enskilda produkter, kunder, kanaler och annat, och simulera hur ändringar av resursfördelningen påverkar lönsamheten. Telekomföretag kan till exempel koppla alla aktuella kostnader till en enstaka produkt eller kund som förbrukar bandbredd i nätverket (exempelvis gigabyte data eller samtalsminuter) när de utvärderar sin prissättning.

Framför allt tillhandahåller molnbaserade system instrumentpaneler och rapporter om specifika kostnadsområden, som går snabbt att generera och som kan anpassas till företagets behov utan att det krävs avancerade tekniska kunskaper. Det ska inte behövas universitetsbetyg i programmering för att förstå hur vinster och kostnader är fördelade i organisationen. Det är raka motsatsen till effektivitet.

I en tid då snabbhet och effektivitet är viktigare än någonsin, liksom detaljnoggrannhet, är det inte konstigt att ekonomiavdelningarna vill ha system som klarar jobbet.


Läs mer

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne