Framtidsplanering med Oracle

Nollbasbudgetering
Sex enkla regler för modern planering

Miguel Vergara, affärsutvecklare på Oracle @EPM_insight


Lyckas med framtidsplaneringen genom att samla insikter från alla delar av verksamheten och inte bara de uppenbara

Jag såg nyligen en video från Nederländerna där en Tesla visar varför vi inte bara ska fatta beslut med den information vi har till hands. I klippet förutser Teslas autopilot en krock en hel sekund innan den inträffar genom att använda trafikdata i realtid och pumpbromsar automatiskt för att undvika en kollision. Bilen styrde undan, och som tur var klarade sig alla inblandade utan skador.

Teslas autopilot gjorde något som ingen mänsklig förare skulle ha klarat av ensam – den tog hänsyn till extern data vid planeringen och fattade ett smartare och säkrare beslut tack vare detta.

 Ju mer relevant information man har, desto bättre beslut går det att fatta. 

Ju mer relevant information man har, desto bättre beslut går det att fatta. Tesla-exemplet är något som företag kan dra lärdomar av. Data som behandlas på rätt sätt hjälper oss att fatta bättre beslut om framtiden. Företag måste ha rätt balans i den gyllene triangel som består av data - person - maskin. Och de som lyckas är de som hanterar realtidsinformation och anpassar sig därefter.

Trots denna utveckling arbetar fortfarande ekonomiavdelningar med endimensionella finansrapporter när de planerar istället för att arbeta med bättre och mer relevant information. Alla affärsområden och därmed hela organisationen har glädje av lateralt tänkande. Nedan följer mina sex regler för att få ut så mycket som möjligt av framtidsplaneringen.

Tillämpad analys

Ekonomiavdelningen: den nya ambassadören för tillämpad analys

Regel 1: Ha en integrerad plattform

Ekonomichefer anses ha det yttersta ansvaret för ett företags planering, men alla affärsområden har sina egna prognoser att hantera, och samtliga är förbundna med varandra. Exempelvis ställer en stor marknadsföringskampanj krav både på säljarna och på tillverkningen. Detta måste vara en integrerad process vilket det ofta inte är.

Det kan vara tidskrävande att använda skilda kalkylark eller system för att göra detta jobb, och att se till att de stämmer överens är många gånger en riskabel uppgift. Med en integrerad plattform uppdateras alla ändringar som görs i en avdelnings planering automatiskt i de andra affärsområdenas planer så att de enkelt kan anpassa sig.

Regel 2: Använd allas kunskaper

Ju fler personer som deltar, desto mer kunskap tas med i planeringen. Det är anledningen till att många medarbetare och intressenter behöver dela med sig av sina erfarenheter, förutsägelser och kommentarer under planerings- och prognoscykeln.

Regel 3: Gör prediktiva analyser

Det är ingen hemlighet att vinstvarningar skrämmer bort intressenter och att de i vissa fall kan avgöra om företaget överlever eller inte. Tyvärr har marknaden aldrig varit lika oförutsägbar, och det har aldrig varit svårare att ta fram en exakt plan.

Ekonomiavdelningen kan genom att köra avancerade prediktiva simuleringar ställa upp realistiska mål som bygger på företagets tidigare resultat och som förutsäger de mest troliga utfallen, vilket ger en mer exakt prognos.

Driva på den digitala transformationen med Oracle EPM

Driva på den digitala transformationen med Oracle EPM

Regel 4: Planera för ändrade planer

Tiden fram till 2020 kommer att vara ännu mer osäker. Vad händer om tullarna mellan Europa och USA stiger eller sjunker? Vad händer om fler länder träder ur EU?

Företagen måste kunna reagera snabbt och vara förmögna att ändra sina prognoser fort. Jag drar mig till minnes flygbolaget Aer Lingus, som fick bukt med en tuff marknad efter terrordåden i New York genom att snabbt rikta in verksamheten på annat än transatlantiska rutter.

För att återvända till värdet av en integrerad plattform visar våra undersökningar att sådana gör det möjligt att korta prognostiden med 38 procent för företagen och att man hinner lägga 35 procent mer tid på att faktiskt analysera sin data.

 Vad händer om tullarna mellan Europa och USA stiger eller sjunker? Vad händer om pundet stiger eller sjunker ännu mer i värde när Brexit-samtalen går vidare? 

Regel 5: Bidra när och var som helst

Användarnas upplevelser är lika viktiga som själva systemet när det gäller ekonomisk teknik. Vi tillhör en on demand-generation som är vana vid att komma åt information i samma ögonblick som inspirationen infinner sig, vare sig det är vid skrivbordet eller med mobilen i handen.

Christophe Eouzan, chief accounting officer på Orange i Frankrike, uttrycker det så här: ”Vi behöver ge [medarbetarna] digitala verktyg som är minst lika bra som de verktyg de använder hemma, och som är likvärdiga de verktyg vi säljer till våra egna kunder.”

Ekonomisk planering är sannerligen mer komplicerat än att köra bil, särskilt bilar som kör sig själva. Det finns ingen autopilot som kan hjälpa företagen att ta sig över hindren i dessa osäkra tidevarv, men med de rätta systemen och strategierna är de väl rustade att fatta de bästa möjliga besluten på färden.

Regel 6: Involvera dataspecialister från start

 Företagen måste kunna reagera snabbt och vara förmögna att ändra sina prognoser fort. 

På alla företag måste det finnas människor som förstår hur data ska struktureras för att kunna se affärsdrivna mönster. Många företag jobbar med detta redan nu och dessa kompetenser kommer att efterfrågas mer och mer i framtiden. Dataspecialisterna ska vara inblandade i alla projekt för att få in datainsamlingstänket redan från början.


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne