Samarbeta med vd:n
Ekonomichefen är vd:ns naturliga arvtagare
Är ekonomichefen vd:ns
naturliga arvtagare?

Miguel Vergara,
EPM-specialist på Oracle, @EPM_Insight


Ekonomichefen är i ett bra läge för toppjobbet genom att spela en större roll i affärsstrategin.

Företagets andrepilot

Företagets andrepilot: Ekonomiavdelningen är det nya navigeringssystemet

Även om det oftast är vd:n som står i rampljuset, har det blivit alltmer uppenbart att bakom varje skicklig vd på varje framgångsrikt företag, står en minst lika skicklig ekonomichef.

Ekonomichefen har länge fungerat som bollplank för vd:n. Det är till honom eller henne vd:n vänder sig för att testa nya idéer, hämta inspiration, göra upp planer eller angripa problem. Och ekonomichefens värde ökar hela tiden.

Detta framgår tydligt i en färsk rapport från Forbes och KPMG, där 63 % av de tillfrågade vd:arna spår att ekonomichefens inflytande kommer att öka mer än andra seniora chefers inflytande under de närmaste tre åren. Det inte av en tillfällighet att ekonomicheferna ofta även är vice vd.

 De måste vara ledare, investerare och nu även innovatörer.   

På det moderna företaget har utmaningarna för ekonomichefen blivit avsevärt större och rollen är bredare och mer viktig än någonsin.

Det är visserligen fortfarande ekonomichefens uppgift att ha järnkoll på rapportering och regelefterlevnad, men han eller hon är långt ifrån bara en portvakt för företagets finanser. Ekonomichefen måste dessutom vara en ledare, investerare och innovatör. Han eller hon måste kunna tänka på ett mer entreprenörsmässigt sätt än sina föregångare.

För att klara detta måste ekonomichefen uppmuntra till förändring och nya sätt att tänka för att ge teamen tid att ägna sig åt mer strategiska affärsanalyser.

 Han eller hon måste snabbt kunna analysera data om trender. 

En av ekonomichefens främsta uppgifter är att identifiera och nyttja tillväxtmöjligheter och göra verksamheten mer flexibel och följsam i en dynamisk ekonomi som kännetecknas av digitala utmaningar och ekonomisk osäkerhet. Ekonomichefen måste balansera sin inbyggda motvilja mot risker och hjälpa företaget att investera i möjligheter som kan öppna dörren till nya marknader, förbättra kundnöjdheten eller avvärja hotet från mer innovativa eller flexibla konkurrenter.

E-bok: Blomstra i den digitala tidsåldern

Modern finans: Driva på förändring inifrån

Att vara mindre motvillig mot risker är inte samma sak som att vara oförsiktig. Ekonomichefen måste vara beredd att agera och backa upp företagets investeringar, men fatta sina beslut baserat på fakta. Han eller hon måste snabbt kunna analysera data om trender, marknad och ekonomi för att kunna erbjuda välgrundade och korrekta insikter om var nya möjligheter finns och hur viktiga de är. För att kunna hålla jämna steg med den snabba digitala utvecklingen är det avgörande att ekonomichefen har förmåga att fatta snabba och välinformerade beslut om investeringar och risker och förstå föränderliga kundbeteenden och marknadsförhållanden.

 Ekonomichefen behöver samarbeta närmare med IT-chefen.  

För att klara detta måste ekonomichefen samarbeta nära IT-chefen för att säkerställa att de tillsammans kan samla in alla data de behöver och har verktygen som krävs för att analysera dem. Tidigare kanske de båda rollerna stod på varsin sida och bråkade om IT-kostnaderna, men samarbetet dem emellan är avgörande om ekonomichefens beslut ska bygga på den mest aktuella informationen i just det ögonblick då den behövs. Företag med digitalt sinnade ekonomichefer och IT-chefer kommer att ta täten i sin bransch.

Det är dessa allt viktigare arbetsuppgifter i skärningspunkten mellan digital transformation och beslutsfattande på hög nivå som ger ekonomichefen en möjlighet att positionera sig som vd:ns naturliga arvtagare.

Ekonomichefens kunskap och erfarenhet av de finansiella och teknologiska aspekterna av organisationen, kombinerat med hans eller hennes ledarförmåga och tyngd i marknadens- och investerarnas ögon, ger ekonomichefen en stabil grund för att ena organisationen och driva den framåt.


Learn More

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne