Främja innovation med Oracle Cloud Finance

Ekonomisk planering och prognoser
Tackla det svåra arvet efter OS

Dee Houchen, Senior Director of Product Marketing,
Oracle EMEA @DeeHouchen


förnyelseprojektLondon har förändrat OS för alltid, genom nytänk och resursåtervinning

Att arrangera ett OS är ofrånkomligen indelat i tre faser för värdlandet. Först kommer förberedelseperioden, då flera miljarder dollar investeras i den nya infrastruktur och de nya anläggningar som behövs för att hysa spelen. Därefter kommer själva huvudevenemanget. Under två praktfulla veckor befinner sig värdstaden i världens blickfång när sportintresserade över hela världen slår på tv:n för att se sin nations sporthjältar tävla om ära och berömmelse. Dessutom reser miljontals människor reser för att heja på dem på plats.

Den tredje och sista fasen är både den längsta och den svåraste när. OS är slut och, gulddammet har lagt sig och alla har åkt hem. Det är då värdstaden avgör om de tog ett klokt finansiellt beslut att arrangerade spelen.

Historiskt sett har motsatsen gällt. Olympiska städer har alltid överskattat de ekonomiska fördelarna med att arrangera spelen och sällan haft en plan för vad man skulle göra efteråt. Från Aten till Barcelona och Beijing står OS-anläggningar och förfaller, som en tydlig påminnelse om hur kortsiktig planering kan förstöra en framgång.

Dags att förändrar spelen

Det är med avseende på detta som LLDC:s (London Legacy Development Corporation) arbete har varit så anmärkningsvärt. LLDC grundades efter OS i London 2012 för att förvandla Queen Elizabeth Olympic Park till en ekonomiskt lönsam turistattraktion och framför allt som en katalysator för förnyelsen av en bortglömd del av London. OS 2012 var historiens dittills dyraste arrangemang med kostnader på stadiga 16 miljarder dollar. Vad LLDC har åstadkommit under de senaste fyra åren betraktas allmänt som den gyllene standarden för värdstäder när det gäller att få OS-investeringen att ge avkastning på lång sikt.

Organisationen har framgångsrikt givit OS-anläggningar nya användningsområden, övervakat uppförandet av tusentals nya bostäder och skapat tusentals nya jobb samt förvandlat parken till ett kulturellt resmål för både turister och lokalinvånare. I området runt anläggningen dyker det ständigt upp nya restauranger, butiker och barer och det har blivit ett attraktivt ställe att bo på för Londonborna.

Hur har LLDC lyckats där så många före dem gått bet? Välgörenhetsorganisationer är inte kända för att vara nyskapande, med tanke på deras begränsade ekonomiska möjligheter och resurser jämfört med storföretagen. Ändå fortsätter Londons olympiska förnyelseprojekt att utvecklas.

LLDC:s framgång kan förklaras med deras strävan efter ett nytt sätt att arbeta. Organisationen har visat sig vara en äkta innovatör när det gäller atttackla den post-olympiska utmaningen, både i fråga om strategi och som verksamhetsmodell. Det mest avgörande är kanske att LLDC tidigt förstod att de behövde vara oerhört slimmade och flexibla för att uppnå sin vision och samtidigt övervinna ekonomiska hinder och snäva tidsramar.

Detta krävde en satsning på snabbhet och innovation i hela organisationen, vilket i sin tur ställde krav på att nya projekt kunde sjösättas snabbt och på ett kostnadseffektivt sätt. Med andra ord: LLDC behövde vara en välgörenhetsorganisation som var anpassad till den digitala tidsåldern.

Ur ett IT-perspektiv var molnet den självklara lösningen. Det krävs ingen investering i kostsam IT-infrastruktur, inga komplexa system att hysa och underhålla samt minimal tid för att få processerna körklara. LLDC började med backoffice-funktionerna och införde ett molnbaserat ERP-system från Oracle på bara fyra månader så att man omedelbart kunde hantera och rapportera resultaten från sina projekt.


Titta på kundvideon från LLDC

Att behålla styrfarten

Nu består LLDC:s uppgift i att bygga vidare på sina förnyelseinitiativ och hitta nya sätt att få avkastning på investeringen i London-OS. Likt en olympisk simmare som tillbringar hela dagar med att trimma bort tusendels sekunder från sina varvtider, eller en cyklist som lägger timmar i vindtunneln för att göra utförslöpan mer aerodynamisk, är LLDC pressade att ständigt överträffa sig själva, göra mer med mindre och att komma på nya idéer.

Men som sagt, ekonomiska begränsningar och snäva tidsramar tillåter sällan att välgörenhetsorganisationer inför nya projekt med halsbrytande hastighet. En väl avvägd och genomtänkt arbetsmetod är det bästa och enda alternativet. Hur fortsätter en organisation som LLDC att driva på sig själv och samtidigt hålla nere risker och kostnader? Självklart genom att bygga vidare på sin molnstrategi in i nya områden, och i detta fall genom att utvidga snabbheten och flexibiliteten till att också gälla planeringen.

Molnteknik gör rapportering och projekthantering oslagbart effektivare. Den ger dessutom företag möjlighet att utveckla och skapa modeller för framtidsscenarier så att de kan utforma nya projekt med större tillförsikt. Användarna behöver inte helgardera sig inför en oprövad metod utan kan snabbt skapa rättvisande modeller för hur olika förhållanden påverkar deras projekt och formulera en mer heltäckande plan som täcker in alla eventualiteter.

För en organisation som LLDC, som har till uppgift att ge specialanpassad infrastruktur värd flera miljarder dollar helt nya användningsområden, innebär detta att de slipper stora delar av kostnaderna och riskerna med ett mycket kostsamt projekt.

Föregångare för innovation

Att arrangera OS kommer också fortsättningsvis att innebära gigantiska kostnader för värdstäderna. Prislappen för årets spel i Brasilien uppgick till cirka 12 miljarder dollar, och med tanke på att landetBrasilien befinner sig mitt i en recession är allas blickar vända mot Rio de Janeiro för att se hur staden ska behålla den positiva kraften nu när OS har kommit och gått.

Fotbolls-VM 2014 var ingen vidare förebild. Rapporter tyder på att fotbollsarenorna som byggdes inför turneringen står oanvända. Framtiden för Rios OS-arenor ser dock mer lovande ut. Brasiliens sportminister George Hilton har erkänt misslyckandet efter VM och är fast bestämd att ”lämna efter sig ett positivt arv”.

Den nya transportinfrastruktur som byggdes för OS-turisterna kopplar nu samman tidigare isolerade delar av Rio. Planen inför framtiden är att före detta OS-byggnader i stället ska inrymma “sportträningscenter”. De stora sportanläggningarna ska vara öppna för barn från fattiga områden där de kan träffas och lära sig utöva olympiska sporter.

Detta är ett ädelt initiativ och ett utmärkt sätt att ge OS-anläggningar nytt liv åt kommande generationer. Men för att OS i Rio ska lämna efter sig ett verkligt arv måste det finnas ett långsiktigt engagemang för initiativet. I likhet med London bygger framgången på en kombination av innovation och att staden vill satsa på kontinuerligt förbättringsarbete inifrån och ut. Precis som för LLDC kommer en flexibel och avvägd syn på planering att lägga grunden för innovation under många år framöver.


Läs mer

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne