Inga resultat hittades

Din sökning matchade inga resultat.

Skaffa dig överblick

Tolka informationen på rätt sätt

Du kan inte förändra det du inte kan se

Miguel Vergara, Sales Developement Manager, Finance på Oracle, @EPM_insight


Sunda ekonomiska beslut kräver tillgång till en tydlig och korrekt bild av företagets data

Vi har alla varit med om det – det där tillfället när vi sitter i telefon och motparten går igenom viktiga detaljer men orden drunknar i bakgrundsljud.

Ambassadör

Ekonomiavdelningen: den nya ambassadören för tillämpad dataanalys

Att vaska fram specifika och korrekta detaljer i en stökig miljö är en utmaning vi ställs inför varje dag, oavsett om vi talar i telefon, söker information eller försöker tolka företagets data. Företag samlar in så mycket information om sina kunder och interna processer att de ofta tvingas hantera överlappande eller motstridiga data.

Korrekt information är en nödvändighet för att fatta välgrundade beslut. Få av oss skulle fatta ett avgörande beslut utifrån fakta som vi kanske inte har uppfattat korrekt över en skakig telefonlinje. Varför skulle företag fatta                                                                                  viktiga beslut baserat på en otydlig bild av sina data?

  De separata system och processer som företagen har samlat på sig under årens lopp är i få fall utformade att fungera tillsammans. Det betyder att organisationen måste göra så gott de kan för att tolka motstridiga analyser och dubbletter av data. Mer tid spenderas på att kontrollera om siffrorna är rätt än själva analysen.  

Tyvärr har företagen inte alltid ett val.. Ofta är den mest relevanta informationen inte synlig vid första ögonkastet och riskerar att försvinna i bruset.

En enda version av sanningen

Oavsett om de ekonomiansvariga arbetar med strategiska investeringar, resursplanering eller framtidsplanering, är det väldigt resursslukande att inte ha en fullständig bild av företaget eller dess kunder. Detta är särskilt viktigt i dagens situation med föränderliga marknader och en ovanligt oförutsebar framtid.

Ekonomicheferna känner dessutom pressen från intressenterna som vill veta att deras investering vilar i trygga händer. I princip alla större branscher utmanas av orädda uppstickare. Etablerade företag måste förändra sitt sätt att arbeta om de vill klara sig i konkurrensen, samtidigt som de måste vara medvetna om att varje beslut innebär antingen en risk eller en vinst.

  Ekonomiavdelningen behöver konsolidera sina system och koppla samman sina data i stället för att spendera tid på att analysera dem separat.   

Det är svårt att förändra det man inte kan se. De behöver se informationen i en enda samlad och gemensam vy, inte i en serie ögonblicksbilder som bara visar halva sanningen och kräver detektivarbete för att sätta ihop och ge en knivskarp analys.

Arbeta smartare och attrahera rätt kompetens

Företagen kan dessutom sänka kostnaderna genom att centralisera sina processer och se till att beslutsfattarna har tillgång till bättre och mer rättvisande data. Eftersom synkroniserade system är snabbare och effektivare än separata system kan medarbetarna lägga mindre tid på hantering och underhåll, och en större del av budgeten kan läggas på aktiviteter som främjar tillväxt. Inte nog med det – alla investeringar baseras dessutom på mer exakta data och har därför större chans att bli framgångsrika.

Moderna system är dessutom en drivkraft för medarbetarna. Tillfredsställelsen och produktiviteten ökar när de slipper lägga tid på att plöja sig igenom komplexa och motstridiga data. I slutänden är det medarbetarna på ekonomiavdelningen som utgör företagets strategiska motor. De blir mer motiverade om systemen de använder gör det möjligt för dem att leva upp till förväntningarna. På flera av mina tidigare arbetsplatser har jag fått Excel i handen som multiverktyg. Kul tyckte jag då, dock spenderade jag för mycket tid på formel-underhåll istället för värdeskapande analys. 

 Sedan Orange samlade sina processer i ett enda centralt system med Oracle ERP Cloud arbetar de snabbare och effektivare.  

Det globala telekomföretaget Orange har helt klart gynnats av att konsolidera sina processer i Oracles ERP moln både i fråga om effektivitet och rekrytering.  Företaget betjänar 250 miljoner kunder i 220 länder och använde tidigare flera olika ERP-system i många av regionerna. De attraherar dessutom mer kompetenta medarbetare ur milleniegenerationen som är intresserade av att arbeta i en modern finansmiljö.

Föregå med gott exempel

På Oracle har vi sett fördelarna med att slå samman ekonomisystemen och få ‘en enda version av sanningen’ i vår egen organisation. Sedan vi centraliserade verksamheten har rörelsemarginalerna ökat från 22 till 34 % på bara ett år.

Som vi och många av våra kunder har insett är det enklare att förutse morgondagen om man kan dra slutsatser från gårdagen. Men för att kunna fatta sunda beslut krävskorrekt och lättillgänglig data. Det är därför som allt fler företag vänder blicken mot molnbaserad ERP och dataanalys när de formulerar sina strategier inför framtiden.

Vi befinner oss i en tid av utmaningar som saknar motstycke och ekonomichefen måste vara säker på att hen får tydliga & transparanta analyser som är baserade på konkret fakta, inte magkänsla

Dessutom har vi har mindre & mindre tid över och mer analys att göra, vilket sätter krav på att systemen inte är ett hinder utan ett möjliggörare för organisationen.


Läs mer

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne