Ekonomichefens ledarskap

Ekonomichefens ledarskap
Vad kännetecknar en utmärkt, modern ekonomichef?

Miguel Vergara, affärutvecklare på Oracle @EPM_insights


En utmärkt ekonomichef gör mycket mer än att stirra på siffror hela dagarna

 Ekonomichefer behöver fatta beslut och anpassa sina åtgärdsplaner till de ambitioner som företaget har. 

Redovisning må vara ett fackområde, men den moderna ekonomiavdelningen kan inte enbart förlita sig på sina fackkunskaper. Varje Ekonomichef/rekryterare jag pratar med betonar detta när de försöker anställa någon: de bästa ekonomicheferna begriper sig inte bara på siffrorna, utan är även duktiga ledare och bra på strategiskt tänkande.

Samuel Dergel har jobbat med rekrytering av ekonomichefer nästan 20 år och har undersökt vilka egenskaper som kännetecknar en bra Ekonomichef. Nedan är tre områden som tas upp i Samuels bok ”Guide to CFO Success”.

Strategen

Demo av modern finans

Färden mot 2020: hur nya prövningar och möjligheter formar den moderna ekonomichefen

Ekonomiavdelningen har tidigare spelat en partnerroll i organisationen, men många vd:ar blir allt mer intresserade av att ekonomichefen hjälper till med de mer omfattande affärsstrategierna. Det räcker inte med att bara rapportera resultaten regelbundet. Ekonomichefen måste fatta beslut och anpassa sina åtgärdsplaner till företagets ambitioner.

Ekonomichefen vaktar över företagets alla data, har insyn i alla avdelningars mål och resultat och måste även ta sitt ansvar och spela en aktiv roll för att förbättra och justera affärsstrategierna.

Företagsledaren

Demo av modern finans

Färden mot 2020: hur nya prövningar och möjligheter formar den moderna ekonomichefen

När ekonomicheferna träder fram från ekonomiavdelningens dunkla vrår och tar sin plats vid vd:ns högra sida blir de verkliga ledare för företaget och inte bara för sina egna medarbetare. Jag liknar ekonomichefens kunskap vid kung Salomos vishet, som är frukten av många års erfarenhet, ett utpräglat sinne för affärer och djupa insikter i siffrorna bakom sunda affärsbeslut.

När hela ekonomiavdelningen håller på att röra sig bort från traditionell redovisning behöver ekonomicheferna dessutom föregå med gott exempel samtidigt som de breddar sina medarbetares kunskaper. Mångsidighet är moderna ekonomers kännetecken, och ekonomicheferna behöver hitta sätt att locka till sig och anställa medarbetare som stärker ekonomiavdelningens position inom företaget. Inte nog med det, det är oerhört bra om det finns kunskaper om IT och hur marknaden utvecklas inom ekonomistyrning.

Den lokala rådgivaren

 Mångsidighet är moderna ekonomers hallstämpel. 

Den kanske största förändringen av ekonomichefens roll inom affärsvärlden är att dennes råd inte bara värdesätts, utan är nödvändiga.

Företagen handskas för närvarande med en störtflod av pigga konkurrenter och snabbt föränderliga förväntningar från kunderna, samtidigt som de behöver hantera bristen på kunnig personal i hela världen och instabila ekonomiska förhållanden. Ekonomichefers kunskaper och erfarenhet gör dem oundgängliga i styrelserummet när företagen försöker tackla en av de mest osäkra ekonomiska perioderna på många decennier.

 

”Ekonomichefers kunskaper och erfarenhet gör dem oundgängliga i styrelserummet när företagen försöker tackla en av de mest osäkra ekonomiska perioderna på många decennier.”

En del av detta är att ekonomicheferna även behöver kunna sälja sina idéer. Det är en sak att ta fram en robust och väl genomtänkt plan för att hjälpa företaget att tackla sina problem, men om ekonomicheferna inte kan förklara sina idéer för personer som inte är experter på ekonomi kanske idéerna aldrig lyfter eller blir rent av nedskjutna.

Några ord om färdigheter

Demo av modern finans

Färden mot 2020: hur nya prövningar och möjligheter formar den moderna ekonomichefen

Alla ekonomichefer måste kunna de ekonomiska principerna på sina fem fingrar. Erfarna ekonomer har skaffat sig många trick under årens lopp som gör dem perfekt lämpade att hantera komplicerade numeriska problem.

Men många av dessa färdigheter skiljer inte ekonomicheferna från deras kollegor med liknande bakgrund. Det är affärskonsultfärdigheter såsom strategiskt tänkande, teamhantering och samordning mellan avdelningar som gör ekonomiska ledare speciella och hjälper dem att föra fram ekonomiavdelningen som företagets strategiska kärna.


Läs mer

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne