Gartner Magic Quadrant utser Oracle till ledande inom området ERP Cloud

Oracle ERP Cloud-lösningar

Gartner Magic Quadrant utser Oracle till ledande inom området ERP Cloud*

 

Oracle ERP-produkter

Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud och Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Cloud erbjuder en komplett, innovativ och väl beprövad lösning för organisationer i alla storlekar som vill lyckas i den digitala ekonomin. Oracle är det enda molnet för hela er verksamhet eftersom det följer branschstandarder och modern bästa praxis. Det har utformats för att växa tillsammans med dig och hanterar redovisning, ekonomisk planering och analys (FP&A), intäktsredovisning, riskhantering, styrning, efterlevnad, inköp, projektplanering, skatterapportering, bokslut och så mycket mer.

ERP-programvara utgör ryggraden i många organisationer. Oracles moderna, uppkopplade molnapplikationer ger dig den funktionalitet och de verktyg för analys, säkerhet, mobilfunktioner och socialt samarbete som du behöver för att driva verksamheten.

Ekonomi för digitala företag

Gör det möjligt för ditt ekonomiteam att leda den digitala omvandlingen av sina kärnprocesser med Oracle Cloud for Finance.

ladda ned-din-kompletta-guide-till-modern-erp
Se Oracles resultat jämfört med andra leverantörer

Jämför Oracle ERP Cloud jämfört med Workday och SAP

Undrar du hur Oracle Cloud står sig jämfört med andra ekonomilösningar? Jämför vad Oracle ERP Cloud har att erbjuda i förhållande till Workday och SAP så märker du varför Oracle är den överlägset bästa lösningen för ert företag.Vägen till molnet


Tiden då ekonomiavdelningens roll bara var att hantera risk, genomföra transaktioner och hålla räkningen tillhör det förgångna. Idag anpassar och skapar framåtblickande ekonomichefer och informationschefer moderna digitala affärsmodeller för att skapa mer värde, ta tillvara nya möjligheter och ligga steget före konkurrensen. Oracle ERP Cloud och Oracle EPM Cloud erbjuder en komplett, innovativ och väl beprövad lösning för organisationer i alla storlekar som vill lyckas i den digitala ekonomin.

Ladda ned Vägen till molnet

 


 

Oracle ERP Cloud Empowers Growing Businesses

 

L.A. Lakers Turn to Oracle ERP Cloud to Rebuild a Dynasty

 

Blue Shield CFO Discusses Integrating Financials and HCM

 

Encontrack Chose Oracle ERP Over SAP and Dynamics

 

Millennium Information Technologies Implements World-Class Processes with Oracle

We saw a lot of success with Oracle ERP Cloud and Oracle SCM Cloud. When we implemented our Oracle solutions, which we did in only 10 weeks, we embedded world-class processes and had extremely quick user adoption. We also eliminated maintenance tasks so backups and patching are a thing of the past for us!

— Kithsiri Senaratne, Director, Millennium Information Technologies (Private) Limited

SP Jain School of Global Management Chooses Oracle and Refocuses on Innovation

We implemented the modern and scalable Oracle Financials Cloud Service to consolidate multiple legal entities, streamline operations, and gain real-time access to live financial data. This will lead to better decision making so we can continue to focus on innovative, influential, and relevant education.

— Hrishikesh Mehendale, Chief Financial Officer, SP Jain School of Global Management

Ballard Power Moves to Mass Production on Oracle SCM Cloud

 

China International Expands into New Markets with Oracle Cloud

With the integrated financial and planning management platforms supported by Oracle ERP Cloud and Oracle EPM Cloud, we could rapidly and accurately acquire and analyze financial data for deeper insight into market opportunities and timely adjustment of operational strategies.

— Li Feizhou, CFO, China International Finance

Adventist Moves Finance, HR, and Supply Chain to the Cloud

 

Kenko Corporation Optimizes Business Processes with Oracle ERP Cloud

We optimized our business processes with Oracle ERP Cloud. We use its embedded business intelligence functions to quickly grasp data so we can deliver real-time insights to management. Thanks to Oracle, we have a unified enterprise system.

— Hitoshi Matsuda, Executive Officer, Kenko Corporation

Oracle ERP Cloud Empowers Growing Businesses
L.A. Lakers Turn to Oracle ERP Cloud to Rebuild a Dynasty
Blue Shield CFO Discusses Integrating Financials and HCM
Encontrack Chose Oracle ERP Over SAP and Dynamics
Millennium Information Technologies Implements World-Class Processes with Oracle
SP Jain School of Global Management Chooses Oracle and Refocuses on Innovation
Ballard Power Moves to Mass Production on Oracle SCM Cloud
China International Expands into New Markets with Oracle Cloud
Adventist Moves Finance, HR, and Supply Chain to the Cloud
Kenko Corporation Optimizes Business Processes with Oracle ERP Cloud
ERP för små och medelstora företag, medelstora företag och företag

Oavsett vilken storlek ditt företag har, så har Oracle det bästa ERP-molnet för dina behov.

Trender i ERP

Vad är ERP? ERP-programvara är den verksamhetskritiska programvara som styr all verksamhet – särskilt den ekonomiska. Få råd från finans- och teknikchefer om hur du bygger en modern ekonomiavdelning med hjälp av den senaste digitala tekniken.

Bloggen Den moderna ekonomichefen
Se alla blogginlägg


Relaterade produkter


Följ Oracle ERP Cloud

Kom igång med ERP

* Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i undersökningspublikationer och råder inte några teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har de högsta poängen eller annan beteckning. Gartners undersökningspublikationer består av åsikter från Gartners undersökningsorganisation och bör inte tolkas som faktaunderlag. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna undersökning, däribland alla garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål.