Gartner Magic Quadrant utser Oracle till ledande inom området ERP Cloud

Oracle ERP Cloud-lösningar

Gartner Magic Quadrant utser Oracle till ledande inom området ERP Cloud*

 

Oracle ERP-produkter

Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud och Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Cloud erbjuder en komplett, innovativ och väl beprövad lösning för organisationer i alla storlekar som vill lyckas i den digitala ekonomin. Oracle är det enda molnet för hela er verksamhet eftersom det följer branschstandarder och modern bästa praxis. Det har utformats för att växa tillsammans med dig och hanterar redovisning, ekonomisk planering och analys (FP&A), intäktsredovisning, riskhantering, styrning, efterlevnad, inköp, projektplanering, skatterapportering, bokslut och så mycket mer.

ERP-programvara utgör ryggraden i många organisationer. Oracles moderna, uppkopplade molnapplikationer ger dig den funktionalitet och de verktyg för analys, säkerhet, mobilfunktioner och socialt samarbete som du behöver för att driva verksamheten.

Ekonomi för digitala företag

Gör det möjligt för ditt ekonomiteam att leda den digitala omvandlingen av sina kärnprocesser med Oracle Cloud for Finance.

ladda ned-din-kompletta-guide-till-modern-erp
Se Oracles resultat jämfört med andra leverantörer

Jämför Oracle ERP Cloud jämfört med Workday och SAP

Undrar du hur Oracle Cloud står sig jämfört med andra ekonomilösningar? Jämför vad Oracle ERP Cloud har att erbjuda i förhållande till Workday och SAP så märker du varför Oracle är den överlägset bästa lösningen för ert företag.Vägen till molnet


Tiden då ekonomiavdelningens roll bara var att hantera risk, genomföra transaktioner och hålla räkningen tillhör det förgångna. Idag anpassar och skapar framåtblickande ekonomichefer och informationschefer moderna digitala affärsmodeller för att skapa mer värde, ta tillvara nya möjligheter och ligga steget före konkurrensen. Oracle ERP Cloud och Oracle EPM Cloud erbjuder en komplett, innovativ och väl beprövad lösning för organisationer i alla storlekar som vill lyckas i den digitala ekonomin.

Ladda ned Vägen till molnet

 


 

Kumanti Consulting Services Supports Future Growth with Oracle ERP Cloud

By moving to a flexible and scalable Oracle Enterprise Resource Planning Cloud, we can access real-time financial data via a single dashboard and make faster and more informed decisions. Gaining the experience to deploy the solution also helps us increase credibility and customer confidence.

— Anand Kalidass, Director and CEO, Kumanti Consulting Services Pvt., Ltd.

Guangdong Cheng Jia Technology Supports High Annual Growth with Oracle

With Oracle ERP Cloud, Oracle EPM Cloud, and Oracle SCM Cloud, we can support high annual growth and provide a solid foundation by building true online-to-offline, closed loop capabilities for core business functions, including financials, logistics, and supply chain management.

— Wu Zixuan, Director, Internet Technology Center, Guangdong Cheng Jia Technology Co., Ltd.

Optoelectronics International JSC Boosts Transparency with Oracle ERP Cloud

We increased the transparency of our payment processes with Oracle Financials Cloud. Our customers now control payments and cash flows, minimizing financial loss. Plus, we gained the ability to provide management with real-time, complete financial information, resulting in improved decision making.

— Lan Vo, Finance Manager, Optoelectronics International JSC

Techlogix Pakistan Increases Visibility into Profitability with Oracle Cloud

We are realizing the value of Oracle Financials Cloud. We now have access to chart of account segments so we can assess profitability based on specific projects and locations. Plus, budgetary controls are used for tracking and variance analysis of expenses based on selective segments.

— Waqar Safdar, CFO, Techlogix Pakistan

Sandhar Technologies Streamlines Procurement Processes with Oracle Cloud

We centralized our procurement processes across multiple locations for better efficiency and control with Oracle Supplier Qualification Management Cloud Service, which also helped us reduce the average supplier onboarding time. We chose KPMG as our partner and implemented the solution in just 8 weeks.

— Sanjay Maindiratta, Head – Corporate IT, Sandhar Technologies Ltd

Integreon Improves Reporting with Oracle Cloud

We needed to minimize the level of manual intervention with reporting and consolidating multiple entities for financials and MIS. Oracle ERP Cloud allows us to standardize reporting based on a single source of data, reduce turnaround time for period-end closure reporting, and obtain higher report accuracy, leading to better overall analysis for management.

— Rishiprabh Jha, CFO, Integreon, Inc.

Targa Resources Adopts New Tech to Empower Their Workforce

 

ARRIS Finds New Opportunities with Oracle's Cloud Apps

 

MLC Transforms with Integrated HCM and ERP Cloud

 

Carbon Speeds Innovation with Oracle Modern Best Practice

 
Kumanti Consulting Services Supports Future Growth with Oracle ERP Cloud
Guangdong Cheng Jia Technology Supports High Annual Growth with Oracle
Optoelectronics International JSC Boosts Transparency with Oracle ERP Cloud
Techlogix Pakistan Increases Visibility into Profitability with Oracle Cloud
Sandhar Technologies Streamlines Procurement Processes with Oracle Cloud
Integreon Improves Reporting with Oracle Cloud
Targa Resources Adopts New Tech to Empower Their Workforce
ARRIS Finds New Opportunities with Oracle
MLC Transforms with Integrated HCM and ERP Cloud
Carbon Speeds Innovation with Oracle Modern Best Practice
ERP för små och medelstora företag, medelstora företag och företag

Oavsett vilken storlek ditt företag har, så har Oracle det bästa ERP-molnet för dina behov.

Trender i ERP

Vad är ERP? ERP-programvara är den verksamhetskritiska programvara som styr all verksamhet – särskilt den ekonomiska. Få råd från finans- och teknikchefer om hur du bygger en modern ekonomiavdelning med hjälp av den senaste digitala tekniken.

Bloggen Den moderna ekonomichefen
Se alla blogginlägg


Relaterade produkter


Följ Oracle ERP Cloud

Kom igång med ERP

* Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i undersökningspublikationer och råder inte några teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har de högsta poängen eller annan beteckning. Gartners undersökningspublikationer består av åsikter från Gartners undersökningsorganisation och bör inte tolkas som faktaunderlag. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna undersökning, däribland alla garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål.