Oracle Procurement Cloud

Project Portfolio Management Cloud

Modernisera anskaffningen

Effektiv process från anskaffning till betalning

En modern anskaffningsfunktion börjar med att standardisera, effektivisera och automatisera processen från anskaffning till betalning. Med Oracle Procurement Cloud får du en mer effektiv och inflytelserik anskaffningsavdelning som bidrar till att hålla nere kostnaderna genom att välja de bästa leverantörerna, genomdriva policyer och hantera leverantörsrisker.


Modern bästa praxis för anskaffning

Från databaserade insikter till smart anskaffning, ikon Från databaserade insikter till smart anskaffning

Från databaserade insikter till smart anskaffning
Från databaserade insikter till smart anskaffning

Effektivisera anskaffningen och fatta bättre beslut om vilken leverantör som ska väljas. Använd modern bästa praxis som vägledning till en mer strategisk, effektiv och databaserad anskaffningsfunktion.

Från registrering av leverantör till resultat, ikon Från registrering av leverantör till resultat

Från registrering av leverantör till resultat
Från registrering av leverantör till resultat

Öka effektiviteten och korrektheten. Automatisera inköpscykeln genom att ge leverantörerna tillgång till webbaserad självbetjäning. Använd modern bästa praxis för att hantera dina leverantörer mer effektivt.

Från avtalsgenerering till efterlevnad av utgiftspolicyer, ikon Från avtalsgenerering till efterlevnad av utgiftspolicyer

Från avtalsgenerering till efterlevnad av utgiftspolicyer
Från avtalsgenerering till efterlevnad av utgiftspolicyer

Förbättra avtalshanteringen med modern bästa praxis. Skapa avtal med avancerade redigeringsverktyg med vägledd generering, granskning och godkännande.

Från rekvisition till kvitto, ikon Från rekvisition till kvitto

Från rekvisition till kvitto
Från rekvisition till kvitto

Effektivisera rekvisitionsprocessen med modern bästa praxis. Ge medarbetarna möjligheter till inköp med självbetjäning. Genomdriv policyer genom attesteringsarbetsflöden och dra fördel av mobilfunktioner.

Från retur till leverantören till betalning, ikon Från retur till leverantören till betalning

Från retur till leverantören till betalning
Från retur till leverantören till betalning

Hantera returer genom samarbete. Registrera och spåra hela processen från transaktion till lösning med hjälp av webbaserade verktyg. Använd modern bästa praxis för att effektivisera kommunikationen med leverantörer.

Från leverantörsfaktura till betalning, ikon Från leverantörsfaktura till betalning

Från leverantörsfaktura till betalning
Från projektavtal till intäkt

Använd modern bästa praxis för en smartare fakturabearbetning. Optimera processen från faktura till betalning. Dra fördel av automatiska funktioner för att minimera det manuella arbetet och påskynda godkännanden.

Relaterad information

  • Programmet Customer 2 Cloud

    Upptäck hur du kan undanröja hindren för molnanvändning, modernisera processen från anskaffning till betalning och få alla fördelar med molnet – på dina villkor.

  • Den moderna ekonomichefen

    Håll dig à jour med de senaste trenderna och teknikerna för alla som arbetar med ekonomi.

  • Revolutionera rapporterna

    Generera provokativa, engagerande och informativa rapporter med grafik, dynamisk analys och realtidsinnehåll, allt inbyggt i varje molnapplikation.


Get Started with ERP

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne