Oracle Procurement Cloud – Contracts

Håll koll på ekonomin i projektet

Maximera leverantörernas regelefterlevnad


 

Oracle Procurement Contracts Cloud

Se till att leverantörer följer regler

Skapa, genomdriv och hantera anskaffningsavtal mer effektivt under hela avtalets giltighetstid. Säkerställ leverantörernas regelefterlevnad och kapacitet. Effektivisera hela processen genom vägledd generering, granskning och samarbete.

 • Underlätta avtalsgenereringen med mallar med infogade uppgifter samt vägledd navigering för olika avtalstyper eller specifika krav från affärsenheter

  Underlätta avtalsgenereringen med mallar med infogade uppgifter samt vägledd navigering för olika avtalstyper eller specifika krav från affärsenheter.

 • Mallar med på förhand ifyllda villkor säkerställer att regelefterlevnad i avtalen

  Mallar med på förhand ifyllda villkor säkerställer att regelefterlevnad i avtalen.

 • Påskynda avtalsgenereringen genom att aktivt hantera arbetsfördelning och granskningar. Balansera arbetsbördan och identifiera flaskhalsar tidigt för snabbare genomförande

  Påskynda avtalsgenereringen genom att aktivt hantera arbetsfördelning, balansera arbetsbördan och identifiera flaskhalsar tidigt för snabbare genomförande.

 • Visa aviseringar om förnyelse, spårning av tillägg och komplett granskningshistorik. Hitta snabbt vad du behöver med omfattande sökvillkor, bland annat text och strängar

  Visa aviseringar om förnyelse, spårning av tillägg och komplett granskningshistorik. Hitta snabbt vad du behöver med omfattande sökvillkor, bland annat text och strängar.Effektivisera avtalsgenereringen

Med Oracle Procurement Contracts Cloud kan du standardisera avtal och genomdriva företagspolicyer med hjälp av godkända bibliotek med klausuler, mallar och attesteringsarbetsflöden.

 • Förenkla avtalsgenereringen med hjälp av vägledda guider
 • Minska processtiden med fördefinierade bibliotek med klausuler
 • Säkerställ att avtalen följer företagets policyer och juridiska villkor
 • Underlätta granskningen genom socialt samarbete och arbetsflöden

Stärk insynen

Ta hjälp av ett säkert och sökbart datalager med komplett granskningshistorik och automatisk hantering av förnyelser.

 • Identifiera förändringar som avviker från normen och vidta lämpliga åtgärder
 • Hitta snabbt det du behöver med omfattande sökfunktioner
 • Ta arbetsytor till hjälp för att snabbt hitta objekt som kräver särskild uppmärksamhet, som godkännanden och granskningar.

Hantera hela livscykeln

Översätt förhandlade besparingar till genomdrivbara avtal med hjälp av automatisering och arbetsflöden.

 • Ta enkelt hänsyn till olika avtalstyper och specifika krav från affärsenheter med hjälp av mallar
 • Hantera aktivt arbetsfördelning, identifiera flaskhalsar och balansera arbetsbördan
 • Påskynda genomförandet av avtal med bindande elektroniska signaturer
 • Spåra rättelser, tillägg och fullständig granskningshistorik
 • Säkerställ förnyelser i tid med automatisk varning vid avtal som är på väg att upphöra

Kom igång med ERP