Oracle Procurement Cloud – Sourcing

Håll koll på ekonomin i projektet

Främja hållbart värde

Oracle Sourcing Cloud

Maximera förhandlade besparingar

Genomdriv en strategisk sourcingprocess. Öka kostnadsbesparingarna, dra fördel av fungerande anskaffningsrutiner och minska tiden och kraften som läggs på förhandlingar – samtidigt som du automatiserar förhandlingsprocessen.

 • Hantera effektivt alla sourcingaktiviteter från en enda plats. Håll koll på kommande förhandlingar i kalendern och vidta rekommenderade åtgärder som genereras automatiskt

  Hantera effektivt alla sourcingaktiviteter från en enda plats. Håll koll på kommande förhandlingar i kalendern och vidta rekommenderade åtgärder som genereras automatiskt.

 • Underlätta genereringen av dokument och auktioner genom vägledd navigering, mallar, bästa praxis och standardvillkor inför förhandlingar

  Underlätta genereringen av dokument och auktioner genom vägledd navigering, mallar, bästa praxis och standardvillkor inför förhandlingar.

 • Få insyn i leverantörsaktiviteter och beräknade besparingar i realtid och ge cheferna möjlighet att vidta åtgärder i samband med förhandlingar med Oracle Souring Cloud

  Få insyn i leverantörsaktiviteter och beräknade besparingar i realtid och ge cheferna möjlighet att vidta åtgärder i samband med förhandlingar med Oracle Souring Cloud.

 • Utvärdera flera bud utifrån olika kriterier. Ge möjlighet till snabbare och mer korrekta beslut kring leverantörer och erbjud rekommendationer baserade på en viktning av leverantörernas bud

  Utvärdera flera bud utifrån olika kriterier. Ge möjlighet till snabbare och mer korrekta beslut kring leverantörer och erbjud rekommendationer baserade på en viktning av leverantörernas bud.Hantera förhandlingar med leverantörer

Utveckla en strategisk sourcingprocess och hantera anskaffningen mer effektivt med övervakning av förhandlingar i realtid och effektiv analys av den valda leverantören.

 • Förenkla dokumentgenereringen med vägledd navigering, förhandlingsmallar och lättanvända verktyg
 • Dra fördel av bästa praxis och säkerställ enhetliga processer kring sourcing
 • Förbättra kommunikationen och informationsförmedlingen genom socialt samarbete

Påskynda leverantörsbeslut och besparingar

Oracle Sourcing Cloud hjälper dig att uppnå sourcingmål, underlätta konkurrensen mellan leverantörer och fatta de bästa besluten kring vilken leverantör som ska väljas.

 • Få insyn i realtid i leverantörsaktiviteter och beräknade besparingar
 • Utvärdera och jämför flera bud utifrån olika kriterier
 • Fatta snabbare och mer korrekta beslut kring vilken leverantör som ska väljas
 • Uppnå maximala besparingar med grafisk budanalys och leverantörsrekommendationer

Get Started with ERP

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne