Oracle Procurement Cloud – Supplier Portal

Samarbeta med leverantörerna

Effektivt och produktivt leverantörssamarbete

 

Oracle Supplier Portal Cloud

Ge leverantörer effektiva verktyg

Samarbeta med leverantörerna via en säker och integrerad leverantörsportal. Få full insyn i alla aktiviteter från anskaffning till betalning med webbaserad uppkoppling och elektronisk fakturering.

 • Ge leverantörerna möjlighet att skicka dokument via e-post

  Ge leverantörerna möjlighet att skicka dokument via e-post.

 • Leverantörerna kan hantera kontakter och användare, se sin företagsprofil, hantera produktinformation, överföra kataloger och hantera priser för att säkerställa avbrottsfria köp.

 • Via leverantörsportalen kan leverantörerna lägga bud direkt i portalen eller hämta Excel-mallar för enkel inmatning och granskning innan de överför och skickar in sina bud

  VIa leverantörsportalen kan leverantörerna lägga bud direkt i portalen eller hämta Excel-mallar för enkel inmatning och granskning innan de överför och skickar in sina bud.

 • Gör det möjligt att konvertera inköpsorder till fakturor och åtgärda avvikelser med e-fakturering

  Gör det möjligt att konvertera inköpsorder till fakturor och åtgärda avvikelser med e-fakturering.


Effektivisera leverantörshanteringen

Minska inköpsteamets arbetsbörda med en robust och skalbar leverantörsportal med självbetjäning.

 • Introducera enkelt nya leverantörer genom en enkel onlineregistreringsprocess
 • Få full insyn i transaktioner och dokument med integrerade arbetsytor
 • Effektivisera kommunikationen under hela processen från anskaffning till betalning
 • Minimera medarbetarnas arbetsbörda genom att ge leverantörerna möjlighet att hantera priser och kataloger

Förbättra samarbetet med leverantörerna

Vid mindre transaktionsvolymer kan du ta hjälp av andra funktioner för att optimera samarbetet.

 • Genomdriv arbetsflöden och godkännanden oberoende av kommunikationskanal
 • Främja samarbete med webbaserade tjänster
 • Gör det möjligt att konvertera inköpsorder till fakturor och åtgärda avvikelser med e-fakturering

Kom igång med ERP