Oracle Procurement Cloud – Supplier Qualification Management

Leverantörshantering

Minska leverantörsriskerna

 

Oracle Supplier Qualification Management Cloud

Förbättra hanteringen av leverantörer

Med denna omfattande lösning för att hantera leverantörernas kvalifikationer kan du bedöma leverantörsrisker, säkerställa regelefterlevnad och få insyn under hela relationen.

 • Visa aktuella leverantörshanteringsaktiviteter, en grafisk översikt över pågående aktiviteter samt rekommenderade åtgärder

  Visa aktuella leverantörshanteringsaktiviteter, en grafisk översikt över pågående aktiviteter samt rekommenderade åtgärder.

 • Kvalifikationsmodellen hjälper dig att definiera målsättningar och enkätfrågor samt göra en övergripande bedömning av leverantören

  Kvalifikationsmodellen hjälper dig att definiera målsättningar och enkätfrågor samt göra en övergripande bedömning av leverantören.

 • Genom användardefinierade frågor kan du samla in data om leverantörens kvalifikationer för att bedöma riskfaktorer som allmän kapacitet och ekonomisk stabilitet

  Genom användardefinierade frågor kan du samla in data om leverantörens kvalifikationer för att bedöma riskfaktorer som allmän kapacitet och ekonomisk stabilitet.

 • Generera en övergripande bedömning av leverantörsrisken baserat på fördefinierade kvalifikationer

  Generera en övergripande bedömning av leverantörsrisken baserat på fördefinierade kvalifikationer.Hantera och bedöm leverantörsrisker

Bedöm, hantera och övervaka systematiskt leverantörernas kvalifikationer, risker och regelefterlevnad med en komplett lösning.

 • Samla information baserat på verksamhetsmål och krav på efterlevnad
 • Effektivisera insamling, hantering och övervakning av leverantörsdata
 • Minska riskerna för leverantörsrelaterade problem med en komplett utvärdering
 • Få tidiga aviseringar om kvalifikationer som är på väg att bli inaktuella

Stärk insynen i leverantörerna

Minimera riskerna i hela leverantörsbasen med komplett, korrekt och aktuell information om kvalifikationer.

 • Upprätthåll korrekta och aktuella leverantörsprofiler
 • Ordna informationen i meningsfulla kategorier
 • Skapa listor över utvalda leverantörer baserat på deras unika egenskaper
 • Hantera leverantörsrisker under hela relationen

Kom igång med ERP