Oracle Risk Management Cloud

Ta kontroll över risker och regelefterlevnad

Ta kontroll över risker och regelefterlevnad

Varför Modern Risk Management Cloud?

Lägger företagets efterlevnadsansvariga, processansvariga och revisorer större delen av sin tid på risker kopplade till finansiell rapportering, processer och verksamhet i stället för att fokusera på strategiska risker? Oracle Risk Management Cloud styr risk- och efterlevnadsprogram, identifierar snabbt potentiella problem i processer och kontroller och ger linjechefer insyn i strategiska risker.


Efterlevnads- och riskhantering

Gå ett steg längre än att enbart genomdriva regelefterlevnad, och förbättra den finansiella rapporteringen och affärsprocesserna med en modern ERP-molnlösning.

 • Certifiera kontroller med säkerhet med transparent och företagstäckande regelefterlevnad
 • Automatisera efterlevnaden och utför regelbundna och kompletta utvärderingar av viktiga kontroller
 • Styr efterlevnadsinitiativ med ett centraliserat och säkert risk- och kontrolldatalager
 • Minimera kapitalläckage och förbättra slutresultatet genom att identifiera problem i processerna
 • Genomdriv policyer genom att löpande övervaka avvikelser från processer och transaktioner

Relaterade lösningar och relaterad information

 • Den moderna ekonomichefen

  Håll dig à jour med de senaste trenderna och teknikerna för alla som arbetar med ekonomi.

 • Oracle Financials Cloud

  Effektivisera verksamheten på ekonomiavdelningen och ge verksamhetsansvariga tillgång till effektiva processer.

 • Oracle Expenses Cloud

  Utrusta mobila medarbetare med en modern och mobil utgiftslösning. Stärk genomdrivandet av utgiftspolicyer och effektivisera granskningarna.

 • Oracle Enterprise Performance Management

  Skapa säkra prognoser och planera för tillväxt med dynamiska planerings- och prognosfunktioner.

 • Programmet Customer 2 Cloud

  Undanröj hindren för molnanvändning, modernisera ERP-systemet och utnyttja fördelarna med molnet – när det passar dig bäst.

 • Oracle ERP för medelstora företag

  Hjälp företaget att växa smartare, snabbare och säkrare med Oracle ERP Cloud.

 • Revolutionera rapporterna

  Generera provokativa, engagerande och informativa rapporter med grafik, dynamisk analys och realtidsinnehåll, allt inbyggt i varje molnapplikation.


Get Started with ERP

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne