Simply Talent

New Talent on Finance Department

Bekämpa
kommodifieringen av
arbetskraften!

David Nouveau, HCM Director Nordics at Oracle,
@DavidNouveau


Verksamheter behöver differentiera sig både internt och externt för att lyckas.

I dagens globala och högt konkurrensutsatta marknad är det svårare än någonsin för bolag att differentiera sig själva. En tillverkare hinner knappt lansera en ny revolutionerande mobiltelefon på marknaden innan en konkurrent släpper en liknande produkt med samma funktionalitet och i många fall till ett lägre pris.

Medan företag kämpar med att differentiera sina produkter på marknaden glömmer de ibland bort att samma principer gäller inom deras egen organisation. Precis som det ofta är liten skillnad mellan två konkurrerande bolags produkter, kan företagskulturerna i många fall likna varandra.

Detta kanske inte ses som speciellt viktigt men då ska man komma ihåg att det idag pågår en batalj på arbetsmarknaden där arbetsgivare kämpar med näbbar och klor om att attrahera och behålla de allra bästa talangerna. Företagskultur och medarbetarnöjdhet är de allra viktigaste vapnen i denna strid och företag som inte kan motivera eller engagera sin personal ligger illa till.

Självklart kommer de flesta organisationer säga att de är engagerade i sina anställdas välbefinnande och det är inget tvivel om att många arbetsgivare tar medarbetarengagemang på allvar. Men det finns också mycket annat som företag kan göra för att differentiera sig från andra arbetsgivare.

Att kunna mäta och förbättra engagemanget är minst lika viktigt. Ändå visar våra egna undersökningar att många företag misslyckas med just detta. De flesta förlitar sig på klassiska medarbetarundersökningar istället för att använda sig av moderna verktyg för att få en korrekt bild av medarbetarengagemanget och dess inverkan på affären.

Mobila enheter, HR-verktyg och sociala plattformar är bra datakällor när det handlar om att mäta medarbetarnöjdhet men de är också extremt kraftfulla verktyg för att engagera medarbetarna.

Millenials, det vill säga de som är födda sent 90-tal och framåt, är på väg att ta över som den största gruppen arbetskraft ute på marknaden. Dessa teknikkunniga individer har växt upp med internet och förväntar sig kunna kommunicera med kollegor och chefer via verktyg som de använder själva dagligen. Ändå hävdar enbart 15 procent av arbetsgivarna att den senaste digitala och mobila tekniken är en viktig komponent i arbetet med att öka medarbetarengagemanget. Lätt chockerande är också att enbart 3 procent anser att sociala medie-plattformar hjälper dem att öka engagemanget trots att det ligger i de ungas DNA att använda dem.

Samtidigt visar vår undersökning att arbetsgivare gärna talar sig varma för de fördelar som lag- och samarbete, flexibla arbetstider, kompetensutveckling och utbildning ger. Men de glömmer att alla dessa fördelar kraftigt kan förstärkas genom användning av digital teknik!

Ge en ung medarbetare valet mellan en arbetsplats där ny teknik ses som obehagligt eller aktivt motarbetas och en där tekniken används för att förbättra arbetsmiljön och du kan gissa vad hen väljer.

Det är viktigt att komma ihåg att ny teknik inte ska införas för sin egen skull eller bara för att tillgodose en ung arbetskrafts önskemål. För att den ska vara effektiv måste verktygen kunna hänga ihop med varandra och vara integrerade med existerande affärs- eller HR-processer i bolaget. Mobil och digital teknik ska vara en naturlig del i medarbetarens dagliga arbete, inte ett tillägg.

Digitala tekniker hjälper också chefer att öka engagemanget hos sina medarbetare. Att ge chefer möjlighet att på ett effektivt sätt kommunicera med sina medarbetare är nödvändigt för att lyckas. Vår undersökning visade att hälften av alla anställda ansåg att dålig kommunikation från chefer var en av de viktigaste orsakerna till att de inte kände sig engagerade på arbetsplatsen.

Tyvärr är det allt för lätt att prisa nyttan av medarbetarengagemang och det är därför vanligt att det blir en läpparnas bekännelse snarare än handling. Det är därför HR-team behöver äga frågan och driva den genom hela organisationen – från VD till linjechefer och deras team – för att säkerställa att de har rätt attityd, rätt verktyg och rätt data att kunna göra en skillnad.

Om ett företag verkligen vill differentiera sig själv på arbetsmarknaden så behöver de engagera sig i att hitta nya hitta nya sätt att utbilda, belöna och engagera sina medarbetare. De som gör detta kommer inte förlora sina bästa talanger till nya konkurrenter på marknaden.


Läs mer om