Att möta de nya talangerna

Digital transformation

Från analog till digital HR

David Nouveau,
HCM Director Nordics at Oracle @DavidNouveau


Omfamna digitaliseringen och dina medarbetare kommer älska HR-avdelningen.

Om du inte bott i en grotta de senaste femton åren så kan du inte missat den digitala transformation som vårt samhälle genomgått. Nästan allt har påverkats, från att beställa pizza, köpa hus, träffa en partner, läsa nyheter till att hantera ett varuflöde i en fabrik. Och det har för alltid förändrat våra affärsmodeller, hur vi arbetar och hur vi lever.

Anledningen till att digitaliseringen är så omvälvande är att den förenklar vår vardag, ökar vår flexibilitet och samtidigt ger oss access till information omedelbart som inte var möjligt tidigare. Och för företag och organisationer så minskar kostnaderna samtidigt som produktiviteten ökar. Ta Uber som exempel; själva finessen med tjänsten är att taxibeställningen blir personlig, billig och enkel. Och makten förskjuts allt mer till konsumenten.

HR-avdelningar som vill förstärka sin roll i ledningsgrupp och styrelse kan lära sig mycket av den digitala transformationen. Vi som jobbar inom HR vet hur tuff konkurrensen är på arbetsmarknaden när det gäller att attrahera, rekrytera och behålla talanger inom organisationen. Moderna IT-lösningar möjliggör just detta, samma fördelar som kunderna upplever av den digitala revolutionen kan också komma till gagn för medarbetarna. Med rätt verktyg upplever de större känsla av samhörighet och att de är i centrum för bolagets utveckling.

Detta blir ännu viktigare när det gäller personer födda i det digitala samhället. 2000-talisterna ger sig strax ut på arbetsmarknaden och de har helt andra krav på en digital omgivning än vad äldre medarbetare har. HR och organisationen rent generellt kommer att märka av detta och vad deras krav kommer vara är faktiskt ganska lätt att förutspå.

Idag kräver redan medarbetarna större flexibilitet i sin arbetsroll och möjligheten att arbeta från distans. Denna trend kommer bara att växa. Likaså kommer medarbetarna att kräva fler individanpassade tjänster som är skräddarsydda för deras egna unika behov. De har ju dessa tjänster i sina privatliv, varför ska de inte få använda liknande tjänster på arbetet? De kommer också att i allt större utsträckning kräva sociala verktyg som hjälper dem att samarbeta. Och de ska vara lätta att använda. Ingen kommer vilja gå en utbildning för att lära sig använda ett system, detta måste vara lika intuitivt som de sociala medier de använder sig av idag.

Listan skulle kunna göras betydligt längre men en sak är klar; arbetsgivare måste framöver fundera på hur de ska förändra sina arbetsrutiner så att de passar en generation som har helt andra prioriteringar, ett annat sätt att tänka och ett nytt sätt att arbeta på. Och samtidigt tillgodose de äldre generationernas behov. En knivig utmaning!

 

HR måste leda detta förändringsarbete. Som ansvariga för företagskulturen behöver de visa hur detta ska ske genom att omfamna den digitala transformationen vi är inne i. Först då kommer de kunna locka rätt talanger, utveckla och motivera dem och därigenom öka deras produktivitet. Och först då kommer HR att kunna motivera sin plats i det moderna företaget och vara katalysatorer för ett positivt förändringsarbete.


Läs mer om