Rekrytering 2.0
Gamifying Recruitment

Kom in i matchen, använd spel när du rekryterar!

David Nouveau,
HCM Director Nordics at Oracle, @DavidNouveau


Spelifiering (gamification) kan vara ett användbart verktyg för organisationer som vill attrahera tekniskt kunnig personal.

Hur rekryterar man bra personal idag?

David Nouveau

David Nouveau, HCM Director Nordics at Oracle

Det är inte en så banal fråga som det verkar. De flesta av oss som jobbar med rekrytering är väl medvetna om den miss-match som finns på arbetsmarknaden idag. Det finns många arbetssökande samtidigt som det finns många jobb. Men den kompetens som söks är inte den som erbjuds av arbetsmarknaden. Som ett bistert exempel kan man nämna att Amazon för närvarande har 3 900 lediga jobb på Amazon Web Services och 4 800 inom mjukvaruutveckling.

Jag vet inte om alla dessa tjänster har en perfekt kandidat där ute någonstans, men jag är alltmer övertygad om att traditionella rekryteringsmetoder inte alltid är det bästa sättet för teknikföretag att hitta bra folk.

Detta är förstås inget nytt för de som jobbar med rekrytering. Vi har redan sett företag som utvecklar sina traditionella metoder för rekrytering. Medan den slitna men ändå pålitliga platsannonsen förblir ett viktigt rekryteringsverktyg ägnar sig organisationer alltmer tid åt att involvera medarbetarna i rekryteringsprocessen (rekommendationer) och nå nya kandidater genom aktiv närvaro i sociala medier.

Ett nytt sätt som just nu vinner mark är att inkludera spelifiering i rekryteringsprocessen.

Det är helt klart att spelifiering fungerar mycket bra inom vissa områden. Under de senaste åren har miljontals människor börjat gå till arbetet varje dag för att få byta ut 10 000-stegs-promenader mot virtuella medaljer från företaget. Men kan spelifiering göra samma sak för rekrytering som den har gjort för företagshälsan?

Ett företag som fortsätter att testa denna teori är Uber. Företaget har nyligen lanserat "kod på vägen", en appbaserat kodningsspel som passagerare kan spela under en resa. Spelet bjuder in spelaren till att fylla i en jobbansökan om de kan klara tre programmeringsutmaningar inom loppet av 60 sekunder. Spelet har hittills bara släppts i städer med en stark teknikprofil vilket är helt klart ett sätt för Uber att rikta sina rekryteringsansträngningar.

Uber har fått min uppmärksamhet tidigare för liknande skäl. Förra året släppte de UberDRIVE, ett spel där spelarna kunde "köra" människor runt en virtuell stad och där "förare" med höga poäng blev inbjudna att arbeta för Uber på riktigt. Jag ansåg då att nya sätt att engagera begåvade människor måste vara en prioritet för HR team och under det senaste året har sökandet efter kvalificerad arbetskraft enbart intensifierats.

Spelifiering inom HR är inte nytt. Under de senaste åren har Knack-appen har matchat människor till jobberbjudanden genom att be kandidaterna att spela spel allt medan appen använder algoritmer för att identifiera deras egenskaper baserade på de beslut de gör i spelet. Enligt Wall Street Journal använder mer än 200 arbetsgivare för närvarande Knack.

Betyder allt detta att traditionell rekrytering är på sista versen? Självklart inte. Emellertid kan spelifiering säkert läggas till som verktyg.

HR team har under en lång tid varit medvetna om att den person som presterar bäst på intervjuerna kanske inte är den som passar bäst för en roll. Eller att CVn visar enbart liten en del av kandidatens profil och arbetshistorik. Och att traditionella metoder för att annonsera nya jobb kanske inte alltid når de bästa talangerna.

Det kan därför vara klokt att spelifiering ingår i den verktygslåda som rekryteringsteamen använder för att fylla tekniskt tunga poster på företagen. Det är därför Ubers drag är så spännande. Ingen kan förneka att det är ett underskott av talang inom IT-sektorn och inte heller att framgången för dagens digitala företag är beroende av deras förmåga att attrahera och behålla teknikpersonal allteftersom de fortsätter att växa.

Det finns säkert andra spännande applikationer därute som kan vara värdefulla för oss som rekryterar personal. Företag som Knack har visat har spelifiering inom rekrytering även funkar utanför tekniksektorn. Och även om det enbart är ett av många verktyg i rekryteringslådan bör HR-team bevaka hur rekrytering genom spel utvecklar sig under de kommande åren.


Läs mer om