Inga resultat hittades

Din sökning matchade inga resultat

Vi rekommenderar dig att testa följande för att hitta det du söker efter:

  • Kontrollera sökordets stavning.
  • Använd en synonym till sökordet, till exempel ”applikation” i stället för ”program”.
  • Testa någon av de populära sökningarna nedan.
  • Starta en ny sökning.

 

Populära sökningar

Human Capital Management

Gig Economy

Fler tillfälliga gästspel för fast anställda

David Nouveau, HCM Director Nordics at Oracle @DavidNouveau


Projektuppgifter skapar engagemang på arbetsplatsen.

Vi är tagit för vana att skilja mellan att arbeta i projekt och rutinartade arbetsuppgifter. Idag har projektarbeten snarare blivit rutin på arbetsplatsen.

Den troligaste anledningen till att dagens medarbetare byter jobb så ofta är en önskan om större variation i arbetsuppgifterna. Vi människor är sällan nöjda med status quo. Den moderna arbetskraften är full av människor – både unga och gamla – som vill arbeta med nya spännande projekt, något som kan förklara varför så många verkar trivs med att arbeta på bemanningsföretag. Enligt Bemanningsföretagen, som har 560 medlemsföretag, arbetar nära 75 000 svenskar som konsulter. Lägger man därtill alla som frilansar så börjar vi snart skönja en trend.

Företagen hanterar denna trend på olika sätt. Pricewaterhousecoopers (PwC) har lanserat en digital marknadsplats för att matcha frilansare med interna projekt i syfte att utnyttja denna hunger efter variation som finns i dagens arbetskraft. PwC möter frilansarnas önskan om flexibla arbetstider och uppgifter samtidigt som de kan sätta rätt kompetens till rätt projekt vid rätt tidpunkt.

 Den traditionella synen att man ska ha ”ett jobb för livet” dog ut för flera decennier sedan och det är troligt att dessa ”portfoliokarriärer”, där cv:et är fullt av arbetsgivare och olika projekt, kommer bli alltmer populära. 


Enligt mig gör de alla rätt. Den traditionella synen att man ska ha ”ett jobb för livet” dog ut för flera decennier sedan och det är troligt att dessa ”portfoliokarriärer”, där cv:et är fullt av arbetsgivare och olika projekt, kommer bli alltmer populära, om inte normen i framtiden. Och denna trend sträcker sig långt bortom den högutbildade tjänstesektorn; även i traditionellt lågavlönade branscher som detaljhandeln blir det allt vanligare att ha flera arbetsgivare samtidigt.

Mot bakgrund av dessa förändringar tror jag att företag också behöver tillåta fler tillfälliga ”gästspel” när det handlar om den permanenta arbetskraften. Självklart bör kontraktsanställningar och frilansare finnas med som ett alternativ men organisationer bör i större utsträckning titta på de kompetenser som redan finns inom verksamheten. Det är inte ovanligt att en medarbetare besitter färdigheter som inte används idag i deras nuvarande arbetsroll. Och som de troligen skulle vilja omsätta i praktiken. I andra fall kanske de inte besitter kompetensen men är angelägna att lära sig den. Detta är en uppenbar möjlighet för företag som är intresserade av att utveckla sin personal och addera värdefull kompetens till organisationen.

Heltidsanställda medarbetare vill ha mer variation i sitt arbete. Enligt vår egen undersökning ”Oracle Simply Talent” anser mer än en tredjedel (34 procent) av de svenska medarbetarna att spännande projekt gör dem mer engagerade. Detta stämmer bra överens med arbetsgivarnas syn, där 43 procent svarat att projektarbeten var den viktigaste källan till motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Vi måste också acceptera att människor ändrar sina karriärmål över tiden. Nästan hälften (47 procent) av medarbetarna vill ha, men får inte möjligheten att avancera till ett nytt jobb hos sin befintliga arbetsgivare. Att ge dessa medarbetare möjlighet att ”gästspela” i utmanande projekt som ligger utanför deras ordinarie arbetsuppgifter gör mycket för att öka känslan av engagemang på arbetsplatsen.

 Självklart bör kontraktsanställningar och frilansare finnas med som ett alternativ men organisationer bör i större utsträckning titta på de kompetenser som redan finns inom verksamheten. 


Detta gäller särskilt för unga medarbetare. Grupparbeten och kortvariga projekt funkar extra bra för den nya generationen och företag som kan uppfylla önskemålet om varierande arbetsuppgifter kommer ha lättare att behålla och utveckla sin unga personal.

Förmågan att snabbt tilldela resurser när och var det behövs ger också organisationer en fördel gentemot konkurrenterna. Det minskar inte bara den tid som krävs för att bygga en projektgrupp utan också kostnaderna för att rekrytera extern kompetens.

HR-team är väl lämpade att kartlägga och matcha medarbetarnas kompetens och önskemål med företagets behov och att ansvara för att så görs. Deras bidrag baseras på den personaldata som samlats in och de utvecklingssamtal som genomförts mellan medarbetare och deras chefer.

Även om denna trend mot ”portfolio-karriärer” ursprungligen härstammar från frilans- och konsultbranschen så har HR-avdelningen mycket att hämta här, inte minst när det gäller att skapa engagemang bland den permanenta arbetskraften. Trenden speglar ju hur människor vill arbeta idag. Medarbetarnas engagemang handlar faktiskt till stor del om att ge anställda möjlighet att skapa sin egen karriär och att utmana dem med nya spännande arbetsuppgifter så att de känner att de kan fortsätta utvecklas i rätt riktning.

Om man som organisation vill stödja denna mer flexibla arbetsmodell behöver man förmodligen se över och förändra sina interna policyer, processer och system. Men resultatet kommer vara väl värt det.


Läs mer om