David Nouveau om medarbetarbetarengagemang

Human Capital Management

Ett nyårslöfte värt att hålla

David Nouveau,
HCM Director Nordics at Oracle @DavidNouveau


HR bör äga frågan om medarbetarnas engagemang på arbetsplatsen.

Den genomsnittliga tiden vi lyckas hålla våra nyårslöften – oavsett om det rör sig om att äta hälsosammare, sluta röka eller lära sig ett nytt språk – varar mindre än en månad. Men när det handlar om våra karriärer måste vi börja ta våra löften på lite större allvar.

En ny studie av Glassdoor, ett engelskt rekryteringsföretag, visar att januari är den månad som folk oftast funderar på att byta jobb. Nästan en av fem (18 procent) svarade att januari är den mest populära månaden att göra ett karriärbyte.

Att behålla sina talanger har aldrig varit viktigare – eller för den delen svårare. Därför behöver vi lägga ännu mer resurser på att hålla personalen engagerad. Och det är inte alltid högre lön som skapar engagemanget.

Enligt Glassdoor, byter de flesta jobb för att de vill söka nya utmaningar (23 procent) och för att de har en dålig relation med sin chef (18 procent). Våra egna undersökningar visar att dessa två orsaker till att man förlorar personal ganska enkelt kan överkommas genom förbättrat ledarskap.

Simply Talent – ett Västeuropeiskt perspektiv visade att nästan en av tre anställda vid svenska företag ansåg att de kunde härleda sitt minskande engagemang till ledningen och deras linjechefer. Vi kan dock trösta oss med att det är fråga som är ganska enkel att adressera.

Att förbättra relationen mellan chef och anställd startar oftast med en mer frekvent och produktiv dialog mellan båda parter och som ett förslag till nyårslöfte skulle jag vilja uppmuntra att alla linjechefer att ta sig tiden att lyssna lite mer på sina medarbetare.

Låt mig ge ett exempel. Istället för att vänta på årliga medarbetarundersökningar eller årliga utvecklingssamtal borde chefer i större utsträckning träffa sina medarbetare regelbundet för att diskutera deras behov och önskemål. Deloitte var tidiga med att slopa det årliga utvecklingssamtalet eftersom de ansåg att det var ett förlegat sätt att hantera och engagera personal.

När man väl åtagit sig att förändra chefernas sätt att engagera sin personal så behövs det någon form av ägandeskap i organisationen. Och det är här som HRs roll blir kritisk för framgången.

Ingen annan avdelning är bättre rustad att äga frågan om medarbetarengagemang än HR. HR-team har en unik inblick i relationerna mellan cheferna och medarbetarna och möjlighet att bidra med historisk HR-data för att hålla diskussionen öppen, löpande och framåtsyftande. De har också expertisen och verktygen för att mäta medarbetarengagemang över tid och dess inverkan på affärsverksamheten vilket underlättar dialogen med övriga ledningen.

För närvarande är HRs inverkan på medarbetarengagemanget chockerande lågt. Endast 1 procent av dem som svarade på Oracles undersökning svarade att HR har den mest positiva inverkan på deras engagemangsnivå i företaget. Nu står vi inför ett nytt år och det har blivit dags för HR att kliva ur kulisserna för att spela en större roll i arbetet med att skapa medarbetarengagemang på arbetsplatsen. Annars blir det svårt för företaget att attrahera, utveckla och behålla sin viktigaste tillgång – sina medarbetare.


Läs mer om