Rekrytering för detaljhandeln

Recruiting for Retail

Rekrytering för detaljhandeln
– vad du bör tänka på

David Nouveau,
HCM Director Nordics at Oracle @DavidNouveau


Designa din rekryteringsprocess på rätt sätt och du kommer få behålla talangerna längre.

I en nyligen genomförd global studie av Oracle säger 46 procent av kunderna att deras lojalitet kan direkt kopplas till bra service i butiken. Det är en stor andel kunder som därmed blir missnöjda om upplevelsen i butiken eller servicepersonalen inte håller måttet. Utan rätt personal ute i butiken och rätt teknik för att hjälpa dem kommer butiksägarna märka av minskad kundlojalitet och i slutändan lägre försäljning. Idag, när köpbeslutet ofta redan fattats innan kunden går in i butiken tack vare appar som Prisjakt m.fl, är det enkelt för kunderna att byta butik eller köpa produkterna på nätet. Slaget om kundens lojalitet kommer därför att ske på butiksgolvet – av rätt personal med rätt attityd.

Att ha rätt rekryteringsprocess inom detaljhandeln är därför avgörande, speciellt för de som har fysiska möten med kund i butik. Där uppskattas arbetskostnaden till mellan 10-15 procent av den totala omsättningen. Rätt talanger, som både är goda representanter för varumärket och serviceinriktade, är inte lätta att hitta. Branschen har dessutom ett antal unika utmaningar och krav på personalen. Säsongsvariationer i sortimentet, hög personalomsättning, rätt resursutnyttjande av medarbetare med olika kompetenser samt en hög stresströskel vid högsäsonger är utmaningar som är signifikanta för detaljhandeln. På en liten marknad som Sverige är också många av kandidaterna kunder, vilket ökar vikten av en rättvis och schysst rekryteringsprocess.

De smarta telefonernas genomslag innebär också att detaljhandeln behöver ta ett mer strategiskt grepp över mobila och sociala kanaler för att kommunicera med både befintlig personal och framtida kandidater. En nyligen genomförd studie visar att unga tillbringar i genomsnitt 30-35 timmar per vecka på sociala medier. En butik kan därför effektivt kommunicera med framtida medarbetare genom geopositionering i sociala medier. Platsannonser direkt i mobilen när kunden ”checkar-in” på butiken på Facebook kan vara ett sätt.

 Genom att använda nya digital strategier och verktyg kan detaljhandlare reducera den administrativa bördan som rekryteringen innebär och samtidigt hitta och interagera med kandidaterna i realtid. 

Genom att använda nya digital strategier och verktyg kan detaljhandlare reducera den administrativa bördan som rekryteringen innebär och samtidigt hitta och interagera med kandidaterna i realtid. Det finns inom detta område i huvudsak fyra strategier som HR-team inom detaljhandeln bör fundera kring:

  • Maximalt utnyttjande av sociala medier för att interagera med kandidater. Rekryteringsstrategier som använder Facebook, Pinterest och Instagram måste övervägas utöver användandet av LinkedIn för mer seniora positioner inom organisationen
  • Gör mobiltelefonen till din viktigaste kanal för rekryteringsprocessen.  Mobiltelefonanvändare kollar sin mobil upp till 150 gånger per dag vilket gör den optimal för en diskret, snabb och relationsskapande dialog med arbetssökanden.
  • Fundera över hur ”användarvänlig” din rekryteringsprocess är för nya kandidater. För mycket information är kontraproduktiv – gör rekryteringsupplevelsen så enkel som möjligt, håll dialogen kort och ge inte mer information än kandidaterna behöver i de olika stegen i rekryteringsprocessen.
  • Kombinera traditionell kommunikation med ny – annonsering i butik och Facebook kopplat med en jobbsökarstation i butiken (exempelvis en surfplatta på ett podium). Glöm inte att kunderna också kan vara potentiella kandidater!

Ovanstående strategier stärker rekryteringsprocessen och hjälper detaljahandlarna att hitta och behålla rätt talanger. Med rätt personer ombord kan butikerna koncentrera sig på deras viktigaste uppdrag – att skapa en shoppingupplevelse som gör att kunderna kommer tillbaka.


Getting engagement right? See the views of 250 HR decision makers on Talent Management in this report.


Läs mer om