Medarbetarengagemang syns på sista raden

Staff Retention

Medarbetarengagemang syns
på sista raden

David Nouveau,
HCM Director Nordics at Oracle @DavidNouveau

 

Att attrahera, utveckla och behålla talanger är en av de största utmaningarna för arbetsgivare i dag.

Att attrahera, utveckla och behålla talanger är en av de största utmaningarna för arbetsgivare i dag. Hög personalomsättning leder inte bara till en dränering av bolagets kompetens, det kostar också mycket pengar att hitta, rekrytera och utbilda nya medarbetare. Av de många faktorer som påverkar personalomsättningen är ändå medarbetarengagemang den som står ut mest eftersom den är så tydligt kopplad till personalens produktivitet. En smart strategi för att öka medarbetarnas engagemang leder till minskade kostnader för organisationen och kan i många fall vara skillnaden mellan svarta eller röda siffror.

Hygienfaktorer, såsom löner och ersättningar till anställda, är och förblir viktiga drivkrafter i arbetet att behålla personal. Det är dock viktigt att ledningen och HR-avdelningen inte bortser från andra områden som säkerställer att personer stannar på arbetsplatsen. Uppskattning och erkännanden för medarbetarna, att de förstår sin roll eller det man bidrar med i ett större sammanhang liksom möjlighet att arbeta och/eller var en del av spännande projekt - det är den typ av motivations- och engagemangsfaktorer som hjälper individer att förstå värdet de tillför en organisation. Detta är inte bara kritiskt för de anställdas engagemang utan i slutändan också väldigt viktigt för att få dem att stanna kvar på sin arbetsplats.

Arbetsgivarna måste investera i att lära sig mer om sina anställda, ungefär på samma sätt som de gör med sina kunder, för att få en bättre förståelse för vad som driver deras engagemang och motiverar dem. Något som syns tydligt i olika undersökningar är att de anställda vill arbeta för ansvarsfulla organisationer som har starka värderingar, men syns lägre personalomsättning i företag som prioriterar sådana värden? Har dessa företag verkligen större engagemang och mindre personalomsättning?

Nittiosju procent av de ”Bästa Arbetsplatserna” har värdegrunder som är navet i allt de gör och det är dessa värderingar som anses ligga till grund för företagets framgångar. Detta belyser sambandet mellan en kultur av starka värderingar och hur den uppfattas av de anställda och organisationens prestation. Ändå är det alltför många organisationer som kommer till korta i detta arbete och deras värderingar är ofta inte mer än en läpparnas bekännelse. Detta, om något, kan ha en avskräckande effekt bland de anställda som verkligen vill engagera sig i sina företag.

 Ny studie visar på lågt medarbetarengagemang i Sverige. 


Enligt en färsk studie från Oracle så anser 45 procent av de anställda att de känner sig engagerade på arbetet vilket är högre än det europeiska genomsnittet på 35 procent. Detta indikerar att svenska organisationer är bättre på att sätta medarbetares mål i ett sammanhang som är värdefullt för dem. 61 procent av de som deltog i undersökningen anser att kontinuerlig återkoppling och uppskattning för sin prestation av sin chef är prioriterat för att man ska känna sig engagerad. Ändå uppger bara 11 procent att det är chefen som är den största källan till engagemang på arbetsplatsen. Istället är det de närmsta kollegorna som står för detta (59 procent).

Andra resultat från ”Oracle Simply Talent” kastar nytt ljus över hur större engagemang har en effekt på prestationen. 54 procent av de anställda säger att när de uppmuntras att engagera sig i arbetet så ökar deras produktivitet. Ytterligare 37 procent uppger att de är mindre benägna att söka arbete någon annanstans om de känner sig engagerade på sin nuvarande arbetsplats.

Med tanke på hur mycket många organisationer investerar i sin personal kan man undra om 45 procent är en bra siffra. Personligen tycker jag verkligen inte det! Strategier för ökat engagemang ger även andra nyttiga effekter för organisationen. En engagerad medarbetare delar ofta med sig information om hur verksamheten kan förbättras, de ger en bättre kundservice och är även villiga att arbeta mer.
Vi behöver ta ett helhetsgrepp om hur vi engagerar vår personal genom att mäta och följa upp vad som driver engagemang på arbetsplatsen. Det krävs också nya, kreativa sätt att mäta engagemang. Exempelvis kan man undersöka om det finns samband mellan kundnöjdhet och medarbetarengagemang. Siffrorna finns ofta där redan, de flesta organisationer gör löpande kundundersökningar och håller noga koll på sin försäljningsstatistik. Kan man hitta en korrelation mellan engagemang och kundnöjdhet eller försäljning, kan detta leda till nya argument för att göra investeringar personalen. Min grundinställning är att det vi inte kan mäta är svårt att förbättra.

Läs mer om