Oracle HCM-lösning – HR Optimization

Global HR

Effektivisera verksamheten och öka flexibiliteten med en enda, global instans som samordnar gemensamma HR-processer och understödjer lokala krav på efterlevnad och processer i flera länder.

HR Optimization

 • Planera, skapa modeller och inför organisatoriska förändringar, som omorganisationer och andra storskaliga arbetskraftsförändringar, med en lättanvänd lösning för personalmodellering.

 • Hantera omorganisationer effektivt genom att ta hjälp av business intelligence och realtidsdata om medarbetarna för att förbereda, skapa modeller och bedöma förändringarnas konsekvenser.

 • Förutsäg individers och gruppers resultat och tendens att lämna företaget med en prediktiv 9-ruta.

 • Förbättra resultatet och behåll medarbetarna genom modellering.

 

Fatta bättre beslut kring kompetens

 • Förutsäg individers och gruppers resultat bättre
 • Vidta åtgärder för att behålla nyckelpersoner innan det är för sent
 • Vidta korrigerande åtgärder genom ”vad händer om”-modeller för att undvika att talanger lämnar företaget
 • Ge stöd för komplexa rörelser inom organisationen med ett lättanvänt verktyg och ramverk för godkännande
 • Förbered, skapa modeller och bedöm konsekvenserna av organisatoriska förändringar
Kunders framgångshistorier
Företag drar fördel av sin befintliga investering
ENHETLIGA DATA

Chiro One, Herbalife, Sako, Newfield Exploration, Masdar, CUBIS, KOJ och American Career College integrerar sömlöst Oracle HCM Cloud-program. (3:24)

Kunders framgångshistorier
Masdar får insyn i alla sina avdelningar
GLOBAL ARBETSSTYRKA

Masdar hanterar framgångsrikt sin globala och skiftande personal med en samlad, mobil och global HCM-lösning. (4:12)

Relaterad information

 • Modern HR
  Hör Larry Ellison beskriva hur Oracle HCM ger en kompetensfokuserad, social, samarbetsinriktad, insiktsfull, mobil och engagerande upplevelse för medarbetarna.
 • HRMS i molnet
  Flytta företagets HRM-system till molnet, stärk effektiviteten och förbättra servicen.
 • Workforce Rewards
  Attrahera och behåll personal med differentierad ersättning och effektivisera verksamheten med flexibilitet att uppfylla enkla och komplexa organisatoriska behov
 • Customer 2 Cloud-programmet
  Avlägsna hindren för molnanvändning, modernisera HRM-systemet och utnyttja alla fördelar med molnet – på era villkor.
 • Utmaning för HR-avdelningen
  Trotsa konventionerna inom personaladministration med en mobil och lättanvänd plattform som uppmuntrar till ansvarstagande och efterlevnad.
 • Oracle Cloud
  Bekanta dig med den mest omfattande portföljen med molnlösningar för er IT-infrastruktur och era verksamhets- och utvecklingsbehov.

Kom igång