Oracle HCM-lösning – Learning and Development

Talent Management

Sök, rekrytera, utbilda och behåll nyckelpersoner med en engagerande, social och informationsrik programsvit för rekrytering.

 • Learning

Utbildning

Förvandla traditionell utbildning till en modern utbildningslösning som är flexibel, social och personligt anpassad till verksamheten. Oracles lösning är integrerad med Oracles HCM-programsvit och hjälper er att maximera kompetensen och främja resultatet och medarbetarnas engagemang under hela deras tid på företaget.

 • Lär dig vad du behöver kunna och vad andra har rekommenderat åt dig i utbildningsväg.

 • Visa enkelt alla självstudier som du har tillgång till som nyanställd.

 • Ta reda på vilka i ditt team som har slutfört de obligatoriska kurserna.

 • Sugen på en ny karriär? Ta reda på vilka kunskaper du behöver.

 

Förvandla talanger till högpresterande medarbetare

 • Gör medarbetarna engagerade med en utbildningsupplevelse de kommer att gilla: En modern, digital, samarbetsinriktad och videobaserad utbildningsplattform där de kan inhämta nya kunskaper i ett personligt anpassat flöde på enheterna de själva väljer.
 • Hjälp din avdelning att reagera snabbt på brådskande utbildningsbehov i organisationen och säkerställ att teamet är samspelt och arbetar mot gemensamma verksamhetsmål.
 • Se till att utbildningsavdelningen kan tillgodose behoven av utbildning och utveckling i organisationen och visa resultatet av utbildningsinitiativen med konkreta mätvärden.
 • Säkerställ regelefterlevnad i hela organisationen med avancerade spårnings- och rapporteringsfunktioner.
Kunders framgångshistorier
Sonepar anpassar sin utbildning till medarbetarna
SONAPAR USA:S FRAMGÅNG

Sonepar USA drar fördel av Oracle HCM Cloud för att tillhandahålla utbildningsmöjligheter till sina produktionsbolag. (2:28)

Kunders framgångshistorier
Hantera och behålla nyckelkompetens
ENHETLIG REKRYTERING

Se hur Oracle HCM Cloud hjälper medarbetarna att enkelt förstå sina egna resultat och underlätta utvecklingsplaner i samband med medarbetarsamtal. (2:36)

Kunders framgångshistorier
Cricket använder mobil utbildning
KUNDVIDEO

Hör hur Cricket Communications använder Oracle Taleo Learn Cloud Service för att säkerställa att säljteamen har kunskap om nya produkter och tjänster. (2:30)

Kunders framgångshistorier
Dells HR transformeras
KUNDVIDEO

Hör hur Dell använder Oracle Talent Management Cloud för att möjliggöra rekrytering av kandidater via sociala medier, automatisera nyanställningar och införa bästa praxis för resultathantering. (2:25)

Related Information

 • Modern Talent Management
  Watch Larry Ellison describe how Oracle HCM delivers a talent-centric, social, collaborative, insightful, mobile, and engaging employee experience.
 • Customer 2 Cloud Program
  Remove the barriers to cloud adoption, modernize your HRMS, and gain all the benefits of the cloud—on your terms
 • Oracle HCM Blog
  Hear why modern talent management has become such a key strategic practice for organizations, and learn how Oracle has enhanced this key practice.
 • Big Data at Oracle
  Turn data into insights to better understand and leverage your top talent.
 • Talent Management Challenges
  Learn why the talent you acquire and retain defines your company. Are you able to align your corporate strategy with your employee goals?
 • Midsize Companies Buy Oracle for Growth
  Find out how a modern HCM suite can help you meet the challenges of growth.
 • Oracle Cloud
  Explore the most comprehensive portfolio of cloud solutions for your business, IT infrastructure, and development needs.

Get Started